JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA

KANTONA SARAJEVO

Dežurne službe

Porodična medicina

Radno vrijeme PON - PET​

Radno vrijeme ambulanti porodične medicine od ponedjeljka do petka je od 7.30 do 20.00 sati.
Izuzetak čine ambulante PM koje rade jednu smjenu.

Dežurne ambulante porodične medicine

Općina Subota Radno vrijeme (h) Nedjelja i praznici Radno vrijeme (h)
Centar
Centralni objekat Centar (Vrazova 11)
7.30-20.00
Centralni objekat Centar (Vrazova 11)
7.30-20.00
Hadžići
Centralni objekat Hadžići
7.30-20.00
Centralni objekat Hadžići
7.30-20.00
Novi Grad
Lokalitet Saraj polje (Transverzale bb)
7.30-20.00
Centralni objekat Novo Sarajevo
7.30-20.00
Novo Sarajevo
Centralni objekat Novo Sarajevo
7.30-20.00
Centralni objekat Novo Sarajevo
7.30-20.00
Stari Grad
Centralni objekat Stari Grad (Alajbegovića 1)
7.30-20.00
DZ Centar - centralni objekat (Vrazova 11)
7.30-20.00
Ilidža
Centralni objekat Ilidža
7.30-20.00
Centralni objekat Ilidža
7.30-20.00
Ilijaš
Centralni objekat Ilijaš
7.30-20.00
Centralni objekat Ilijaš
7.30-20.00
Trnovo
Centralni objekat Trnovo
7.30-18.30
Nedjeljom: Ambulanta Dejčići
Praznikom: Centralni objekat Trnovo
8.00-15.00 7.30-16.00
Vogošća
Centralni objekat Vogošća
7.30-20.00
Centralni objekat Vogošća
7.30-20.00