Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

12.maj- Međunarodni dan sestrinstva

„Medicinska sestra je osoba koja njeguje, pomaže i štiti- osoba koja je spremna brinuti se o bolesnima, ozlijeđenima, ostarjelima“.

(Nursing  in today’s world- challenges, issues and trends)

Svake godine 12. maja medicinske sestre i tehničari cijeloga svijeta obilježavaju Međunarodni dan sestrinstva, u spomen na rođenje Florence Nightingale, začetnice modernog sestrinstva.

Sredinom 19. vijeka Florence Nightingale inicirala je uvođenje profesionalnog obrazovanja žena u zdravstvenu njegu bolesnika, a 1860. godine postala temelj modernog sestrinstva uspostavom sestrinske škole u bolnici u Londonu.

Medicinske sestre-tehničari najbrojnija su profesionalna kategorija u sistemu zdravstva tj. rade na području unapređenja zdravlja, sprječavanju bolesti, liječenja i rehabilitacije, sistemskim pristupom otkrivaju i rješavaju zdravstvene probleme iz djelokruga svog rada. Osim toga, planiraju, sprovode i ocjenjuju uspješnost zdravstvene njege. Fokusirane su na edukaciju članova porodice o zdravlju i bolesti, njezi za bolesne i nemoćne u krugu porodice. Sarađuju sa ljekarima i drugim zdravstvenim osobljem i zajednicom na rješavanju javnozdravstvenih problema.

Medicinske sestre-tehničari se bave planiranjem i razvojem sestrinstva i vode brigu o kontinuiranoj  sestrinskoj edukaciji.

U znak proslave 200. godišnjice rođenja Florence Nightingale, Svjetska zdravstvena organizacija je odredila 2020. godinu kao Međunarodnu godinu medicinskih sestara i babica. Više nego ikada, medicinske sestre će biti u centru globalnih zdravstvenih politika, te će imati priliku za uzdizanje njihovog statusa. Da bi se ova profesija podigla na viši nivo, treba se uvijek osvrnuti na sjajne medicinske sestre kroz historiju, kako bi potvrdili njihove istinske vrijednosti, te kako se razvijala njihova praksa tokom godina.

Svoj doprinos iskazuju u raznim kriznim situacijama, što najbolje pokazuje najnoviji primjer pandemije COVID-19 bolesti.

Pripremio Centar za NNID