JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA

KANTONA SARAJEVO

Arhiva novosti iz Ustanove 2015

Završena vanjska ocjena novih 29 timova porodične medicine u JUDZKS

Osam ovlaštenih ocjenjivača kvaliteta Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) danas, 15.12.2015. godine, završavaju vanjsku ocjenu novih 29 timova porodične/obiteljske medicine iz JU DZ Kantona Sarajevo u svrhu sertifikacije. Nakon završene sertifikacije 27 timova porodične/obiteljske medicine u novembru 2015. godine, zaposlenici JU DZ KS su uspjeli pripremiti novih 29 timova porodične/obiteljske …

Završena vanjska ocjena novih 29 timova porodične medicine u JUDZKS Read More »

Počeo proces certifikacije timova u JU Dom zdravlja KS

Dvadeset pet timova porodične medicine u JU Dom zdravlja KS u ponedjeljak i utorak, 29. i 30. juna 2015. godine u 8.00 sati ušli su u proces certifikacije, tačnije ocjenjivanja i uspostavljanja sigurnosnih standarda u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Timove porodične medicine ocjenjivat će vanjski ocjenivači Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), …

Počeo proces certifikacije timova u JU Dom zdravlja KS Read More »