Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

June 4, 2020

Obavještenje o ponovnom uspostavljanju nastavnih i edukativnih aktivnosti u JU Dom zdravlja KS

U skladu sa Naredbom Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva broj 01-3-3223-1/20 od 31.05. 2020. godine, o izmjeni i dopuni Naredbe broj 01-33-3223/20 od 29.05. 2020. godine, prema kojoj je dozvoljeno održavanje pripravničkog, specijalističkog i subspecijalističkog staža zdravstvenih djelatnika u zdravstvenim ustanovama, a i zbog velikog broja upita zdravstvenih radnika i predstavnika farmaceutskih kuća Centru za nastavno i naučno-istraživačku djelatnost JU Dom zdravlja KS, obavještavamo da se ponovno uspostavljaju nastavne i edukativne aktivnosti u našoj Ustanovi, uz obavezno pridržavanje higijensko-epidemioloških mjera u skladu sa preporukama Zavoda za javno zdravstvo u FBiH i Kriznih štabova.

Centar za NNID

JU Dom zdravlja KS i Gerontološki centar Sarajevo potpisali ugovor o pružanju zdravstvene zaštite

JU Dom zdravlja KS potpisala je Ugovor o pružanju zdravstvene zaštite u ustanovama socijalne zaštite sa direktoricom Gerontološkog centra Sarajevo Melisom Alibašić Hadžić.

Ugovor je potpisan u prostorijama menadžmenta JU Dom zdravlja KS, a u razgovoru sa dr. Muhamedom Ahmićem,v.d generalnog direktora ustanove, direktorica Alibašić Hadžić je iskazala potrebe korisnika Gerontološkog centra za određenim vrstama zdravstvenih usluga koje su upravo definisane ugovorom sa JU Dom zdravlja KS, te su određeni načini i dinamika pružanja ovih usluga.

Press služba JUDZKS