Day: September 22, 2018

Početak specijalizacije iz porodične medicine za novu grupu specijalizanata

U utorak, 06.01.2015. godine, u prostorijama Edukativnog centra OJ Dom zdravlja Centar, započela je specijalizacija iz porodične medicine za novu grupu specijalizanata iz JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, kao i drugih zdravstvenih ustanova iz BiH.

Sastanku su prisustvovali i specijalizanti porodične medicine iz ranije generacije.

Novi specijalizanti porodične medicine su:

1. Azra Dupovac (JUDZKS)
2. Rusmira Bašić (JU Dom zdravlja Donji Vakuf)
3. Elvedin Tatarević (JUDZKS)
4. Sanela Muzaferija (JUDZKS)
5. Ehlimana Ibrahimović (JUDZKS)
6. Alma Zeković (JUDZKS)
7. Senada Ćosić (JUDZKS)
8. Mediha Krnjić (JUDZKS)

PROGRAM SPECIJALIZACIJE IZ PORODIČNE MEDICINE (2014)

7 novih specijalista porodične medicine

U subotu, 10.01.2015. godine, u terminu od 9 do 16 sati u prostorijama Edukativnog centra OJ Dom zdravlja Centar, održan je završni specijalistički ispit iz porodične medicine za 7 specijalizanata.

Čast nam je potvrditi da su svi kandidati uspješno položili završni ispit. JUDZKS je bogatija za 5 novih specijalista porodične medicine, dok su 2 specijalizanata vanjski kandidati.

Upućujemo iskrene čestitke novim specijalistima porodične medicine i želimo im puno uspjeha u daljem radu!

U tabeli ispod spisak specijalista:

RbPrezime i imeDom zdravlja
1Hajrulahović FeđaIlidža
2Hadžić  AmelaStari Grad
3Grgurinović MajaMostar
4Ahmetović SamiraStari Grad
5Djahangiroghlo DjafarPrivatno
6Kadić Deković SelmaCentar
7Rašić AlmedinaNovi Grad

Realiziran projekat o prevenciji hipoglikemije (feb 2015.)

Dobra educiranost pacijenta kao i adekvatna, fleksibilna i individualno određena antihiperglikemijska terapija veoma su značajni faktori u prevenciji pojave hipoglikemijskih epizoda u tretmanu dijabetesa.

Problem hipoglikemije je često zanemaren, tako da zdravstveni radnici često nisu ni upoznati da njihovi pacijenti imaju epizode hipoglikemije ili da zbog straha od hipoglikemije samoinicijativno modificiraju propisanu terapiju.

Da bih se ovaj problem prevazišao, prije svega je neophodno unaprijediti svijest i znanja timova P/OM o značaju i načinima evidencije, tj. identifikacije epizoda hipoglikemije kod pacijenata sa dijabetesom. Stoga je u JUDZKS u periodu januar-februar 2015. godine proveden projekat pod pokroviteljstvom Novo Nordisk Pharma doo pod nazivom “Edukacija timova P/OM DZ Kantona Sarajevo o značaju i načinima evidencije i prevencije epizoda hipoglikemije kod pacijenata sa dijabetesom“.

U okviru projekta realizirano je devet edukativnih radionica u organizacionim jedinicama Doma zdravlja Kantona Sarajevo za ukupno oko stotinu (100) timova P/OM (ukupno 205 učesnika).

Edukativne radionice su se sastojale od predavanja o hipoglikemiji koje su održali članovi projektnog tima endokrinolog – dijabetolog, i od interaktivnog dijela koji su vodili članovi projektnog tima doktori P/OM.

Radionice su organizirane u međusmjeni, kako se ne bi remetio redovan rad službi porodične medicine u vremenskom periodu od 13:30 do 14:30h  nakon čega je poslužena i adekvatna zakuska i osvježenje za učesnike.

Po završetku edukativnih radionica, timovi P/OM su popunili prethodno pripremljen upitnik u cilju evaluacije održane edukacije. U evaluacionom listu ocjenjivale su se nastavne metode, sadržaj, trajanje, uticaj na budući rad, prostor za edukaciju, tehnički uslovi za rad i ukupna ocjena stručne radionice.

