Nadzorni odbor Judzks

Nadzorni odbor

Ime i prezime funkcija
Zineta Mulaosmanović
predsjednik
Selma Lučkin
član
Emina Kiseljaković
član