JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA

KANTONA SARAJEVO

Obavijest o radu ambulanti OJ DZ Stari Grad

Ambulante Logavina, Bistrik, Sedrenik i Toka Džeka  trenutno ne rade.

Pacijenti ambulanti Logavina, Bistrik i Sedrenik se javljaju u Centralni objekat.

Pacijenti ambulante Toka Džeka se javljaju u ambulantu Širokača

Ambulante Gazin Han, Safvet-beg Bašagić, Kovači, Vratnik, Baščaršija, Hrid i Širokača rade u prvoj smjeni od 07.30 – 14:30.

DIREKTOR OJ DZ STARI GRAD

Prim.dr. Amela Brčkalija, spec.dječije i preventivne stomatologije

PODIJELI OVAJ ČLANAK

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print