English language
Online materijali za KPRHINARI program    
 
Trajno stručno usavršavanje Minimize

Pristupanje stručnim časopisima i bazama podataka

Obavještavamo vas da je JUDZKS za 2015. godinu uplatila pristup programu Research4Life (HINARI) koji podržava Svjetska zdravstvena organizacija, a koji omogućava pristup punim tekstovima najnovijih istraživanja u zdravstvu koji se objavljuju u svjetski poznatim stručnim časopisima.

Trenutno, HINARI program nudi pristup oko 13.000 časopisa, do 28.800 knjiga i do 70 drugih informativnih izvora.

HINARI programu možete pristupiti na adresi http://extranet.who.int/hinari/en/journals.php, ili u Google ukucajte "HINARI" pa slijedite vezu.

Za korisničko ime i šifru obratite se Centru za nastavnu i naučno-istraživačku djelatnost (Centar za NNID) JUDZKS:

Kontakt osoba: Esma Zlatar, telefon: 033/292-671, e-mail: esma.zlatar@judzks.ba  

Šifra se ne smije javno objavljivati i može se dijeliti samo sa uposlenicima Ustanove!

O HINARI programu

Pretraživanje HINARI-a je moguće vršiti putem PubMed baze podataka, putem predmetne odrednice (opća medicina, stomatologija, pedijatrija, sestrinstvo, nutricionizam, interna medicina, itd.), putem izdavača, naziva časopisa, pa i jezika.

Navodimo samo neke od korisnih izvora:

 • American Family Physician (American Academy of Family Physicians)
 • The Lancet
 • New England Journal of Medicine
 • JAMA
 • Annals of Internal Medicine
 • Canadian Medical Association Journal
 • Pediatrics (American Association of Pediatrics)
 • Archives Of Physical Medicine And Rehabilitation (Elsevier)
 • Spine (Wolters Kluwer - Lippincott Williams & Wilkins)
 • Journal of Physiotherapy (Elsevier)
 • International Journal of Nursing Studies (Elsevier)
 • American Journal of Clinical Nutrition (American Society for Nutrition)
 • Journal of Dentistry (Elsevier)
 • Dental Materials (Elsevier)
 • časopisi iz psihologije od American Psychological Association
 • Dulcan's Textbook of Child and Adolescent Psychiatry (American Psychiatric Publishing)
 • The Cochrane Library (medicina zasnovana na dokazima)
 • The Oxford Textbook of Medicine (poznati udžbenik iz medicine)

Dodatna korisna preporuka: Nakon registracije u NCBI na http://www.ncbi.nlm.nih.gov/, moguće je u opciji “MY NCBI” odabrati termine za pretraživanje, snimiti njihovo pretraživanje i odabrati mogućnost da NCBI na mail dostavlja apstrakte svih novih istraživanja na odabranu temu. Ova opcija je posebno korisna kada nemate vremena da često pretražujete internet, a želite biti informisani o najnovijim saznanjima i istraživanjima iz željene oblasti.

Nadamo se da ćete iskoristiti mnogobrojne prednosti i koristi HINARI programa u cilju vlastitog stručnog usavršavanja, te Vam želimo puno sreće u daljem radu!
 
 

Sadržaj stranica JUDZKS treba koristiti u informativne svrhe. On ne može zamijeniti stručni savjet, dijagnozu ili liječenje ljekara. JUDZKS ne može biti odgovoran za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu koja bi mogla proizići iz korištenja www.judzks.ba, te za bilo kakve propuste ili greške u sadržaju stranice.
Copyright 2005-2018. JUDZKS. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

 
Prijava