JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA

KANTONA SARAJEVO

Dežurne službe

Stomatološka služba

Radno vrijeme PON - PET​

Radno vrijeme stomatoloških službi od ponedjeljka do petka je od 7.30 do 20.00 sati.
NAPOMENA: Noćne dežure Stomatološke službe osigurane su u prostorijama Hitne medicinske pomoći KS od 20 do 7.30 sati svake noći u sedmici.

Dežurne ambulante Stomatološke službe

Općina Subota Radno vrijeme (h) Nedjelja i praznici Radno vrijeme (h)
Centar
Centralni objekat Centar (Vrazova 11)
7.30-20.00
Punkt JU Hitna medicinska pomoć KS
(Kolodvorska 14, 033/611-111)
7.30-20.00
Hadžići
Centralni objekat Hadžići
7.30-14.30
Punkt JU Hitna medicinska pomoć KS
(Kolodvorska 14, 033/611-111)
7.30-20.00
Novi Grad
Lokalitet Saraj polje (Transverzale bb)
7.30-20.00
Punkt JU Hitna medicinska pomoć KS
(Kolodvorska 14, 033/611-111)
7.30-20.00
Novo Sarajevo
Centralni objekat Novo Sarajevo
7.30-20.00
Punkt JU Hitna medicinska pomoć KS
(Kolodvorska 14, 033/611-111)
7.30-20.00
Stari Grad
Centralni objekat Stari Grad (Alajbegovića 1)
7.30-20.00
Punkt JU Hitna medicinska pomoć KS
(Kolodvorska 14, 033/611-111)
7.30-20.00
Ilidža
Centralni objekat Ilidža
7.30-20.00
Punkt JU Hitna medicinska pomoć KS
(Kolodvorska 14, 033/611-111)
7.30-20.00
Ilijaš
Centralni objekat Ilijaš
7.30-20.00
Punkt JU Hitna medicinska pomoć KS
(Kolodvorska 14, 033/611-111)
7.30-20.00
Trnovo
Centralni objekat Trnovo
7.30-18.30
Punkt JU Hitna medicinska pomoć KS
(Kolodvorska 14, 033/611-111)
7.30-20.00
Vogošća
Centralni objekat Vogošća (u periodu godišnjih odmora radi samo prvu smjenu do 14.30h)
7.30-20.00
Punkt JU Hitna medicinska pomoć KS
(Kolodvorska 14, 033/611-111)
7.30-20.00