Najave edukacija

Predavač: Naida Delić, laboratorijski tehničar

Mjesto i vrijeme: sala za edukacije OJ Novi Grad, 17.5.2019. u 13.30 h

Predavač: Sadžida Rožajac, mr. laboratorijskih tehnologija

Mjesto i vrijeme: sala za edukacije OJ Novi Grad, 24.5.2019. u 13.30 h

Predavač: mr.sci.med.prim.dr Džana Šačić, spec. fizijatar

Mjesto i vrijeme: sala za edukacije OJ Ilidža, 25.5.2019. u 11.00 h

Predavač: Sabina Jaganjac, DFT

Mjesto i vrijeme: sala za edukacije OJ Ilidža, 25.5.2019. u 11.00 h

Predavač: dr. Jasminka Smlatić-Muhadžić, spec. pedijatar

Mjesto i vrijeme: sala za edukacije OJ Novi Grad, 30.5.2019. u 13.00 h

Predavač: Amela Deševac, med. sestra

Mjesto i vrijeme: sala za edukacije OJ Novi Grad, 30.5.2019. u 13.00 h

Predavač: Mersida Fazlić, lab. tehničar

Mjesto i vrijeme: OJ Ilijaš, 30.5.2019. u 13.30 h