JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA

KANTONA SARAJEVO

Arhiva KPR 2019

Izvještaj o održanom Simpoziju “Imunizacija u svakodnevnom praktičnom radu”

Centar za nastavnu i naučno-istraživačku djelatnost JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo i Zavod za javno zdravstvo FBiH  u saradnji sa partnerima UNICEF-om i Svjetskom zdravstvenom organizacijom organizirali su Školu imunizacije 1. Simpozij  pod naslovom „Imunizacija u svakodnevnom praktičnom  radu“ koji je održan 12.12. 2019. godine u hotelu Bosnia  u Sarajevu. Cilj Simpozija bio je usvajanje …

Izvještaj o održanom Simpoziju “Imunizacija u svakodnevnom praktičnom radu” Read More »

1. Simpozij “Imunizacija u svakodnevnom praktičnom radu” – najava

Centar za nastavnu i naučno-istraživačku djelatnost JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo i Zavod za javno zdravstvo FBiH u saradnji s partnerima UNICEF-om i Svjetskom zdravstvenom organizacijom, organizuju 1. Simpozij Škole imunizacije pod nazivom „Imunizacija u svakodnevnom praktičnom radu“, a koji će se održati 12.12.2019. godine u Hotelu Bosnia u Sarajevu. Vakcinacija je jedno od najvećih …

1. Simpozij “Imunizacija u svakodnevnom praktičnom radu” – najava Read More »

Održan 3. Simpozij “Unapređenje mentalnog zdravlja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti”

Javna ustanova Dom zdravlja Kantona Sarajevo, u organizaciji centara za mentalno zdravlje  i Centra za nastavnu i naučno-istraživačku djelatnost JUDZKS, a pod pokroviteljstvom v.d. generalnog direktora prof. dr. Mehmeda Kulića, održala je 3. simpozij „Unapređenje mentalnog zdravlja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti“ 4. i 5. oktobra 2019. godine u Hotelu Hollywood u Sarajevu. Cilj Simpozija bio …

Održan 3. Simpozij “Unapređenje mentalnog zdravlja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti” Read More »

Psiholozi JUDZKS održali predavanja o komunikaciji za uposlenike

U skladu sa uputom v.d. generalnog direktora JUDZKS, prof. dr. Mehmeda Kulića, psiholozi Ustanove su tokom 2019. godine u domovima zdravlja održali edukacije na temu „Komunikacijske vještine i rješavanje teških situacija“ za uposlenike različitih službi. Cilj edukacija bio je da se uposlenicima JUDZKS osiguraju znanja i alati za poboljšanje komunikacijskih vještina u međusobnom odnosu, kao …

Psiholozi JUDZKS održali predavanja o komunikaciji za uposlenike Read More »

Dr. Prašović i dr. Juković osvojile prvu nagradu za poster-prezentaciju

Na X Kongresu lekara opšte medicine Srbije sa međunarodnim učešćem održanom na Zlatiboru u periodu 26 – 29.09.2019. godine, autorica dr. Đemila Prašović (Služba porodične medicine OJ Dom zdravlja Centar) i koautorica dr. Alma Juković (Služba porodične medicine OJ Dom zdravlja Ilidža) prezentovale su rad na temu Lupus erythematodes systemicus. Od 31 prihvaćenog rada, stručna …

Dr. Prašović i dr. Juković osvojile prvu nagradu za poster-prezentaciju Read More »

Održana edukacija “Savjetovanje pacijenata”

Dana 18. septembra 2019. godine, u sali za edukacije OJ Dom zdravlja Centar održana je edukacija u okviru realizacije Plana intramuralne edukacije za 2019. godinu u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo za Službu porodične medicine. Predavanja na temu “Savjetovanje pacijenata u porodičnoj medicini” održali su prof. dr. sc. Zaim Jatić, spec. porodične medicine, i Advija …

Održana edukacija “Savjetovanje pacijenata” Read More »

Novi specijalistički program “Nutricionizam” na Univerzitetu u Sarajevu

OBAVJEŠTENJE Novi specijalistički program iz oblasti nutricionizma pokrenut od strane Univerziteta u Sarajevu s ciljem unaprjeđenja javnog zdravlja i prevencije nezaraznih bolesti kroz ishranu Kvalitet života, kako i kapacitet za napredovanje i društva i ekonomije, je u najvećoj mjeri oblikovan zdravstvenim statusom pojedinca koji u svojoj osnovi ovisi o prehrambenim navikama pojedinca, njegovog pristupa ishrani, …

Novi specijalistički program “Nutricionizam” na Univerzitetu u Sarajevu Read More »

Doc. dr. Haris Memišević održao predavanje “Gdje objaviti naučni rad”

U okviru saradnje JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo sa drugim obrazovnim i zdravstvenim ustanovama u polju naučno-istraživačkog rada, u utorak, 16. jula 2019. godine u sali za edukacije JUDZKS, doc. dr. Haris Memišević, uposlenik Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, održao je predavanje na temu “Gdje objaviti naučni rad”. Predavanju je prisustvovalo 18 uposlenika JUDZKS – …

Doc. dr. Haris Memišević održao predavanje “Gdje objaviti naučni rad” Read More »

Održana edukacija “Kinesiotaping”

Dana 16. maja 2019. godine, u sali za edukacije OJ Dom zdravlja Centar održana je edukacija u okviru realizacije Plana intramuralne edukacije za 2019. godinu u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo za Centar za fizikalnu rehabilitaciju. Predavanje na temu “Kinesiotaping” održao je mr.sci. Dženan Pleho, dipl. fizioterapeut. Edukaciji je prisustvovalo ukupno 26 fizioterapeuta i medicinskih …

Održana edukacija “Kinesiotaping” Read More »

Održana edukacija “Kontrola infekcije” u svim domovima zdravlja

„Kontrola infekcije“ naziv je edukacije koja je počela 17. aprila u OJ DZ Vogošća i Ilijaš, a koja je održana u svim organizacionim jedinicama JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo do 23. aprila 2019. godine. Teme edukacije bile su: „Higijena i dezinfekcija ruku i radnih površina“, „Čišćenje, dezinfekcija i dekontaminacija prostorija“, „Bezbjedno uklanjanje infektivnog otpada“ i …

Održana edukacija “Kontrola infekcije” u svim domovima zdravlja Read More »

U DZ Vogošća održana predavanja “Anafilaksa” i “Reanimacija”

Dana 18. aprila 2019. godine, u sali za edukacije OJ Dom zdravlja Vogošća održana je edukacija u okviru realizacije Plana intramuralne edukacije za 2019. godinu u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo za Službu porodične medicine. Predavanje na temu “Anafilaksa” održala je dr. Ehlimana Ibrahimović, spec. porodične medicine, dok je predavanje sa praktičnim prikazom na temu …

U DZ Vogošća održana predavanja “Anafilaksa” i “Reanimacija” Read More »

Održano predavanje “Značaj UZ dijagnostike u PZZ”

Dana 10. aprila 2019. godine, u sali za edukacije OJ Dom zdravlja Centar održana je edukacija u okviru realizacije Plana intramuralne edukacije za 2019. godinu u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo. Predavanje na temu “Značaj ultrazvučne dijagnostike u primarnoj zdravstvenoj zaštiti” održala je mr.sci.med.dr. Lejla Bezdrob-Mulahusić, spec. dijagnostičke radiologije. Edukaciji su prisustvovala ukupno 22 ljekara …

Održano predavanje “Značaj UZ dijagnostike u PZZ” Read More »