Upravni odbor Judzks

Upravni odbor

Ime i prezime funkcija
Elvesta Mulahasanović
predsjednik
Elmedina Bašić-Ešpek
član
Aida Pavlović
član
Zaim Halvadžija
član
Admir Hrapo
član