Klasifikacija vakcina

doc. dr. sc. Lutvo Sporišević, spec. pedijatar
dr Anes Jogunčić
Esma Zlatar, prof.

24.3.2017. 

Ovisno o antigenu koji se nalaze u njima (dijelovi mikoorganizama, cijeli mrtvi ili oslabljeni mikroorganizmi, njihovi dijelovi i oslabljeni toksini) vakcine se klasificiraju na:

 • Žive atenuirane (oslabljene) vakcine
  – vakcina protiv tuberkuloze (BCG vakcina)
  – oralna vakcina protiv dječije paralize (OPV vakcina)
  – vakcina protiv ospica, rubeole i zaušnjaka (MRP vakcina)
  – vakcina protiv pljuskavica ili vodenih kozica (vakcina protiv varicella)
  – vakcina protiv rotavirusa
 • Inaktivirane vakcine
  – inaktivirana vakcina protiv dječije paralize (IPV vakcina)
  – neke vakcine protiv influenzae
 • Podjedinične vakcine 
  ● toksoidna vakcina
  – vakcina protiv difterije i tetanusa (DT vakcina odnosno dT vakcina)
  ● polisaharidna vakcina 
  – pneumokokna vakcina 23-valentna
  – meningokokna vakcina ACYW-135
  ● konjugirane vakcine 
  – vakcina protiv haemophilus influenzae tip b (Hib vakcina)
  – pneumokokna vakcina 10- i 13-valentna
  – meningokokna vakcina tip C
  ● rekombinantna vakcina 
  – vakcina protiv hepatitisa B (HBV vakcina)
  – vakcina protiv humanog papilloma virusa (HPV vakcina)
  ● ostale podjedinične vakcine 
  – acelularna vakcina protiv velikog kašlja (aP)
  – neke vakcine protiv influenzae
Vakcine mogu biti pojedinačne (monovaletne vakcine) – npr. BCG ili Hib vakcina, multivalentne – sadrže više serotipova istog uzročnika (npr. OPV) i kombinirane vakcine – sadrže pojedinačne vakcine za različite bolesti (npr. DTaP-IPV-Hib).

Kombinirane vakcine ne opterećuju imunološki sistem djeteta, nemaju veći rizik nuspojava naspram monovalentnih vakcina, a smanjenje broja liječničkih posjeta i broja injekcionih uboda, manja trauma za dijete, bolja procijepljenost, ekonomičniji rad zdravstvene službe, omogućuje da se danas preferiraju kombinirane vakcine u zaštiti djece od zaraznih bolesti.

Većina vakcina daje se intramuskularno u anterolateralni (prednjebočni) dio bedra ili mišić deltoideus nadlaktice ovisno o dobi djeteta, neke vakcine daju se intradermalno (BCG vakcina), subkutano (MRP vakcina), peroralnim putem (OPV vakcina i vakcina protiv rotavirusa) ili intranazalno (vakcina protiv influenzae).

Ne preporučuje se rutinsko profilaktičko davanje paracetamola prije ili neposredno nakon davanja vakcine, jer se na taj način smanjuje imunogeni odgovor vakcine. Preporučuje se djetetu davanje nekoliko gutljaja voćnog soka prije vakcinacije radi smanjenja neugodnih senzacija nakon vakcinacije.

Literatura
• Richter D. Cijepljenje (aktivna imunizacija). U: Mardešić D, ur. Pedijatrija. Osmo, prerađeno i dopunjeno izdanje. Zagreb: Školska knjiga; 2016. str. 553−574.
• Gagro A. Monovakcine ili kombinirana cjepiva: imunološki aspekti. U: Bralić I, ur. Cijepljenje i cjepiva. Zagreb: Medicinska naklada; 2017. str. 75−84.
• WHO. Global on Surveillance of Adverse Events Following Immunization. 2014. Dostupno na: (http://www.who.int/vaccine_safety/publications/Global_Manual_revised_12102015.pdf?ua=1) (ažurirano mart 2016; pristupljeno 10.3.2017.).

PODIJELI OVAJ ČLANAK

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print