Day: March 16, 2020

Pravilno pranje ruku

Temeljno i redovno pranje ruku jedan je od najboljih, jednostavnih i jeftinih postupaka  odstranjenja mikroorganizama s ruku, sprečavanja/smanjenja širenja mikroorganizama i sprečavanja/smanjenja nastanka mnogobrojnih zaraznih bolesti.

Temeljnim i redovnim pranjem ruku sapunom i vodom odstranjujemo mikrorganizme, sprečavamo ulazak mikroorganizama u tijelo putem očiju, nosa i usta što omogućava  da ostanemo zdravi.

Istraživanja pokazuju da temeljno i redovno pranje  ruku može spriječiti 1 od 3 proljeva i  1 od 5 prehlada ili gripe kao i  drugih respiratornih infekcija.

Pranje ruku treba biti cjeloživotna zdrava navika  koja se treba učiti od najranije životne dobi  i prakticirati je treba temeljno i redovno kod  kuće, u vrtićima, školi, na radnom mjestu, u igri i svim slučajevima kada su ruke  potencijalno prljave.

Ranije  smo pisali o navedenoj temi (kada treba prati ruke i dr.), što možete pročitate na linkovima https://judzks.ba/pravilno-pranje-ruku-ciste-ruke-spasavaju-zivote/https://judzks.ba/vaznost-higijene-u-sprecavanju-korona-virusa/.

Svaki put kod pranja ruku treba slijediti  pet koraka:

  • namočiti/pokvasiti ruke tekućom vodom  (toplom ili hladnom vodom) 
  • nasapunjati i trljati ruke sapunom

(temeljito trljati dlanove, nadlanice, prostor između prstiju i ispod noktiju)

  • prati ruke najmanje  20 sekundi
  • isprati ruke pod mlazom čiste vode
  • osušiti ruke papirnatim ubrusom ili ih osušiti na zraku.  

Pranje ruku sapunom i vodom najbolji  je način odstranjenja mikrorganizama u svim situacijama.

Ruke se mogu prati tekućim sapunom ili običnim sapunom u krutom stanju.

Istraživanja su utvrdila jednaku djelotvornost antibakterijskih sapuna i običnih sapuna (bez antibakterijskih sastojaka).

U nedostatku sapuna i vode mogu se koristiti dezinfekciona sredstva koja sadrže najmanje 60% alkohola. 

Dezinfekciona sredstva na bazi alkohola mogu smanjiti broj mikroorganizama u mnogim situacijama, ali ne mogu odstraniti sve vrste mikroorganizama, za razliku od sapuna i vode.

Ne zaboravimo da temeljno i redovno pranje ruku treba biti zdrava navika kod kuće, u vrtićima, školama, igri i svim slučajevima/aktivnostima kada ruke mogu biti  potencijalno prljave!

Izvor:

1. Modificirano prema World  Health  Organization.  Clean hands protect against infection.  Dostupno na https://www.who.int/gpsc/clean_hands_protection/en/ (15.3.2020)

2. Modificirano prema Centers for Disease Control and Prevention. Handwashing: Clean Hands Save  Lives. Dostutupno na https://www.cdc.gov/handwashing/index.html. (15.3.2020)

Potpisan memorandum o razumijevanju i saradnji

U Sarajevu je 26.02.2020. godine potpisan Memorandum o razumijevanju i saradnji između Javne Ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo, kao najveće ustanove u BiH koja pruža Primarnu zdravstvenu zaštitu i specijalističko-konsultativne usluge, Centra za nastavnu i naučno-istraživačku djelatnost (NNID) kao organizacione jedinice JUDZKS, i Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, kao institucije koja implementira složene i specifične javnozdravstvene funkcije od interesa za Federaciju BiH, te aktivno sarađuje sa relevantnim sektorima i ustanovama u zemlji kao i brojnim međunarodnim organizacijama.

Ciljevi saradnje usmjereni su na prevenciju bolesti i promociju zdravlja stanovništva, rad na informisanju i edukaciji javnosti o temama od značaja za zdravstvo, obilježavanje dogovorenih međunarodno značajnih datuma, senzibiliranje javnosti o važnosti čuvanja kolektivnog imuniteta, zajednički rad na edukaciji zdravstvenih profesionalaca po principu kontinuirane profesionalne edukacije i dr. oblika edukacije na dogovorene teme, promociji važnosti prestanka i odvikavanja od pušenja, kao i prevenciji drugih bolesti ovisnosti.