JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA

KANTONA SARAJEVO

članovi uprave

Uprava

mr. sci. med. prim. dr. Amela Kečo

  • specijalista porodične medicine
  • v.d. generalna direktorica JUDZKS

adresa: Vrazova 11, IV sprat

tel: 033/443-890, 292-506

fax: 033/292-675

Ademir Spahić

  • dr. sci. dipl. med. tehničar
  • glavni tehničar JUDZKS

adresa: Vrazova 11, IV sprat

e-mail: glavni.tehnicar@judzks.ba

tel/fax: 033/292-615

  •  
  • v.d. šef Službe pravnih, kadrovskih i općih poslova

adresa: Vrazova 11, IV sprat

e-mail:

tel/fax: 033/292-505

Adnan Šehić

  • dipl.oec.
  • šef Službe ekonomsko-finansijskih poslova

adresa: Vrazova 11, IV sprat

e-mail: adnan.sehic@judzks.ba

tel: 033/292-510

Milomir Srećković

  • dipl.ing.maš.
  • v.d. šef Službe tehničkih poslova

adresa: Vrazova 11, IV sprat

e-mail: milomir.sreckovic@judzks.ba

tel/fax: 033/292-509