JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA

KANTONA SARAJEVO

Menu

članovi uprave

Uprava

prof. dr. Mehmed Kulić

 • vršilac dužnosti generalnog direktora JUDZKS

adresa: Vrazova 11, IV sprat

e-mail: gd@judzks.ba

tel: 033/443-890, 292-506

fax: 033/292-675

Adis Mulahasanović

 • dipl. oec.
 • šef Kabineta generalnog direktora JUDZKS

adresa: Vrazova 11, IV sprat

e-mail: adis.mulahasanovic@judzks.ba

tel: 033/292-690

Dinko Remić

 • magistar fizikalne terapije
 • glavni tehničar JUDZKS

adresa: Vrazova 11, IV sprat

e-mail: dinko.remic@judzks.ba

tel/fax: 033/292-615

Dženita Čoko

 • dipl. pravnik
 • v.d. šef Službe pravnih, kadrovskih i općih poslova

adresa: Vrazova 11, IV sprat

e-mail: dzenita.coko@judzks.ba

tel/fax: 033/292-505

Adnan Šehić

 • dipl.oec.
 • šef Službe ekonomsko-finansijskih poslova

adresa: Vrazova 11, IV sprat

e-mail: adnan.sehic@judzks.ba

tel: 033/292-510

Milomir Srećković

 • dipl.ing.maš.
 • v.d. šef Službe tehničkih poslova

adresa: Vrazova 11, IV sprat

e-mail: milomir.sreckovic@judzks.ba

tel/fax: 033/292-509