Nakon izvršene obrade podataka iz evaluacionih listova, projekat je ocijenjen konačnom ocjenom 4,8 što se smatra uspješnim.

Neki od komentara učesnika su:

OJ Centar: “Predavanja su bogata, edukativna i ispunila su sva moja očekivanja u pozitivnom smjeru.”

OJ Ilidža: “Stručna radionica odlična, predavači odlični, predlažem da se slična organizira i za naše pacijente dijabetičare (u manjim grupama).”

OJ Novo Sarajevo: “Sažeto, ciljano, veoma ugodno za slušati, korisno da obnovimo i proširimo znanje.

OJ Vogošća: “Organizirati češća predavanja kako na temu dijabetesa tako i drugih hroničnih oboljenja koja su česta kod populacije, te prilagoditi vrijeme predavanja radnom vremenu ljekara.”

R/bOJPREDAVAČIDATUM  PREDAVANJABROJ UČESNIKA
1VOGOŠĆA1. prof.dr. Zelija Velija – Ašimi29.01.2015.16
2. dr. Pašagić Almir – P/OM
2ILIJAŠ1. doc.dr. Azra Bureković04.02.2015.26
2. dr. Lilić Amina – P/OM
3STARI GRAD1. doc.dr. Azra Bureković16.02.2015.28
2. dr. Sanja Soldo-Mandić – P/OM
4CENTAR1.prof.dr. Belma Aščić – Buturović10.02.2015.28
2. dr. Zaim Jatić – P/OM
5ILIDŽA1.prof.dr. Belma Aščić – Buturović11.02.2015.26
2. dr. Skopljak Amira – P/OM
6NOVI GRAD
(Centralni objekat)
1.prof.dr. Belma Aščić – Buturović12.02.2015.23
2. dr. Bilić Vildana – P/OM
7NOVI GRAD
(Saraj Polje)
1.prof.dr. Zelija Velija – Ašimi13.02.2015.17
2. dr. Kečo Amela – P/O
8HADŽIĆI1.doc.dr. Azra Bureković17.02.2015.19
2. dr. Merdžanović Elma – P/OM
9NOVO SARAJEVO1.prof.dr. Zelija Velija – Ašimi24.02.2015.22
2. dr. Milan Mioković – P/OM
 UKUPNO  205

Edukativni sastanak “Primarne imunodeficijencije”

U četvrtak, 21.05.2015. godine, u Edukativnom centru OJ DZ Centar, održan je Peti edukativni interaktivni sastanak o primarnim imunodeficijencijama u organizaciji Pedijatrijske klinike KCUS-a.

Sastanku su prisustvovali specijalisti različitih oblasti (pedijatri, otorinolaringolozi, ljekari porodične medicine, infektolozi, imunolozi) iz JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, KCUS-a i Zavoda za transfuzijsku medicinu FBIH.

Ciljevi sastanka su bili:
1. Povećati znanje o primarnim imunodeficijencijama
2. Stimulisati diskusiju i interakciju
3. Kreirati mrežu koja će pomoći u dijagnostici i tretmanu pacijenata sa primarnim imunodeficijencijama

Na početku sastanka, uvodne riječi dale su Senka Mesihović-Dinarević i Velma Selmanović, te su održana sljedeća predavanja:

– “Primarna imunodeficijencija i urođena srčana mana” – Senka Mesihović-Dinarević
– “Različita lica česte varijabilne imunodeficijencije (CVID)”- Aida Omerčahić-Dizdarević
– “Primarne imunodeficijencije-bazične informacije” – Velma Selmanović
– “Primarne imunodeficijencije-prikazi slučajeva” – Adisa Čengić

Nakon predavanja povedena je konstruktivna diskusija i razmijenjena su iskustva prisutnih u ovoj oblasti.

Predavanja u OJ Centar u organizaciji InspireHL

U srijedu, 14.10.2015. godine, sa početkom u 13.30 sati, u sali Edukativnog centra porodične medicine OJ Dom zdravlja Centar, održana su dva predavanja u organizaciji InspireHL namijenjena primarno ljekarima porodične medicine, internistima i pedijatrijama, kao i drugim stručnjacima ove organizacione jedinice.

