Svjetski dan bubrega 2018. – “ŽENE I HRONIČNA BOLEST BUBREGA“

Hronična bolest bubrega (CKD) je svetski javni zdravstveni problem sa neželjenim ishodom bubrežne insuficijencije i preuranjene smrti. CKD utječe na oko 195 miliona žena širom svijeta i trenutno je osmi vodeći uzrok smrti kod žena, sa skoro 600 000 umrlih svake godine. Rizik od razvoja CKD-a je barem toliko visok kod žena kao kod muškaraca, a možda čak i veći. Prema nekim studijama, CKD se vjerovatno razvija kod žena u poređenju sa muškarcima, sa prosječnom 14% prevalencijom kod žena i 12% kod muškaraca. Međutim, broj žena na dijalizi je manji od broja muškaraca. Do sada su priznata najmanje tri glavna razloga: napredovanje CKD-a je sporije kod žena u poređenju sa muškarcima, psiho-socioekonomske barijere kao što je smanjenje svijesti o bolesti dovodi do kasne ili bez početka dijalize među ženama, a nejednak pristup njezi je veliki u državama bez univerzalnog pristupa zdravstvenoj zaštiti. Transplantacija bubrega je također neujednačena, uglavnom zbog socijalnih, kulturnih i psiholoških aspekata: čak i u nekim zemljama koje pružaju transplantaciju bubrega i ravnopravan tretman muškaraca i žena, žene češće doniraju bubrege i manje su vjerovatne da ih primaju.

Zaista postoji jasna potreba za rješavanje pitanja ravnopravnog pristupa zdravstvenoj zaštiti ženama gdje ona trenutno nedostaje i povećanje svijesti i obrazovanja kako bi se olakšao pristup žena liječenju i osigurao bolji zdravstveni ishod.

Poruka Udruženja dijaliziranih i transplantiranih pacijenata Kantona Sarajevo povodom Svjetskog dana bubrega 2018. je sljedeća:

“Postoji jasna potreba za većom svjesnom, blagovremenom dijagnozom i pravilnim praćenjem CKD-a u trudnoći. Zauzvrat, trudnoća može biti takođe vrijedna prilika za ranu dijagnozu CKD-a, omogućavajući planiranje terapijskih intervencija. Ovom prilikom, istog dana obilježavaju se Svjetski dan bubrega i Međunarodni dan žena 2018, pružajući nam mogućnost razmišljanja o važnosti zdravlja žena i posebno njihovog zdravlja bubrega. Na 13. godišnjicu Svjetskog dana bubrega promoviše se pristupačan i jednak pristup zdravstvenoj edukaciji, zdravstvenoj zaštiti i prevenciji bolesti bubrega za sve žene i djevojčice u svijetu.”

#WorldKidneyDay

CENTAR ZA NNID

PODIJELI OVAJ ČLANAK

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print