kontakt informacije

Kontaktirajte nas

++ 387 33 292 500

CENTRALA

Adresa: Vrazova 11, 71000 Sarajevo, BiH

Uprava i nemedicinske službe

Ime i prezime Pozicija E - mail Telefon Fax
Amela Štitkovac
Tehnički sekretar generalnog direktora
judzks@judzks.ba
+38733 292 506; 292 676; 443 890
+38733 292 675
Adis Mulahasanović
Šef kabineta
adis.mulahasanovic@judzks.ba
+38733 292 690
/
Dinko Remić
Glavni tehničar Ustanove
dinko.remic@judzks.ba
+38733 292 615
+38733 292 615
Mahir Delić
v.d. Šef Službe pravnih, kadrovskih i općih poslova
mahir.delic@judzks.ba
+38733 292 505
/
Adnan Šehić
Šef Službe ekonomsko finansijskih poslova
adnan.sehic@judzks.ba
+38733 292 510
/
Milomir Srećković
v.d. Šef Službe tehničkih poslova
milomir.sreckovic@judzks.ba
+38733 292 509
+38733 292 520
Smiljana Viteškić
Voditelj Odjela za organizaciju i poboljšanje kvaliteta i sigurnosti
smiljana.viteskic@judzks.ba
+38733 704 904
+38733 704 904
Zlatko Viteškić
Voditelj Odjela za ljudske resurse
zlatko.viteskic@judzks.ba
+38733 292 609
+38733 292 609
Melisa Krnić
Javne nabavke
melisa.krnic@judzks.ba
+38733 292 607
+38733 292 554
Mirsel Selmanović
Odgovorno lice Odjeljenja za komercijalne poslove i nabavku
nabavna.sluzba@judzks.ba
+38733 292 613
+38733 292 613
Saša Srećković
Odgovorno lice Odjeljenja za informatičku djelatnost
sasa.sreckovic@judzks.ba
+38733 724 762
+38733 724 762
Edin Duraković
Informatičar
admin@judzks.ba
+38733 724 762
+38733 724 762
Arman Šarkić
Press služba
press@judzks.ba
+38733 292 557
+38733 292 557
Esma Zlatar
Centar za NNID-administrator web stranice
esma.zlatar@judzks.ba
+38733 292 671
+38733 292 671
Ademira Pehlić
Centar za NNID-bibliotekar
ademira.pehlic@judzks.ba
+38733 292 671
+38733 292 671

Domovi zdravlja

OJ SPECIJALISTIČKO-KONSULTATIVNE DJELATNOSTI

Ime i prezime Pozicija E - mail Telefon Fax
Belma Hajdarević
Direktor OJ Spec-kons. dj
specijalisticka@judzks.ba
+38733 292 657
+38733 292 656
Bediha Palo
Glavna sestra OJ Spec-kons. dj.
bediha.palo@judzks.ba
+38733 292 658
+38733 292 656

OJ DOM ZDRAVLJA STARI GRAD

Ime i prezime Pozicija E - mail Telefon Fax
Samira Ahmetović
Direktor OJ Stari Grad
starigrad@judzks.ba
+38733 278 640
+38733 278 676
Atifa Selmanović
Glavna sestra OJ Stari Grad
atifa.selmanovic@judzks.ba
+38733 278 662
+38733 278 676
Centrala
centralnog objekta
/
+38733 278 600; 278 601
/
/
/
/
/

OJ DOM ZDRAVLJA CENTAR

Ime i prezime Pozicija E - mail Telefon Fax
Đana Firdus-Tirić
Direktor OJ Centar
centar@judzks.ba
+38733 292 502
+38733 292 639
Emina Bajramović
Glavna sestra OJ Centar
emina.bajramovic@judzks.ba
+38733 292 504
+38733 292 639
Centrala
centralnog objekta
/
+38733 292 500
/
/
/
/
/

OJ DOM ZDRAVLJA NOVO SARAJEVO

Ime i prezime Pozicija E - mail Telefon Fax
Zumreta Bihorac-Kučuk
Direktor OJ Novo Sarajevo
novosarajevo@judzks.ba
+38733 724 704
+38733 724 787
Amra Ališić
Glavna sestra OJ Novo Sarajevo
amra.alisic@judzks.ba
+38733 724 702
+38733 724 787
Centrala
centralnog objekta
/
+38733 724 700
/
/
/
/
/

OJ DOM ZDRAVLJA NOVI GRAD

Ime i prezime Pozicija E - mail Telefon Fax
Merima Pašić
Direktor OJ Novi Grad
novigrad@judzks.ba
+38722 704 804
+38733 704 884
Jasna Kovač
Glavna sestra OJ Novi Grad
jasna.kovac@judzks.ba
+38733 704 802
+38733 704 884
Centrala
centralnog objekta
/
+38733 704 800
/
Recepcija
Saraj-polje
/
+38733 277 600
/
/
/
/
/

OJ DOM ZDRAVLJA ILIDŽA

Ime i prezime Pozicija E - mail Telefon Fax
Džana Šačić
v.d. Direktor OJ Ilidža
ilidza@judzks.ba
+38733 625 856
+38733 638 602
Zineta Mulaosmanović
Glavna sestra OJ Ilidža
zineta.mulaosmanovic@judzks.ba
+38733 625 856
+38733 638 602
Centrala
centralnog objekta
/
+38733 623 416; 624 627; 625 033
/
/
/
/
/

OJ DOM ZDRAVLJA VOGOŠĆA

Ime i prezime Pozicija E - mail Telefon Fax
Enisa Ahmić
Direktor OJ Vogošća
vogosca@judzks.ba
+38733 430 087
+38733 430 087
Nihada Kulovac
Glavna sestra OJ Vogošća
nihada.kulovac@judzks.ba
+38733 430 087
/
Centrala
centralnog objekta
/
+38733 432 518; 436 384; 436 383
/
/
/
/
/

OJ DOM ZDRAVLJA ILIJAŠ

Ime i prezime Pozicija E - mail Telefon Fax
Amra Matoruga
Direktor OJ Ilijaš
ilijas@judzks.ba
+38733 584 351
+38733 402 585
Nusreta Dervišević
Glavna sestra OJ Ilijaš
nusreta.dervisevic@judzks.ba
+38733 584 367
+38733 402 585
Centrala
centralnog objekta
/
+38733 584 350
/
/
/
/
/

OJ DOM ZDRAVLJA HADŽIĆI

Ime i prezime Pozicija E - mail Telefon Fax
Fikret Ramić
Direktor OJ Hadžići
hadzici@judzks.ba
+38733 420 699
+38733 420 699
Vernesa Vladavić
Glavna sestra OJ Hadžići
vernesa.vladavic@judzks.ba
+38733 423 515
+38733 420 699
Centrala
centralnog objekta
/
+38733 420 109; 421 247
/
/
/
/
/

OJ DOM ZDRAVLJA TRNOVO

Ime i prezime Pozicija E - mail Telefon Fax
Razija Ramusović
v.d. Direktor OJ Trnovo
trnovo@judzks.ba
+38733 439 119
+38733 439 119
Velid Berilo
Glavni tehničar OJ Trnovo
velid.berilo@judzks.ba
+38733 420 109; 421 247
/
/
/
/
/