Tetanus

doc. sc. Lutvo Sporišević, spec. pedijatar
dr Anes Jogunčić
prim.dr.med.mr.ph.sci. Adnan Bajraktarević, spec. pedijatar
Esma Zlatar, prof.

24.3.2017.

Tetanus je ozbiljna infektivna bolest uzrokovana bakterijom Clostridium tetani. Kada spore Clostridium tetani – prisutne u zemljištu, životinjskom izmetu i slini, dospiju u ubodne rane, razderotine, posjekotine, nekrotična tkiva i kraš povrede prelaze u sporogenu formu bakterija u ljudskom organizmu uzrokujući kliničku simptomatologiju stvaranjem toksina tetanospazmina. Osim navedenoga, do tetanusa može doći ujedom životinja , nepridržavanja higijenskog standarda tokom izvođenja hirurških i stomatoloških intervencija. Neprimjeren majčin vakcinalni status i izvođenje ginekološko-akušerskih procedura u nehigijenskim uvjetima ili s nesterilnim instrumentima, kao i prescjecanje pupčane vrpce nesterilnim instrumentima može rezultirati tetanusom.

Tetanus se karakterizira povišenom temperaturom, znojenjem, glavoboljom, ukočenošću vilice i bolnom ukočenošću čitavog tijela, mišićnim spazmima, konvulzijama i otežanim gutanjem. Komplikacije tetanusa su: prijelomi kostiju, otežano disanje i smrtni ishod.

Vakcinacija protiv tetanusa obavlja se prema kalendaru imunizacija (tablica 3), a može se provoditi monovalentnom ili kombiniranim vakcinama, tj. u dječijoj dobi daje se kombinirana vakcina (DTPa – IPV – Hib), intramuskularno u mišić nadoljenice ili nadlaktice ovisno odobi djeteta. Kontraindikacije za cijepljenje su vezane za opće kontraindikacije, kao kod ostalih vakcina. Nuspojave (tablica 1) se uglavnom  odnose na lokalne reakcije, koje spontano prolaze za dva do tri dana. Rijetko se javlja neuritis brahijalnog plexusa u periodu 0-60 dana od vakcinacije – 0,69 slučajeva/10 000 000 doza. Iako se spominje uzročna povezanost anatoksina tetanusa i Guillain-Barréovog sindroma populacijske studije nisu navedeno dokazale.

Sve dobne skupine mogu dobiti tetanus, ali je bolest posebno učestala i fatalna u novorođenačkom periodu, koji je posebno fatalan ako se porod obavlja u kućnim uvjetima bez primjerenog higijenskog standarda. Vakcinacija protiv tetanusa pruža samo individualnu zaštitu, te se dugotrajnija zaštita od tetanusa prema SZO obezbjeđuje na taj način da pojedinac tokom života primi VI doza tetanusnog anatoksina, tj. tri primovakcinacije i tri održavajuće (booster) doze, a neke smjernice preporučuju davanje održavajućih doza svakih 10 godina.

U cilju sprječavanja tetanusa nakon povrede, bitna je postekspozicijska profilaksa čija je primjena ovisna da li je prisutan rizik tetanogene rane, te kakav je imunizacijski status pojedinca:

  • ako dijete nije kompletno vakcinisano daju se 3 doze tetanusnoga anatoksina (monovalentna ili kombinirana vakcina) po shemi 0-1-12 mjeseci;
  • ako je od prethodne doze vakcine proteklo više od 10 godina daje se 1 doza tetanusnoga anatoksina;
  • ako je rana visokorizična,treba dati jednu održavajuću dozu iako je dijete vakcinisano prije 5-10 godina i
  • ako nepoznat vakcinalni status a potrebna je antitetanusna zaštita, mora se započeti postekspozicijska profilaksa s davanjem 3 doze anatoksina tetanusa uz davanje tetanusnoga imunoglobulina (250-500 ij i.m.).

U sklopu strategije eliminacije majčina i novorođenačkoga tetanusa (<1 slučaja/1000 rođene djece) SZO osim poroda uz stručnu pomoć i održavanje kautela asepse i presjecanja pupčane vrpce sterilnim instrumentima, preporučuje primjeran vakcinalni status žena u generativnom periodu, tj.

  • ako trudnica nije nikada vakcinisana protiv tetanusa ili ima nekompletan vakcinalni status prema kalendaru imunizacija treba primiti 5 doza dT (na početku trudnoće – nakon 1 mjeseca – nakon 6 mjeseci – nakon 1. godine ili tokom sljedeće trudnoće);
  • ako je trudnica tokom djetinjstva primila 3 doze vakcine protiv tetanusa treba primiti 3 doze dT-a (na početku trudnoće – nakon mjesec dana – nakon 1 godine) i
  • ako je trudnica do sada primila 4 doze vakcine protiv tetanusa treba primiti 2 doze dT-a (na početku trudnoće – 1 godinu nakon prve doze).

Literatura
• Richter D. Cijepljenje (aktivna imunizacija). U: Mardešić D,ur. Pedijatrija. Osmo, prerađeno i dopunjeno izdanje. Zagreb: Školska knjiga; 2016. str. 563.
• World Health Organization. Tetanus. Februar 2017. Dostupno:http://www.who.int/immunization/diseases/tetanus/en/ (pristupljeno 18.3.2017.).
• World Health Organization. Maternal and neonatal tetanus elimination (MNTE). The inititative and challenges. Januar 2017. Dostupno na:http://www.who.int/immunization/diseases/MNTE_initiative/en/ (pristupljeno 18.3.2017.).
• Centers for Disease Control and Prevention . Tetanus. Januar 2017. Dostupno na:https://www.cdc.gov/tetanus/ (pristupljeno 18.3.2017.).

PODIJELI OVAJ ČLANAK

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print