Prim.dr. Murisa Ćemalović, spec. interista iz OJ DZ Centar, održala je predavanje na temu “Januvia (sitagliptin) u svakodnevnoj praksi”, dok je Tahirović-Husić dr. Rejhana, spec. pneumoftiziolog iz OJ DZ Centar, održala predavanje na temu “Singulair (montelukast) u svakodnevnoj prakci”.

Predavanjima su prisustvovala 22 uposlenika Doma zdravlja Centar.

Praktične vježbe iz Porodične medicine 2015/2016.

U petak, 02.10.2015. godine, u prostorijama Edukativnog centra u OJ DZ Centar, održan je sastanak predstavnika Katedre porodične medicine Medicinskog fakulteta UNSA i predstavnika novoimenovanih stručnjaka iz prakse za predmet Porodična medicina u JUDZKS za 2015/2016. školsku godinu.

Naime, sa školskom 2015/2016. godinom, 29 stručnjaka iz prakse i 4 nastavnika i asistenta u okviru 6 Domova zdravlja JUDZKS (Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža, Vogošća)  započet će izvođenje praktičnih vježbi sa studentima XI semestra Medicinskog fakulteta UNSA iz predmeta Porodična medicina.

Studenti će vježbati sa stručnjacima iz prakse 3 nastavna sata (135 minuta) u dvije smjene: 08:00-10:30 (prva smjena) i 13:30-16:00 (druga smjena) na radnom mjestu ljekara i u to vrijeme i pažljivo, po nastavnom planu i programu, stručnjaci iz prakse će diskutovati sa studentima o slučajevima, pokazivati rad ambulante i što više uključivati studente u praktični rad. Stručnjaci iz prakse vode evidenciju o prisustvu na vježbama u obrascu Vježbe_Izvjestaj. U ovaj obrazac upisuju i svoje aktivnosti tokom vježbi.

Nastavnici i asistenti zakazivat će srijedom grupni rad sa studentima u trajanju od dva nastavna sata (90 min) u terminu koji je dogovoren sa predstavnikom grupe.

Raspored stručnjaka iz prakse i studenata za tekuću školsku godinu:

RbStručnjak iz prakse
Dom zdravlja AmbulantaAdresaTelefonStudent
1mr.sci.dr. Amela KečoCentarCentar za edukacijuVrazova 11292-672Sultanić Dženana
2dr. Gordana Ćulibrk HadžimehmedagićCentarČekalušaČekaluša 41201-855Ibrahimagić Nermina
3dr. Meliha Holjan KarahmetCentarMis IrbinaMis Irbina 18220-451Jahić Alma
4dr. Džanana JatićCentarJablaničkaFehima ef. Čurćića 3664-854Kahrić Mirzeta
5dr. Šerkan TalićCentarČekalušaČekaluša 41201-855Kulaglić Amela
6dr. Elvira HasanovićCentarKoševo IIMarsela Šnajdera 9a668-288
7dr. Amela Behmen-VinčevićCentarMejtašMehmeda paše Sokolovića 13261-275
8dr. Nerimana RamadanovićCentarCentralni objekat (I sprat)Vrazova 11292-661Haliti Nermina
9dr. Lejla KurtalićNovi GradŠvrakino seloSafeta Hadžića bb717-635
10dr. Arijana Čengić-KaralićNovi GradAlipašin Most IIKasima Hadžića do br. 6658-399Vilić Mirza
11dr. Ljiljana HećoNovi GradSaraj PoljeX transverzale bb277-612Borić Ada
12dr. Subhija RedžepovićNovi GradSaraj PoljeX transverzale bb277-612Fazlić Denis
13dr. Sanja TrhuljNovi GradBuća PotokAdema Buće 19714-565
14dr. Zumreta MuratbegovićIlidžaCentralni objekatDr Mustafe Pintola 1625-859Hromo Ajla
15dr. Amira AbadžićStari GradCentralni objekatAlajbegovića 1278-665Nadarević Ervin
16dr. Mubera PoplataStari GradCentralni objekatAlajbegovića 1278-635
17dr. Meliha KapetanovićStari GradLogavinaKarpuzova 8239-130Muhić Mirnes
18dr. Nermina FetahovićStari GradVratnikBakije sokak 1531-663Dizdar Adila
19dr. Selma Hadžibajrić-LipaStari GradBaščaršijaProte Bakovića 2237-324Obralić Adin
20dr. Vildana HodžićNovo SarajevoCentralni objekatBihaćka 2724-708Pejak Zlata
21dr. Farida MehićNovo SarajevoKovačićiGrbavička do 4b665-375Prndelj Maja
22dr. Emir ČengićNovo SarajevoGrbavicaGrbavička 131721-920
23dr. Sanela HormanNovo SarajevoGrbavicaGrbavička 131721-920Šehić Mirela
24dr. Melika Babić-ZečevićNovo SarajevoCentralni objekatBihaćka 2724-748
25dr. Vera Rundić-MihaljčićNovo SarajevoTrg HerojaTrg Heroja 2-a661-134Lihovac Amila
26dr. Meri Pajević-VukovićNovo SarajevoKalesijskaKalesijska 2651-995Lučić Goran
27dr. Sanja Mandić-SoldoNovo SarajevoCentralni objekatBihaćka 2724-751
28dr. Zumreta BihoracNovo SarajevoCentralni objekatBihaćka 2724-751
29mr.sci.dr. Almir PašagićVogošćaCentralni objekatIgmanska 52436-385Eskić Nizar

