Raspored polaganja usmenog dijela ispita – intervjua za Javni oglas 2 objavljen dana 10.07.2020. godine – pozicije od 1 do 6

JO-2-Pozicija-1-2

JO-2-Pozicija-2

JO-2-Pozicija-3

JO-2-Pozicija-4

JO-2-Pozicija-5

JO-2-Pozicija-6