DOMOVI ZDRAVLJA

OJ Dom zdravlja Novo Sarajevo

Organizaciona jedinica Novo Sarajevo pruža zdravstvenu zaštitu za 79.673 stanovnika koji žive na području Opštine Novo Sarajevo, a koja pokriva područje od 897,8 ha = 9,0 km2. Prosječna naseljenost po kvadratnom kilometru je 8.407 stanovnika, udaljenost među lokalitetima oko 2,0 km2 , a udaljenost korisnika od lokaliteta 0,8 km. Osim primarne, pruža i usluge specijalističko-konsultativne zdravstvene zaštite.

Centralni objekat: Bihaćka 2, 71000 Sarajevo, Tel. 033/724-700

Uprava

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
DIREKTOR

prof. dr. Amira Skopljak

specijalista porodične medicine
Tel. 033/724-704
direktor.nsarajevo@judzks.ba
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
GLAVNA SESTRA

Amra Ališić

dipl. medicinsko-laboratorijski inženjer
Tel. 033/724-702
amra.alisic@judzks.ba
l60Hf
TEHNIČKI SEKRETAR

Maida Bušatlić

Tel. 033/724-704
novosarajevo@judzks.ba

PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

SLUŽBA PORODIČNE/OBITELJSKE MEDICINE

Šef Službe: 

Telefon: 033/724 – 784, 033/724  – 790, 033/724 – 708 – kartoteka

Broj telefona za prijavu sumnji na koronavirus: 061/165 – 219

POSEBNA OBAVJEŠTENJA

Obavještavamo pacijente da će ambulanta Hrasno Brdo početi sa radom od 09.11.2020. godine. Molimo pacijente sa ovog područja da se jave u ambulantu zbog registracije u Tim porodične medicine. 

DISPANZER ZA PREDŠKOLSKU DJECU

Šef Službe: prim.dr. Penava Semira (specijalista pedijatar)

Lokalitet: Centralni objekat, Bihaćka 2 (drugi sprat)
Telefon: 033/724 – 731 

DISPANZER ZA ŠKOLSKU DJECU I OMLADINU

Šef Službe: prim.dr. Mulalić Zlatan (specijalista školske medicine)

Lokalitet: Centralni objekat, Bihaćka 2 (drugi sprat)

Telefon: 033/724 – 764

STOMATOLOŠKA SLUŽBA

Šef Službe: Imamović dr. Rusmira (specijalista pedodoncije)

Lokalitet: Centralni objekat, Bihaćka 2

Telefon: 033/724 – 761

PNEUMOFTIZIOLOŠKI DISPANZER

Šef Službe: prim.dr. Arslanagić Edin (specijalista pneumoftiziolog)

Lokalitet: Centralni objekat, Bihaćka 2 (prvi sprat)
Telefon: 033/724 – 791

Alergološko savjetovalište 

Lokalitet: Centralni objekat, Bihaćka 2
Telefon: 033/724 –  777  i  033/724 – 791

SLUŽBA ZA RADIOLOŠKU I ULTRAZVUČNU DIJAGNOSTIKU

Šef Službe: dr Aida Hasić – Emšo

Lokalitet: Centralni objekat, Bihaćka 2, (prizemlje)

Pacijenti se mogu naručiti telefonski ukoliko imaju adekvatne elektronske uputnice svaki radni dan na broj tel. 033/724 – 780.

SLUŽBA ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU

V.D. Šef Službe: dr. sci. Biljana Klimenta

Materijali za laboratorijske analize uzimaju se u periodu od 08.00 do 10.00 h u centralnom objektu i lokalitetima: Pofalići, Velešići, Grbavica i Trg heroja. Izdavanje nalaza u laboratoriji u centralnom objektu je od 15.00 do 18.00 h, dok je na svim drugim lokalitetima izdavanje nalaza od 12.00 do 14.00 h.

Lokalitet: Centralni objekat, Bihaćka 2 (prvi sprat)
Telefon: 033/724 – 720

 

 

CENTAR ZA FIZIKALNU TERAPIJU I REHABILITACIJU

Šef Službe: 

Lokalitet: Grbavica, Grbavička 2-c

Telefon: 033/216 – 586

CENTAR ZA MENTALNO ZDRAVLJE

Lokalitet: Centralni objekat, Bihaćka 2 (drugi sprat)

Telefon: 033/724 – 736

Psihološka pomoć pacijentima (COVID-19): 062 378 727;

OJ SPECIJALISTIČKO-KONSULTATIVNA DJELATNOST

OFTALMOLOŠKA SLUŽBA

Lokalitet: Centralni objekat, Bihaćka 2, (prvi sprat)

Telefon: 033/724 – 712

Sedmični raspored rada Oftalmološke službe u DZ Novo Sarajevo

ORL SLUŽBA

Lokalitet: Centralni objekat, Bihaćka 2, (prvi sprat)

Telefon: 033/724 – 711

Sedmični raspored rada ORL službe u DZ Novo Sarajevo

NEUROLOŠKA SLUŽBA
Lokalitet: Centralni objekat, Bihaćka 2, (prvi sprat)
Telefon: 724 714
Sedmični raspored rada Neurološke službe u DZ Novo Sarajevo
INTERNISTIČKA SLUŽBA
Lokalitet: Centralni objekat, Bihaćka 2, (prvi sprat)
Telefon: 724 788
Sedmični raspored rada Internističke službe u DZ Novo Sarajevo