Obilježen Svjetski dan moždanog udara

U četvrtak, 29.10.2015. godine u sali Edukativnog centra OJ Dom zdravlja Centar, obilježen je Svjetski dan moždanog udara u saradnji sa Ministarstvom zdravstva Kantona Sarajevo.

Tom prilikom održan je okrugli sto na temu “Menadžment moždanog udara u primarnoj zdravstvenoj zaštiti: prevencija, liječenje i rehabilitacija“.

Uvodničari su bili prim.dr. Aida Tokić, spec. fizijatar, prim.dr. Sanja Batinić-Jojić, spec. urgentne medicine i dr. Tatjana Šabanić, spec. neurolog, koje su u sklopu okruglog stola održale predavanja na ovu temu za oko 50 prisutnih zdravstvenih radnika – ljekara i medicinskih sestara/tehničara iz timova porodične medicine, fizijatrije i neurologije iz JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

Skup je pozdravila i prim.dr. Alma Kadić, predstavnica Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, istaknuvši dobru saradnju Ministarstva sa stručnjacima JUDZKS na polju prevencije, kao i mr.med.sci.prim.dr Amela Kečo, specijalista porodične medicine u OJ DZ Centar, koja je bila moderator diskusije.

Prisutnima su podijeljene brošure o moždanom udaru koje mogu distribuirati svojim pacijentima radi upoznavanja sa simptomima i faktorima rizika za moždani udar, kao i savjetima za promjenu životnih navika koje mogu doprinijeti prevenciji ovog oboljenja.

Nakon održavanja predavanja i diskusije na temu okruglog stola, za sve učesnike organizovana je zakuska.

Stručno predavanje u organizaciji Pfizer-a

U srijedu, 11.03.2015. godine, u prostorijama Edukativnog centra OJ Dom zdravlja Centar, održano je stručno predavanje za ljekare OPZZ na temu “Neurontin u terapiji neuropatske boli” u organizaciji farmaceutske kuće Pfizer.

Predavanje je održala prof.dr. Enra Suljić, spec. neuropsihijatar iz Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, dok je prezentaciju slučaja prikazao mr.sci.dr. Senad Drnda, spec. neuropsihijatar, također iz KCUS-a.

 

Edukaciji je prisustvovalo 29 ljekara iz JUDZKS, kao i iz drugih zdravstvenih ustanova Kantona Sarajevo.

Centar za nastavnu i naučno-istraživačku djelatnost JUDZKS

Održano stručno predavanje o liksisenatidu u Domu zdravlja Centar

U četvrtak, 17.12.2015. godine u 13 sati, u sali za edukacije OJ DZ Centar, održano je stručno predavanje na temu “Liksisenatid – od mehanizma djelovanja do kliničkih ishoda”.

