JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA

KANTONA SARAJEVO

Radno vrijeme OJ Trnovo

-Centralni objekat Trnovo i trijažni šator rade 7.30 -18.30 h (ponedeljak –subota),     nedelja dežura 7.30-15.00h tel.broj 033/439-047

-Ambulanta Dejčići radi  7.30 -15.00 h (ponedeljak –petak) ljekar 2X sedmično   broj tel.033/438-003

-Ambulanta Šabići radi   7.30-15.00h   (ponedeljak –petak ) ljekar 1X sedmično broj  tel .033/488-112

-Ambulanta Delijaš     ponedeljak 09.00-11.00   AC Delijaš 11.00-13.00 h ( zbog specifičnosti radnog vremena pacijenti iz ove ambulante javljaju se na broj tel.u CO Trnovo)

PODIJELI OVAJ ČLANAK

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print