JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA

KANTONA SARAJEVO

stažiranje u JUDZKS

Stručno osposobljavanje u JUDZKS bez zasnivanja radnog odnosa

Radi osiguranja za slučaj povrede na radu ili profesionalnog oboljenja, lice koje se stručno osposobljava obavezuje se mjesečno uplaćivati JUDZKS iznos od 30,00 KM. Poslodavac će doznačena sredstva od strane lica koje se stručno osposobljava uplaćivati Federalnom zavodu za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje. 

STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZDRAVSTVENIH RADNIKA

Stažiranje traje:

 • SSS – 6 mjeseci
 • VSS – 6 mjeseci

Zdravstveni radnici – srednja stručna sprema (SSS)

Od novembra 2016. godine, stručno osposobljavanje za zdravstvene radnike sa srednjom stručnom spremom koordinira Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo, te je potrebno obratiti se Ministarstvu Zahtjevom koji možete preuzeti OVDJE.

Kontakt osoba u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo za stručno osposobljavanje zdravstvenih radnika je Faris Mehremić (Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova – Odjel za ljudske resurse, Vrazova 11, III sprat, tel. 033/292-554, rad sa strankama: od 10 do 12 h). Akreditacija za boravak u JUDZKS će biti posebno izrađena u Centru za NNID (Vrazova 11, II sprat, tel. 033/292-671) skeniranjem fotografije.

Zdravstveni radnici – visoka stručna sprema (VSS)

Potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 1. MOLBU            PREUZMITE MOLBU U PDF-u
 2. SANITARNU KNJIŽICU
 3. PRIPRAVNIČKU KNJIŽICU ZDRAVSTVENOG RADNIKA (IZ KNJIŽARE)
 4. FOTOGRAFIJU
 5. OVJERENU FOTOKOPIJU DIPLOME
 6. DOKAZ SA BIROA (UVJERENJE)
 7. KOPIJU LIČNE KARTE I CIPSOVE PRIJAVE

Molba se predaje na Protokol Ustanove (Vrazova 11, prizemlje-ulaz sa druge strane zgrade), dok se ostala dokumenta dostavljaju Aidi Smailagić od 12 do 14 h (Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova – Odjel za ljudske resurse, Vrazova 11, III sprat, tel. 033/292-554). Akreditacija za boravak u JUDZKS će biti posebno izrađena u Centru za NNID (Vrazova 11, II sprat, tel. 033/292-671) skeniranjem fotografije.

STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZDRAVSTVENIH SARADNIKA

Stažiranje traje: VSS – 12 mjeseci

Potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 1.  MOLBU            PREUZMITE MOLBU U PDF-u
 2. SANITARNU KNJIŽICU
 3. OVJERENU FOTOKOPIJU DIPLOME
 4.  DOKAZ SA BIROA (UVJERENJE)
 5. KOPIJU LIČNE KARTE I CIPSOVE PRIJAVE
 6. FOTOGRAFIJU

Molba se predaje na Protokol Ustanove (Vrazova 11, prizemlje-ulaz sa druge strane zgrade), dok se ostala dokumenta dostavljaju Farisu Mehremiću od 12 do 14 h (Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova – Odjel za ljudske resurse, Vrazova 11, III sprat, tel. 033/292-554). Akreditacija za boravak u JUDZKS će biti posebno izrađena u Centru za NNID (Vrazova 11, II sprat, tel. 033/292-671) skeniranjem fotografije.