JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA

KANTONA SARAJEVO

JU Dom zdravlja KS

Kalendar zdravlja

Simptomi COVID 19 i dalje postupanje

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Ako imate simptome karakteristične za COVID-19: visoka temperatura, kašalj, bol u grudima, bol u zglobovima, mišićima, proljev, mučninu, povraćanje, gubitak okusa i mirisa ili ste bili u kontaktu sa osobom pozitivnom na COVID-19, pozovite Vašeg ljekara porodične /obiteljske medicine, koji će poslati uputnicu u vama najbliži punkt za testiranje te odrediti vrijeme testiranja. Najveći broj testiranja radi se u trijažnim/ kontrolnim punktovima, osim za teško pokretna lica. JU Dom zdravlja ne radi komercijalna testiranja .

Uputstvo za uzimanje brisa za testiranje SARS-CoV-2 (Covid - 19)

logo final_JUDZKS_png

Punktovi za testiranje

– TELEFON: 033 277 609, X TRANSVERZALE BB, radno vrijeme od 07:30 do 20:00 sati

– TELEFON: 033 773 640, MUSTAFE PINTOLA 1, radno vrijeme od 08:00 do 19:30 sati

 – TELEFON: 033 292 662, VRAZOVA 11, radno vrijeme od 8:00 do 10:30 kućne posjete, od 11:00 do 13:30 rad sa pacijentima sa uputnicom)

– TELEFON: 033 433 996, NOVA CESTA 21, 71320 Vogošća radno vrijeme od 07:30 do 20:00 sati

– TELEFON: 033/724 795, BIHAĆKA 2,  radno vrijeme od 07:30 do 20:00 sati)

– TELEFON:  060/328 04 54, ALAJBEGOVIĆA 1, radno vrijeme od 07:30 do 20:00 satiToggle Content

logo final_JUDZKS_png

COVID centar i ambulante

( OPĆINA NOVI GRAD I NOVO SARAJEVO )

TELEFON: 033 277 606; 033 277 602 , X TRANSVERZALE BB, radno vrijeme od 07:30 do 20:00 sati

( OPĆINA ILIDŽA, HADŽIĆI I TRNOVO ) 

– TELEFON:033 773 648, MUSTAFE PINTOLA 1, radno vrijeme od 08:00 do 19:30 sati

(OPĆINA CENTAR I STARI GRAD )  

– TELEFON: 033 292 593 , VRAZOVA 11, radno vrijeme od 07:30 do 20:00 sati.

– TELEFON: 033 433 996, NOVA CESTA 21, 71320 Vogošća radno vrijeme od 07:30 do 20:00 sati

– TELEFON: 033/724 795, BIHAĆKA 2,  radno vrijeme od 07:30 do 20:00 sati)

– TELEFON:  060/328 04 54, ALAJBEGOVIĆA 1, radno vrijeme od 07:30 do 20:00 satiToggle Content