Day: March 3, 2020

Delegacija Općine Stari Grad i menadžment JU Dom zdravlja KS obišli adaptirani Dom zdravlja Stari Grad

Načelnik Općine Stari Grad Ibrahim Hadžibajrić i članovi menadžmenta JU Dom zdravlja KS predvođeni generalnim direktorom, prof.dr Mehmedom Kulićem, u nedjelju 1. marta 2020. godine na Dan nezavisnosti BiH, obišli su renovirani i adaptirani Dom zdravlja Stari Grad, te su na taj način najavili otvaranje ovog objekta.

Dom zdravlja Stari Grad u potpunosti je adaptiran i renoviran kao jedan od četiri kapitalna projekta Općine Stari Grad. Tom prilikom, nadzidano je sjeverno i južno krilo zgrade čime je proširen kapacitet zgrade za devet novih prostorija. Izgrađen je lift,  postavljena unutrašnja stolarija, u potpunosti je sanirana krovna konstrukcija, te urađena hidroizolacija podrumskih prostorija uz utopljavanje objekta i izgradnju nove  kotlovnice.

Adaptacija i rekonstrukcija Doma zdravlja Stari Grad koštala je oko dva miliona KM, a sredstva je obezbijedila Općina Stari Grad uz pomoć kredita Saudijskog fonda

Press služba

Respiratorna higijena i higijena ruku

Respiratorna  higijena i higijena ruku je najjednostavniji, najjeftiniji i najefikasniji način sprečavanja, odnosno značajnog smanjenja širenja prehlade, gripe i mnogobrojnih zaraznih bolesti.

Ključne tačke:

 • Bolesnici koji kišu, kašlju, curi im nos ili imaju povišenu tjelesnu temperaturu trebaju ostati kući, ne pohađati školu i vrtić, izbjegavati mjesta javnog okupljanja i ne bi trebali koristiti javni prijevoz. 
 • Bolesnici  koji kašlju, kišu, curi im  nos  trebaju  nositi  zaštitnu masku koja će prekriti nos i usta
 • Prije stavljanja zaštitne maske potrebno je oprati ruke, ne dodirivati prednju stranu maske rukama tokom njenog korištenja, maska se skida sa stražnje strane, nakon što postane vlažna masku treba zamijeniti, a nakon korištenja masku treba odložiti u kantu za smeće i oprati  ruke.  
 • Zdravstveni radnici i osobe koje njeguju bolesnika trebaju nositi zaštitnu masku.
 • Zdrave osobe  trebaju izbjegavati kontakt s osobama koje imaju respiratorne tegobe, tj. poželjno bi bilo da budu  udaljeni  1-2  metra od oboljelih.
 • Ne dodirivati oči, nos i usta.
 • Osoba koja kašlje, kiše ili briše nos treba koristi papirnate maramice.  
 • Nakon upotrebe papiranatu maramicu treba baciti u kantu  za smeće.
 • U slučaju nedostatka papirnatih maramica kašljati i kihati u rukav.
 • Veoma je bitno često i temeljito prati ruke 20 sekundi, po mogućnosti  toplom  vodom i korištenjem tekućeg sapuna
 • Ruke je potrebno temeljito prati prije: jela ili pripreme hrane, dodirivanja očiju, nosa i  usta, kontakta sa bolesnom osobom, poslije: upotrebe toaleta, brisanja nosa, nakon kašlja i kihanja,  korištenja papirnatih maramica, dodirivanja predmeta koje su kontaminirane tjelesnim izlučevinama  ili tekućinama, kontakta sa bolesnom osobom i u svim slučajevima  kada ruke mogu biti  onečišćene mikroorganizmima.
 • U slučaju nedostupnosti vode i sapuna za higijenu ruku mogu se koristiti dezinfekciona sredstva na bazi alkohola.

Centar za NNID JUDZKS