JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA

KANTONA SARAJEVO

DOMOVI ZDRAVLJA

OJ Dom zdravlja Trnovo

Na području reintegrisane općine Trnovo koja zauzima površinu od 450 km2, nalazi se Organizaciona jedinica Dom zdravlja Trnovo, koja pruža zdravstvenu zaštitu za 2300 stanovnika Općine Trnovo, kao i za neke od povratnika u RS u Turove, Trnovo i Kijevo. 

OJ DZ Trnovo pruža i  zdravstvene usluge korisnicima Azilantskog centra Delijaš.

Uprava

razija_ramusovic
DIREKTOR

dr. Razija Ramusović

specijalista porodične medicine
Tel. 033/439-119
direktor.trnovo@judzks.ba
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
GLAVNI TEHNIČAR

Velid Berilo

dipl. fizioterapeut
Tel. 033/438-002
velid.berilo@judzks.ba
l60Hf
TEHNIČKI SEKRETAR

Azemina Smječanin

teh. sekretar
Tel. 033/439-119
trnovo@judzks.ba

PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

SLUŽBA PORODIČNE/OBITELJSKE MEDICINE

Telefon: 033/ 439-047

 

U principu pruža zdravstvenu zaštitu stanovništvu starijem od 14 (četrnaest) godina, međutim, u slučaju potrebe, liječi stanovništvo svih starosnih dobi. Obuhvata aktivnosti na očuvanju i unapređenju zdravlja kroz neposrednu i kontinuiranu zaštitu pojedinca i porodice. Aktivnost se provodi u ordinacijama i u kućnom liječenju i podrazumijeva: zdravstveno vaspitanje, ambulantnu dijagnostiku i liječenje, kontrolne preglede, rad sa hroničnim bolesnicima, pružanje hitne medicinske pomoći, izdavanje ljekarskih uvjerenja i ocjenu radne sposobnosti. Koordinira sa svim drugim službama u Domu zdravlja i kantonalnim zdravstvenim ustanovama radi sveobuhvatnije i bolje zdravstvene zaštite stanovništva, kao i vođenja medicinske dokumentacije i zdravstvene statistike. Opšta primarna zdravstvena zaštita pruža usluge stanovništvu na četiri lokaliteta.

Doktor medicine: 3

Diplomirana medicinska sestra: 1

Medicinska sestra: 7

UKUPNO: 11

STOMATOLOŠKA SLUŽBA

Ova služba pruža usluge zdravstvene zaštite usta i zuba u okviru opće stomatološke zaštite. Obavlja sistematske preglede zuba i usta, fluorizaciju, obuku pranja zuba i otkriva rane anomalije bitne za ortodonski tretman.

Doktor stomatologije: 1

Stomatološka sestra: 1

UKUPNO: 2

SLUŽBA ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU

Služba za laboratorijsku dijagnostiku vrši analize iz oblasti hematologije i biohemije.

Materijali za laboratorijske analize uzimaju se u vremenu od 8,00 do 9,30 h.

Napomena: Laboratorijski tehničar radi 2 dana u sedmici u ambulanti Dejčići (ponedjeljkom i utorkom), a u ambulanti Trnovo srijedom, četvrtkom i petkom.

 

OJ SPECIJALISTIČKO-KONSULTATIVNA DJELATNOST

INTERNISTIČKA SLUŽBA

Internistička služba obavlja specijalističko-konsultativne preglede, sistematske preglede, obrade za Invalidsko-penziona komisiju (IPK), kao i preglede u okviru predoperativne pripreme. Radi na ranom otkrivanju kardiovaskularnih oboljenja, šećernih bolesti, oboljenja probavnog trakta i ostalih internističkih oboljenja. Po potrebi učestvuje u rješavanju hitnih slučajeva. Sarađuje sa ostalim službama Doma zdravlja i bolničkim ustanovama Kantona Sarajevo.

Internistička služba OJ Trnovo pruža zdravstvenu zaštitu stanovnicima Općine Trnovo, 1 put mjesečno iz Specijalističko konsultativne službe JUDZKS.
Lokalitet: Ambulanta Dejčići, Dejčići bb
Telefon: 438 003

Lokaliteti

trnovo wt
CENTRALNI OBJEKAT

CENTRALNI OBJEKAT

 • Stanovništvo: 408
 • MZ: od sela Trebečaj, Gračanica, Pendičići, Brutusi, Godinja, Bašci, naselje Trnovo i Kisjelice, Ilovice i Mađari
 • Timovi porodične medicine: 1

ADRESA: Trnovo 35

Tel. 033/439-047

Obavijest za pacijente:
Zbog korištenja godišnjih odmora izmjenjeno je radno vrijeme CO OJ Trnovo od 31.05.2021:
ponedeljak - subota: od 07:30 do 16:00 sati
nedelja dežura: od 08:00 do 15:00 sati.

PODRUČNA AMBULANTA DEJČIĆI

PODRUČNA AMBULANTA DEJČIĆI

 • Stanovništvo: 464 
 • MZ: sela Dejčići, Dujmovići, Ostojići, Šabanci, Mijanovići, Presjenica i Ledići
 • Timovi porodične medicine: 1

ADRESA: Dejčići 1, Trnovo

Tel: 033/438-003

Radno vrijeme: 08:00 do 15:00 ponedeljak - petak;

PODRUČNA AMBULANTA ŠABIĆI

PODRUČNA AMBULANTA ŠABIĆI

 • Stanovništvo: 462
 • MZ: sela Rakitnica, Šabići, Umoljani, Lukavac, Brda, Milišići, Kramari, Tušila i Bobovica. 
 • Timovi porodične medicine: 1 (tim iz Dejčića dolazi jednom sedmično, hitne slučajeve rješava putem kućnih posjeta) 

ADRESA: Šabići 3

Tel: 033/488-112

Radno vrijeme: 08:00 do 15:00 ponedeljak - petak;

PODRUČNA AMBULANTA DELIJAŠ

PODRUČNA AMBULANTA DELIJAŠ

 • Stanovništvo: 405
 • MZ: Pomeni, Delijaš, Sjeverovići, Karovići, Govedovići, Slavljevići, Jelačići, Hamzići i Šišići
 • Timovi porodične medicine: 1 (tim iz Trnova dolazi jednom sedmično, hitne slučajeve rješava putem kućnih posjeta)

ADRESA: Delijaš BR.12

Tel: 033/487-223

Radno vrijeme: ponedeljak 09:00 do 11:00- rad doktora medicine i medicinska sestra.

Radno vrijeme Ambulanta azilantski centar Delijaš ponedeljak 11:00 do 13:30 sati.