Predavači su bili:

  • prim.dr. Azra Avdagić, spec. interne medicine, dijabetolog – Dom zdravlja Stari Grad
  • prim.dr. Murisa Ćemalović, spec. interne medicine, dijabetolog – Dom zdravlja Centar
  • Jasminka Efendić, medicinska sestra – Dom zdravlja Centar

Predavanju je prisustvovalo 26 zdravstvenih radnika – ljekara internista, specijalista porodične medicine, doktora medicine i medicinskih sestara/tehničara iz OJ Dom zdravlja Centar.

Edukacija je održana pod sponzorstvom firme Sanofi.

Stručno predavanje u organizaciji Alkaloida-a

U četvrtak, 12.03.2015. godine, u prostorijama Edukativnog centra OJ Dom zdravlja Centar, održano je stručno predavanje za ljekare različitih specijalnosti na temu “Liječenje i prevencija anemija” u organizaciji Predstavništva Alkaloida u Bosni i Hercegovini.

Predavanje je održala dr. Emina Suljović-Hadžimešić, sa Odjela za hematologiju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu.

Edukaciji je prisustvovalo 16 doktora medicine i doktora specijalista različitih profila iz JUDZKS.

 

Centar za nastavnu i naučno-istraživačku djelatnost JUDZKS

 

Održana uvodna radionica o HINARI programu

U srijedu, 11.02.2015. godine u sali Edukativnog centra OJ Dom zdravlja Centar održana je uvodna radionica o korištenju HINARI programa za 15 predstavnika organizacionih jedinica JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

HINARI je program Svjetske zdravstvene organizacije koji omogućava zemljama u razvoju da imaju puni pristup tekstovima mnogobrojnih stručnih časopisa iz oblasti zdravstva, ali i iz drugih polja, kao i referensnim bazama, bazama meta-analiza, e-knjigama i drugim izvorima znanja, koji su od posebnog značaja za primjenjivanje medicine zasnovane na dokazima.

HINARI

Radionicu su vodili uposlenici Centra za nastavnu i naučno-istraživačku djelatnost JUDZKS, doc.dr. Zaim Jatić, spec. porodične medicine, i Esma Zlatar, prof., koji su prisutnima prezentovali osnovne karakteristike HINARI programa, način pronalaska željenih stručnih časopisa, načine pretraživanja PubMed baze, kao i mogućnosti korištenja programa za automatsko pravljenje referenci i bibliografija.

HINARI

Nakon prezentacije, predstavnici organizacionih jedinica koji su to željeli mogli su ući u HINARI program i pretraživati časopise i baze po željenoj oblasti i terminima.

Centar za NNID planira održavati dodatne radionice iz korištenja HINARI-a, kao i osigurati da predstavnici OJ u svojim matičnim domovima zdravlja održe prezentacije za svoje uposlenike, a sa ciljem da što veći broj uposlenika JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo iskoristi mnogobrojne prednosti i koristi koje pruža HINARI.

Samo neki od kvalitetnih izvora kojima se može pristupiti putem HINARI-a su: American Family Physician (American Academy of Family Physicians), The Lancet, New England Journal of Medicine, JAMA, Annals of Internal Medicine, Canadian Medical Association Journal, Pediatrics (American Association of Pediatrics), Archives Of Physical Medicine And Rehabilitation (Elsevier), Spine (Wolters Kluwer – Lippincott Williams & Wilkins), Journal of Physiotherapy (Elsevier), International Journal of Nursing Studies (Elsevier), American Journal of Clinical Nutrition (American Society for Nutrition), Journal of Dentistry (Elsevier), Dental Materials (Elsevier), časopisi iz psihologije od American Psychological Association, Dulcan’s Textbook of Child and Adolescent Psychiatry(American Psychiatric Publishing), The Cochrane Library, The Oxford Textbook of Medicine i drugi.

