JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA

KANTONA SARAJEVO

Arhiva KPR 2016

Održan drugi dio seminara “Planiranje porodice”

U utorak, 20.09.2016. godine od 9 do 17 h u OJ DZ Centar održan je drugi dio seminara “Planiranje porodice” za 14 ljekara porodične medicine iz različitih domova zdravlja Ustanove. Edukacija predstavlja nastavak prvog dijela seminara koji je održan u junu 2016. godine. Seminar je organizovalo Partnerstvo za javno zdravlje u saradnji sa Federalnim ministarstvom …

Održan drugi dio seminara “Planiranje porodice” Read More »

Radovi stomatologa JUDZKS na kongresu u Beogradu

U periodu od 16. do 17.12.2016. godine u Beogradu, R. Srbija, održan je I kongres preventivne stomatologije, Nacionalni kongres s međunarodnim učešćem – “Savremeni principi prevencije oralnih bolesti”, na kojem je učestvovao veliki broj eminentnih stručnjaka iz oblasti dječje i preventivne stomatologije iz regiona. Predavači, njih sedamnaest, uključujući i doc.dr Ninu Marković sa Stomatološkog fakulteta …

Radovi stomatologa JUDZKS na kongresu u Beogradu Read More »

Održano stručno predavanje “Izazovi dijagnosticiranja neuroendokrinih tumora”

U četvrtak, 10. novembra 2016. godine sa početkom u 13.30 sati, u sali za edukacije OJ Dom zdravlja Centar, održano je stručno predavanje na temu “Izazovi dijagnosticiranja neuroendokrinih tumora – Mislite na NET!”, u organizaciji kompanije Novartis. Predavanje za 17 ljekara različitih specijalnosti iz OJ Dom zdravlja Centar održala je doc.dr. Maja Banjin sa Klinike …

Održano stručno predavanje “Izazovi dijagnosticiranja neuroendokrinih tumora” Read More »

Održano predavanje “Metabolizam djeteta”

U organizaciji kompanije Alvogen, 20.10.2016. godine sa početkom u 13.30 h u sali za edukacije OJ DZ Centar održano je predavanje na temu “Metabolizam djeteta”.   Predavanje o metabolizmu djeteta, adico-baznom statusu i korekciji sa ORS, održala je prof.dr. Senka Mesihović-Dinarević, spec. pedijatar, a predavanju je prisustvovalo 20 ljekara i medicinskih sestara iz Službe porodične …

Održano predavanje “Metabolizam djeteta” Read More »

Izvođenje praktičnih vježbi iz predmeta Porodična medicina u JUDZKS 2016/2017.

12.12.2016. godine u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, počela je nastava za studente XI semestra Medicinskog fakulteta UNSA u okviru predmeta Porodična medicina. Praktična nastava će se izvoditi u ambulantama porodične medicine, pod mentorstvom imenovanih stručnjaka iz prakse, uposlenika JUDZKS, svakim radnim danom od 11 do 14 sati u prvoj smjeni, odnosno od 14 do …

Izvođenje praktičnih vježbi iz predmeta Porodična medicina u JUDZKS 2016/2017. Read More »

Održano predavanje “Bilobil u liječenju cirkulatornih oboljenja”

U četvrtak, 02.06.2016. godine, u sali Edukativnog centra OJ Dom zdravlja Centar, održano je predavanje na temu “Bilobil u liječenju cirkulatornih oboljenja”.   Predavanje je održano u organizaciji KRKA d.d. Novo mesto, Predstavništva u Sarajevu, a predavač je bila prof.dr. Jasminka Đelilović, spec. neurolog i šef Neurološke klinike UKCS-a.   Predavanju su prisustvovali specijalisti porodične …

Održano predavanje “Bilobil u liječenju cirkulatornih oboljenja” Read More »

Održano predavanje o trimetazidinu

U četvrtak, 15.09.2016. godine, u OJ Dom zdravlja Centar održano je predavanje na temu “Metabolički pristup koronarnoj ishemiji – trimatazidin” u organizaciji Oktal Pharme. Predavači su bili dr.med. Denis Mačkić iz JU Opća bolnica prim.dr. Abdulah Nakaš i dr.med. Amira Baždarević iz JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo. Predavanju je prisustvovalo 20 ljekara porodične medicine, spec. …

Održano predavanje o trimetazidinu Read More »

Održano predavanje o DPP4 inhibitorima u OJ Centar

  U srijedu, 09.11.2016. godine, u sali za edukacije OJ Dom zdravlja Centar održano je predavanje na temu “Da li su svi DPP4 inhibitori isti?” u organizaciji firme Evropa lijek d.o.o. Sarajevo. Predavanje je za 22 ljekara različitih specijalnosti iz OJ Dom zdravlja Centar održala prim.dr. Murisa Ćemalović, spec. internista, OJ SKD. Kvalitet predavanja i …

Održano predavanje o DPP4 inhibitorima u OJ Centar Read More »

Održana edukacija “Putnička imunizacija”

U utorak, 28.06.2016. godine, u sali Edukativnog centra OJ Dom zdravlja Centar, u terminu od 13 do 15 sati, održana je edukacija na temu “Putnička imunizacija” za zdravstveno osoblje Službe porodične medicine JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo. Cilj edukacije bio je da se navedeno osoblje bolje i kvalitetnije upozna sa svim preporukama u polju putničke …

Održana edukacija “Putnička imunizacija” Read More »

Održana edukacija “Terapija bola” u OJ DZ Centar

U utorak, 06.09.2016. godine u OJ Dom zdravlja Centar, u periodu od 13 do 15 sati, održana je edukacija “Mišično-skeletni bol i praktični rad” za sve ljekare koji se bave ovom problematikom, kao što su specijalisti porodične medicine, ljekari koji rade u palijativi, specijalisti neurolozi, specijalisti fizijatri i drugi. Edukaciju je organizovalo Udruženje terapije bola …

Održana edukacija “Terapija bola” u OJ DZ Centar Read More »

Održan Dan specijalizantskih projekata za generaciju 2016.

Dan specijalizantskih projekata održan je u srijedu, 1. juna 2016. godine u 18.00 sati u hotelu „Evropa“. Tim povodom specijalizantske projekte branili su  specijalizanti generacije 2016, Asmir Lepuzanović (DZ Cazin), Faruk Kalač (DZ Bužim), Zuhal Sandzackli Hodžić (DZ Bihać) i Emina Selmanović (DZ Visoko). Projekat pod naslovom „Upoređivanje stanja porodične medicine u Turskoj i u …

Održan Dan specijalizantskih projekata za generaciju 2016. Read More »

Edukacija o upravljanju medicinskim otpadom u JUDZKS

Imajući u vidu da je u skladu sa Pravilnikom o upravljanju medicinskim otpadom FBiH rukovodilac zdravstvene ustanove dužan osigurati obuku za zdravstvene uposlenike po pitanju tretiranja i rukovanja medicinskim otpadom, 23.11.2016. godine organizovana je edukacija o ovoj tematici za uposlenike JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.     Predavač je bila dr.med.sc. Aida Vilić-Švraka, spec. higijene, …

Edukacija o upravljanju medicinskim otpadom u JUDZKS Read More »