Savjetovalište za dijabetes

Lokalitet: Ambulanta Grbavica III, Grbavička 129
Telefon: 721 933

STOMATOLOŠKA SLUŽBA -
specijalističko-konsultativna djelatnost
Lokalitet: Centralni objekat, Bihaćka 2
Telefon: 724 716

Lokalitet: Grbavica (samo endodoncija)
Telefon: 721 921
Sedmični raspored rada Specijalističke Stomatološke službe u DZ Novo Sarajevo

Lokaliteti

Omer Maslic wt
CENTRALNI OBJEKAT

CENTRALNI OBJEKAT

 • Stanovništvo: 30455 
 • MZ: Čengić Vila I i II, Dolac, Hrasno, Hrasno brdo, Kvadrant
 • Timovi obiteljske medicine: 10
  Stomatološki timovi: 13

ADRESA: Bihaćka 2, 71000 Sarajevo

Tel. 033/724-700

Radno vrijeme: 07:30 - 20:00.

PODRUČNA AMBULANTA POFALIĆI

PODRUČNA AMBULANTA POFALIĆI

 • Stanovništvo: 7680
 • MZ: Pofalići I i Pofalići II
 • Timovi obiteljske medicine: 3
  Stomatološka služba: 2
  Sl. za laboratorijsku dijagnostiku

ADRESA: Humska br. 67, 71000 Sarajevo

Tel. 033/654-910

Radno vrijeme: 07:30 - 20:00

PODRUČNA AMBULANTA VELEŠIĆI I

PODRUČNA AMBULANTA VELEŠIĆI I

 • Stanovništvo: 6976
 • MZ: Velešići I i Velešići II
 • Timovi obiteljske medicine: 3
 • Stomatološka služba
 • Sl. za lab. dijagnostiku

ADRESA: Muhameda ef. Pandže bb, 71000 Sarajevo

Tel. 033/814-566

Stomatologija i laboratorija: 033/814-636

Radno vrijeme: 07:30 - 20:00

PODRUČNA AMBULANTA TRG HEROJA

PODRUČNA AMBULANTA TRG HEROJA

 • Stanovništvo: 7042
 • MZ: Trg Heroja
 • Timovi obiteljske medicine:  4
 • Sl. za laboratorijsku dijagnostiku: 1

ADRESA: Trg Heroja 2-a, 71000 SarajevO

Tel. 033/661-134

Radno vrijeme: 07:30 - 20:00

PODRUČNA AMBULANTA EDUKATIVNI CENTAR GRBAVIČKA 4B

PODRUČNA AMBULANTA KOVAČIĆI

 • Stanovništvo: 4653
 • MZ: Kovačići i Gornji Kovačići 
 • Timovi obiteljske medicine: 2

ADRESA: Grbavička br. 4-b, 71000 Sarajevo

Tel. 033/665-375

Radno vrijeme: 07:30 - 20:00

PODRUČNA AMBULANTA GRBAVICA I

PODRUČNA AMBULANTA GRBAVICA I

 • Stanovništvo: 16499
 • MZ: Grbavica I, Grbavica II 
 • Timovi obiteljske medicine: 5
 • Sl. za laboratorijsku dijagnostiku: 2
 • Stomatološka zaštita za odrasle: 2
 • Pedodoncija za šk. djecu: 2 
 • Dječja stomatologija: 2

ADRESA: Grbavička 131, 71000 Sarajevo

Tel. 033/721-920 i 033/721-928

Radno vrijeme: 07:30 - 20:00

PODRUČNA AMBULANTA VRACA

PODRUČNA AMBULANTA VRACA

 • Stanovništvo: 2413
 • MZ: Vraca i dio MZ Grbavica II 
 • Timovi obiteljske medicine: 1
 • Stomatološka služba: 1

ADRESA: Derviša Numića br. 70, 71000 Sarajevo

Tel.

Radno vrijeme: ponedeljak, utorak, srijeda i petak 07:30-14:30; četvrtak 13:00-20:00OBAVJEŠTENJE ZA PACIJENTE:

Obavještavamo vas da se zbog tehničkih razloga od 24.02.2020. godine privremeno zatvara ambulanta Vraca.Tim porodične medicine iz ove Ambulante će raditi sa registrovanim pacijentima u Ambulanti Kovačići u istom radnom vremenu: od 7:30 do 14:30 h svaki radni dan, četvrtkom od 13:00 do 20:00 h, dok se ne steknu uslovi za ponovni rad na lokalitetu Vraca.

Tel: 033/663 - 366

PODRUČNA AMBULANTA KALESIJSKA

PODRUČNA AMBULANTA KALESIJSKA

 • Stanovništvo: 8698
 • MZ: Dolac Malta
 • Timovi obiteljske medicine: 3

ADRESA: Kalesijska 2, 71000 Sarajevo

Tel. 033/651-995

Radno vrijeme: 07:30 - 20:00

HITNA MEDICINSKA POMOĆ

HITNA MEDICINSKA POMOĆ

 • Stomatološka služba: 3 tima

ADRESA: Kolodvorska 14, 71000 Sarajevo

TEL. 033/611-111

CENTAR ZA FIZIKALNU REHABILITACIJU

CENTAR ZA FIZIKALNU REHABILITACIJU

 • Timovi fizikalne rehabilitacije

ADRESA: Grbavička 2c, 71000 Sarajevo

Tel. 033/216-586

Radno vrijeme: 7:30 - 20:00