Day: June 22, 2020

Obavještenje odgovornih iz Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo o problemu sa informacionim sistemom

Obavještenje Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo prenosimo u cjelosti:

“Obavještavamo vas da smo na osnovu prijavljenih problema u radu naših zdravstvenih aplikacija iz svih ustanova i od svih korisnika i našeg upita prema Medit-u po istom pitanju, dobili odgovor da je dobavljač svjestan problema u dostupnosti aplikacija i da rade na rješavanju istih u punom kapacitetu.

Problemi su djelimično uzrokovani intenzivnim aktivnostima na doradama sistema i povećanom broju korisnika u prethodnom periodu uključujući i zahtjeve za izradu i puštanje u produkciju novih aplikacija zbog COVID-19 situacije kad se moralo promptno reagovati.

Molimo za strpljenje i razumjevanje.”

Uručena zahvalnica Općini Novi Grad za doprinos tokom borbe protiv pandemije COVID-19

Danas je generalni direktor JUDZKS dr. Muhamed Ahmić posjetio Općinu Novi Grad, gdje je načelniku Semiru Efendiću uručio zahvalnicu za doprinos, pomoć i podršku u borbi protiv koronavirusa.

Ovom prilikom razgovarano je problematici stanovnika ove Općine po pitanju funkcionisanja zdavstvenog sistema, gdje je još jednom skrenuta pažnja na manjak kadra kojim raspolaže JU Dom zdravlja, što bi se odobrenjem Ministarstva zdravstva trebalo promijeniti uskoro.

Načelnik Efendić se interesovao za nastavak radova na nedavno otvorenom objektu DZ Novi Grad, problemom  parkinga na ovom lokalitetu, a dogovoreno je i formiranje Radne grupe koja bi radila na planu za otvaranje ambulante u C fazi na Alipašinom polju.