Mislim da je najbrži put vraćanja kvaliteta u profesiju kroz obnavljanje kliničkih vještina. Ne smijemo zaboraviti da smo najprije doktori koji praktično pružaju pomoć pacijentima,  istakao je prim.dr Milan Mioković

„Podučavanje studenata u ambulantama porodične/obiteljske medicine“, naziv je stručnog seminara koji je  održan u srijedu, 07.10.2015. godine od 10 do 16 sati, u Hotelu Bosnia. Na početku sesije prisutnima se obratila prof. Almira Hadžović-Džuvo , dekanesa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 

– Ovo je nastavak uspješne saradnje. Za godinu dana smo napravili velike korake, uočili smo neke manjkavosti porodične medicine i uspješno ih otklonili. Najvažnije je da naši studenti kroz ovaj sistem obrazovanja imaju širu regionalnu mobilnost, kazala je, između ostalog, prof. Hadžović-Džuvo. Skupu se obratio i prim.dr Milan Mioković, generalni direktor JU Dom zdravlja KS, koji se u uvodnom obraćanju kratko referirao na rad Ustanove, te je istakao da je porodična medicina kičma zdravstvenog sistema.

 

– Treba se vratiti izvornim ljudskim, etičkim i profesionalnim vrijednostima. Stalno se treba podsjećati na načela Hipokratove zakletve, koja se, na žalost, u današnjem vremenu često znaju zaboravljavati. Mislim da je najbrži put vraćanja kvaliteta u profesiju kroz obnavljanje kliničkih vještina. Ne smijemo zaboraviti da smo najprije doktori koji praktično pružaju pomoć pacijentima,  istakao je prim.dr Milan Mioković koji je iskoristio priliku, te je doc.dr Zaimu Jatiću, šefu službe porodične medicine pri JU Dom zdravlja KS čestitao na imenovanju za profesora Katedre porodične medicine pri Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Tom prilikom, menadžment JU Dom zdravlja KS uručio je doc.dr Jatiću i prigodan poklon.

 

 

Između ostalih, seminaru su prisustvovali novoimenovani stručnjaci iz prakse iz JUDZKS koji primaju na praksu studente medicine u svojim ambulantama porodične medicine.

Seminar je međunarodnog karaktera i predavanja za prisutne su održali stručnjaci iz Turske, kao i stručnjaci iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine.

 

 

 

 

 

Program seminara:

10:00 – 10:30

Prigodni pozdravi i uvod

10:30 – 10:50

Saopštavanje povratnih informacija studentima

prof.dr. Esra Saatci, Cukurova University, Turska

10:50 – 11:10

Iskustva iz praktične nastave: Medicinski fakultet Banja Luka

doc.dr. Kosana Stanetić, Medicinski fakultet Banja Luka

11:10 – 11:30

Šta želimo od porodičnih ljekara?

Jasminka Proho, MyRight – Empowers People with Disabilities

11:30 – 11:50

Pitanja i diskusija

11:50 – 12:10

Pauza

12:10 – 12:30

Efikasan profesionalni odnos između ljekara i timske medicinske sestre: Šta podučavati studente medicine

doc.dr. Larisa Gavran, Zdravstveni fakultet, Zenica

12:30 – 12:50

Iskustva iz praktične nastave: Medicinski fakultet Tuzla

prof.dr. Olivera Batić Mujanović, Medicinski fakultet Tuzla

12:50 – 13:10

Podučavanje kliničkih vještina u ambulantnim uslovima

doc.dr. Zaim Jatić, Medicinski fakultet Sarajevo

13:10 – 13:20

Pitanja i diskusija

13:20 – 14:20

Ručak

14:20 – 14:40

Provjera znanja i vještina praktične nastave

doc.dr. Edita Černi Obrdalj, Medicinski fakultet Mostar

14:40 – 15:00

Iskustva iz praktične nastave: Medicinski fakultet Foča

prof.dr. Maja Račić, Medicinski fakultet  Foča

15:00 – 15:20

Iskustva iz praktične nastave: Medicinski fakultet Sarajevo

doc.dr. Amira Skopljak, Medicinski fakultet Sarajevo

15:20 – 15:50

Diskusija, zaključci i podjela certifikata