Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Dr. Sporišević na WHO treningu o nadzoru nad imunizacijama

Prim.dr. Lutvo Sporišević, spec. pedijatar u OJ Dom zdravlja Centar i prof. dr. sc. Sead Ahmetagić iz UKC Tuzla prisustvovali su, u ime Federalnog ministarstva zdravstva, Subregionalnom integriranom treningu – radionici o nadzoru, procjeni rizika i komunikacijama u vezi neželjenih događaja nakon imunizacije, koji je organizirala Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) u Budvi, Crna Gora, od 21.10 – 25.10. 2016. godine.

 

Na treningu SZO u vezi neželjenih događaja nakon imunizacije (AEFI) bilo je prisutno 50 sudionika iz 15  zemalja (Albania, Armenia, Azerbejdžan, Bjelorusia, Bugarska, Bosna i Hercegovina, Gruzija, Kirgistan, Moldavija, Crna Gora, Rumunija, Srbija, Tadžikistan, Ukrajina i Uzbekistan).

 

 

Petodnevni subregionalni integrirani trening-radionica o nadzoru, procjeni rizika i komunikaciji u vezi neželjenih događaja nakon imunizacije realiziran je putem 10 temeljnih modula, a uključivao je predavanja, interaktivne rasprave i praktični rad sudionika u grupama.

Specifični ciljevi održane radionice bili su:

  • prikaz  temeljnog koncepta nadzora u vezi neželjenog događaja nakon imunizacije (AEFI)
  • primjena alata i indikatora Svjetske zdravstvene organizacije za procjenu sistema nacionalne farmakovigilance- posebno usmjerena naprimjenu vakcina
  • definiranje djelokruga i odabir metode za monitoring AEFI
  • prikaz kako uspostaviti efikasno izvještavanje AEFI i sistem istraživanja – uloge, odgovornosti, procedure  i alati
  • analiza  i korištenje podataka sigurnosti upotrebe vakcina
  • razmatranje smjernica na utvrđivanju nacionalnog mehanizma i procedure za AEFI procjenu rizika
  • istraživanje strategije za efikasnu komunikaciju o sigurnosti primjene vakcina i primjena specifične strategije usmjerena rješavanju izazova u specijalnim situacijama
  • pregled  postojećih mogućnosti i alata da potpomognu u naporu jačanju nacionalnih kapaciteta na sigurnosti vakcina
  • identificiranje ključnih oblasti radi poduzimanja aktivnosti osnaživanja sistema nacionalnog nadzora nad AEFI.
Tokom ovog kursa učesnici su se upoznali sa relevatnim smjernicama SZO i sredstvima nadzora, procjeni rizika i komunikaciji nad AEFI, uradili su pregled organiziranja i funkcioniranja lokalnog nadzora nad AEFI – koji je nedostatan, utvrdili područja gdje se može znatno poboljšati BiH sistem nadzora nad AEFI, a istraženi su i kapaciteti za efikasno funkcioniranje sigurnosti kod sprovođenja imunizacije kao i osnaživanje kapaciteta za komunikaciju tokom sprovođenja imunizacije.

Nakon svakodnevnog petodnevnog intenzivnog i sistematičnog rada, zadnji dan subregionalnog integriranog treninga svaka država, pa i BiH, kreirala je akcijski plan koji sadržava nacionalne temeljne aktivnosti potebne za osnaživanje kapaciteta za monitoring i procjenu rizika u vezi neželjenih događaja nakon imunizacija.

Navedeni  akcijski plan, prim.dr. Sporišević i prof.dr. Ahmetagić prezentiraće federalnom ministru zdravstva doc. dr. sc. Vjekoslavu Mandiću, te će insistirati da se uz uključivanje svih relevantnih subjekata započnu aktivnosti da se akcijski plan modificira ili da postane zvanična verzija, kako bi se što prije započelo na aktivnostima akcijskog plana FBIH nadzora, procjene rizika i komunikacije u vezi neželjenih događaja nakon imunizacije prema  relevatnim smjernicama SZO, što je dužnost BiH.

CENTAR ZA NNID