JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA

KANTONA SARAJEVO

Održan drugi dio seminara “Planiranje porodice” 2017.

U četvrtak, 26.01.2017. godine, u sali za edukacije OJ Dom zdravlja Centar, održan je drugi dio seminara “Planiranje porodice” za 18 doktora medicine i specijalista porodične medicine Službe porodične medicine JUDZKS.

Seminar je organizovalo Partnerstvo za javno zdravlje u saradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva i uz finansijsku podršku Populacijskog fonda Ujedinjenih nacija (UNFPA), a predavači su bili doc.dr. Zaim Jatić, spec. porodične medicine u OJ Dom zdravlja Centar i dr. Edin Čengić, specijalista ginekolog.

Tokom drugog dijela seminara obrađivane su teme poput kriterija medicinske podobnosti za upotrebu kontracepcije, detaljno su predstavljene različite metode i sredstva kontracepcije i razmotreni su načini savjetovanja u konteksu konsultacija o planiranju porodice u ordinaciji porodičnog ljekara.

Svaka sesija podrazumijevala je prezentaciju/video prezentaciju, studije slučaja, diskusije, grupni rad i rad u malim grupama, dok je na kraju seminara izvršeno testiranje učesnika. Edukacija će biti bodovana od strane Ljekarske komore Kantona Sarajevo.

CENTAR ZA NNID

PODIJELI OVAJ ČLANAK

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print