JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA

KANTONA SARAJEVO

Održana edukacija “Kinesiotaping”

Dana 16. maja 2019. godine, u sali za edukacije OJ Dom zdravlja Centar održana je edukacija u okviru realizacije Plana intramuralne edukacije za 2019. godinu u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo za Centar za fizikalnu rehabilitaciju.

Predavanje na temu “Kinesiotaping” održao je mr.sci. Dženan Pleho, dipl. fizioterapeut.

Edukaciji je prisustvovalo ukupno 26 fizioterapeuta i medicinskih sestara/tehničara različitih službi OJ Dom zdravlja Centar, koji su predavanje evaluirali ocjenom 4,98, uz komentare da je edukacija bila veoma interesantna, korisna i primjenljiva u svakodnevnom radu.

Edukacija je bodovana od strane Komore diplomiranih zdravstvenih inžinjera svih profila FBiH.

CENTAR ZA NNID

PODIJELI OVAJ ČLANAK

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print