Najave edukacija

Predavač: Sanida Bajrić, dipl. fizioterapeut

Mjesto i vrijeme: sala CMZ-a OJ Vogošća, 21.03.2019. u 13.15 h

Predavač: Senija Beridan, soc. radnik, CMZ

Mjesto i vrijeme: sala za edukacije u OJ Centar, 25.03.2019. u 13.30 h

Predavač: Azra Muharemović, med. sestra

Mjesto i vrijeme: sala za edukacije OJ Centar, 27.03.2019. u 13.30 h

Predavač: Amela Rovčanin, dipl.med.sestra

Mjesto i vrijeme: sala za edukacije OJ Centar, 08.04.2019. u 13.30 h

Predavač: mr.sci.med.prim.dr. Lejla Bezdrob-Mulahusić, spec. dijagnostičke radiologije

Mjesto i vrijeme: sala za edukacije u OJ Centar, 10.04.2019. u 13.15 h

Predavač: Jasmina Kapo, stomatološka sestra

Mjesto i vrijeme: sala za edukacije u OJ Centar, 17.04.2019. u 13.30 h

Predavači: Almir Pašagić, spec. porodične medicine, i Suada Šehović, dipl. med. sestra

Mjesto i vrijeme: sala za edukacije u OJ Vogošća, 18.04.2019. u 13.15 h

Predavač: dr. Ehlimana Salkić,  dr. stomatologije

Mjesto i vrijeme: sala za edukacije u OJ Ilijaš, 19.04.2019. u 13.30 h

Predavač: Adnan Pezo, dipl. ing. med. radiologije

Mjesto i vrijeme: sala za edukacije u OJ Centar, 24.04.2019. u 13.30 h

Predavač: dr. Fadila Hasanović, spec. fizikalne med. i rehabilitacije

Mjesto i vrijeme: sala za edukacije u OJ Ilijaš, 25.04.2019. u 13.30 h

Predavač: Sadmir Kujović, dipl.fizioterapeut

Mjesto i vrijeme: sala za edukacije u OJ Ilijaš, 25.04.2019. u 14.15 h

Predavač: dr. Amira Rizvanović Husejnović

Mjesto i vrijeme: sala za edukacije u OJ Ilidža, 25.04.2019. u 13.30 h

Predavač: Amela Šehić, medicinska sestra

Mjesto i vrijeme: sala za edukacije u OJ Ilijaš, 26.04.2019. u 13.30 h