JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA

KANTONA SARAJEVO

Radno vrijeme u OJ Novi Grad

Ambulante službe Porodična/obiteljska medicina koje rade su:

– Centralni objekat, od 08:00-22:00 sati, kontakt telefoni – 033/704-953, 033/704-960,

– Saraj polje, od 08:00-22:00 sati, kontakt telefoni 033/277-633 i 033/277-635,

– Buća potok, od 08:00-22:00 sati, kontakt telefon 033/714-565,

– Alipašin most I, od 08:00-22:00 sati, kontakt telefon 033/464-311,

– Sokolje, od 08:00-22:00 sati, kontakt telefon 033/631-555,

– Dobrinja I, od 08:00-22:00 sati, kontakt telefon 033/235-563,

– A faza, od 08:00-22:00 sati, kontakt telefon 033/464-155,

– Švrakino, od 08:00-22:00 sati, kontakt telefon 033/717-635,

– Palijativna služba, (smještena u prostorijama ambulante Miljacka), od 08:00-22:00 sati, kontakt telefon 033/221-256.

Ambulante službe Porodična/obiteljska medicina koje ne rade su:

– Alipašin most II, zdravstvene usluge pacijenti ostvaruju u ambulanti Alipašin most I i Buća potok,

– Briješće, zdravstvene usluge pacijenti ostvaruju u ambulanti Sokolje,

– Rajlovac, zdravstvene usluge pacijenti ostvaruju u ambulanti Centralni objekat i Sokolje,

– Bojnik, zdravstvene usluge pacijenti ostvaruju u ambulanti Centralni objekat,

– Aerodromsko naselje, zdravstvene usluge pacijenti ostvaruju u ambulanti Dobrinja I i Saraj polje,

– B faza, zdravstvene usluge pacijenti ostvaruju u ambulanti A faza i Švrakino,

– Aneks, zdravstvene usluge pacijenti ostvaruju u ambulanti Švrakino,

– Dobrinja II, zdravstvene usluge pacijenti ostvaruju u ambulanti  Dobrinja I i Saraj polje.

PODIJELI OVAJ ČLANAK

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print