JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA

KANTONA SARAJEVO

Menu

Najave edukacija

Predavači:

  1. prof. dr. Zaim Jatić, spec. porodične medicine
  2. Advija Čustović, dipl. medicinska sestra

Mjesto i vrijeme: JU Dom zdravlja KS – OJ Centar, sala za edukacije, 18.09.2019. u 13.30 h

  1. OJ Dom zdravlja Vogošća, 17.09.2019 godine u 13.00 h; predavač: doc. dr. sci. Irma Džambo, dipl. psiholog
  2. OJ Dom zdravlja Novo Sarajevo, 19.09.2019 godine u 13.00 h; predavač: Mr. sci. Lejla Šabanagić – Hadžić, psiholog
  3. OJ Dom zdravlja Centar, sala za edukacije, 25.09.2019. u 13.30 h; predavač: Borjana Bogićević, dipl. psiholog
  4. OJ Dom zdravlja Ilijaš, sala za edukacije, 25.09.2019. u 13.00 h; predavač: Mosoči-Mujić Ines, dipl.psiholog
  5. OJ Dom zdravlja Novi Grad-sala II sprat, 26.09.2019. u 13 h; predavač: Čorović-Pendek Aida, diplomirani psiholog
  6. OJ Dom zdravlja Hadžići, sala Centra za mentalno zdravlje, 26.09.2019. u 13 h; predavač Lejla Gabela, dipl.psiholog
  7. OJ Dom zdravlja Novi Grad, lokalitet Saraj polje-prostorije laboratorije, 27.09.2019. u 13 h; predavač Čorović-Pendek Aida, diplomirani psiholog

Predavač: Elvedina Muratspahić, dipl. medicinska sestra

Mjesto i vrijeme: JU Dom zdravlja KS – OJ Centar, sala za edukacije, 9.10.2019. u 13.30 h