Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

12 maj – Međunarodni dan medicinskih sestara / tehničara

Na dan 12. maja obilježava se Međunarodni dan sestrinstva – medicinskih sestara/medicinskih tehničara. Ovo je jedinstven dan u godini kada se skreće pažnja na rad medicinskih sestara/tehničara i njihovu ulogu u njezi bolesnih i zaštiti zdravih ljudi. Kako je poznato, dan obilježavanja odabran je zbog datuma rođenja i sjećanja na čuvenu Florence Nightingale (1820-1910), utemeljiteljicu modernog sestrinstva. U Krimskom ratu polovinom 19. vijeka organizovala je bolnice pri britanskom ekspedicionom korpusu i znatno je reformisala sanitetsku službu i njegu ranjenika i bolesnika. Danas sestrinstvo kao zanimanje , prema studiji koju je provela Svjetska zdravstvena organizacija(WHO), čini 59% zdravstvenog sektora širom svijeta. Druga studija iz 2018. godine procjenjuje da pacijenti kojima je potrebna intenzivna njega obično provode oko 86% do 88% svog vremena sa medicinskom sestrom. To ukazuje na važnost medicinskih sestara u zdravstvenom sistemu. Historijski, kao i danas, medicinske sestre su na čelu borbe protiv epidemija i pandemija, pružajući visokokvalitetan tretman i njegu s poštovanjem, kvalitet njihove početne procjene, njege i liječenja je od vitalnog značaja. Uz stalnu edukaciju, napredovanje i poštovanje prema onima koji nam čuvaju život, sestrinski posao će se održati zauvijek.

 Citat jednog nepoznatog autora na najljepši način ističe važnost sestrinstva 

“Kada spasiš jedan život, onda si heroj. Kada spasiš stotine života, onda si medicinska sestra”

Svim medicinskim sestrama i medicinskim tehničarima čestitamo njihov dan te zahvaljujemo na znanju i trudu koje svakodnevno pružaju svojim pacijentima.