JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA

KANTONA SARAJEVO

Najave edukacija

Predavač: Elvisa Mašić , dr. medicine

Mjesto i vrijeme: JU Dom zdravlja KS – OJ Ilijaš, sala za edukacije, 20.11.2019. u 13.30 h

Predavač: Emina Fazlović, med. sestra

Mjesto i vrijeme: JU Dom zdravlja KS – OJ Ilijaš, sala za edukacije, 04.12.2019. u 13.30 h

Predavač: prim. dr.mr.sci. Jasminka Smlatić-Muhadžić, spec. pedijatar

Mjesto i vrijeme: JU Dom zdravlja KS – OJ Novi Grad, sala za edukacije, 26.12.2019. u 13.30 h

Predavač:

  1. Dr. Sadija Lušija, dr. medicine

Mjesto i vrijeme: JU Dom zdravlja KS – OJ Ilidža, sala za edukacije, 23.10.2019. u 13.30 h

Predavači:

  1. Edin dr. Topčić, dr. medicine
  2. Amra Hasić, medicinska sestra

Mjesto i vrijeme: JU Dom zdravlja KS – OJ Vogošća, sala za edukacije, 24.10.2019. u 13.30 h

Predavači:

  1. Jasmin Kunovac, dmt
  2. Ševko Sokolić, mt
  3. Adnan Husić, mt

Mjesto i vrijeme: JU Dom zdravlja KS – OJ Ilidža, sala za edukacije, 30.10.2019. u 13.30 h

Predavač: dr. Amina Lilić, spec. porodične medicine

Mjesto i vrijeme: JU Dom zdravlja KS – OJ Centar, sala za edukacije, 31.10.2019. u 13.30 h

Predavač: Anel Bumbulović, dr. medicine

Mjesto i vrijeme: JU Dom zdravlja KS – OJ Ilijaš, sala za edukacije, 13.11.2019. u 13.30 h

Predavači:

  1. dr. Elvira Bahador, spec. pedijatar
  2. Samira Omić, dipl. medicinska sestra

Mjesto i vrijeme: JU Dom zdravlja KS – OJ Vogošća, 18.11.2019. u 13.30 h

Predavač: Elvisa Mašić , dr. medicine

Mjesto i vrijeme: JU Dom zdravlja KS – OJ Ilijaš, sala za edukacije, 20.11.2019. u 13.30 h