Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

7. april – Svjetski dan zdravlja

Svjetski dan zdravlja je globalni dan svjesnosti o značaju zdravlja koji se obilježava svake godine 7. aprila, pod sponzorstvom Svjetske zdravstvene organizacije (WHO).

Ove godine, tema Svjetskog dana zdravlja je univerzalna pokrivenost zdravstvenom zaštitom. Ciljevi kampanje su da se unaprijedi razumijevanje univerzalne pokrivenosti zdravstvenom zaštitom i značaja primarne zdravstvene zaštite kao njenog temelja, kao i da se iniciraju aktivnosti pojedinaca, kreatora politika i zdravstvenih radnika koje bi pomogle da univerzalna pokrivenost zdravstvenom zaštitom postane realnost za sve.

KLJUČNE PORUKE

 • Zdravlje je ljudsko pravo; vrijeme je za zdravlje za sve.
 • Znamo da je univerzalna pokrivenost zdravstvenom zaštitom moguća, hajde da je ostvarimo!
 • Univerzalna pokrivenost zdravstvenom zaštitom znači da sve osobe imaju mogućnost pristupa kvalitetnim zdravstvenim uslugama koje su im potrebne, kada i gdje su im potrebne, bez finansijskih poteškoća.
 • Najmanje polovica svjetskog stanovništva ne ostvaruje zdravstvene usluge koje su im potrebne.
 • Oko 100 miliona osoba svake godine padne u ekstremno siromaštvo zbog troškova vezanih za zdravlje.
 • Ali, ko su te osobe i kako im možemo pomoći? Da bismo dobili bolju sliku ko ne dobija adekvatnu zdravstvenu zaštitu, potrebni su nam podaci o spolu, starosnoj dobi, dohotku, lokaciji, obrazovanju i drugim faktorima koji utiču na pristup zdravstvenim uslugama.
 • Zdravlje je ljudsko pravo; svako treba imati informacije i usluge koje su im potrebne da brinu o vlastitom zdravlju i zdravlju svojih porodica.
 • Kvalitetna, pristupačna zdravstvena zaštita je osnova univerzalne pokrivenošću zdravstvenom zaštitom.
 • Nepouzdana i nekvalitetna zdravstvena zaštita uništava živote i godišnje košta svijet bilione dolara, stoga moramo uraditi više da unaprijedimo kvalitet i sigurnost zdravstvenih usluga širom svijeta.
 • Primarna zdravstvena zaštita treba predstavljati prvi kontakt sa zdravstvenim sistemom gdje pojedinci, porodice i zajednice mogu primiti najveći dio zdravstvene zaštite – od promocije i prevencije, do liječenja, rehabilitacije i palijativne njege – i to što je bliže moguće mjestu njihovog prebivališta i rada.
 • U svojoj osnovi, primarna zdravstvena zaštita tiče se brige o ljudima i pomaganju da poboljšaju svoje zdravlje ili održe svoje blagostanje, a ne samo liječenja pojedinačnog oboljenja ili stanja.
 • Primarna zdravstvena zaštita pokriva većinu Vaših zdravstvenih potreba tokom života, uključujući usluge poput skrininga na zdravstvene probleme, vakcinacije, informacija o tome kako spriječiti oboljenja, planiranja porodice, liječenja kratkotrajnih i dugotrajnih oboljenja, koordinacije sa drugim nivoima zdravstvene zaštite, i rehabilitacije.
 • Primarna zdravstvena zaštita je troškovno efikasan i ravnopravan način pružanja zdravstvenih usluga i pomaže državama prilikom napredovanja prema univerzalnoj pokrivenošću zdravstvenom zaštitom.
 • Zdravstveni sistem sa snažnom primarnom zdravstvenom zaštitom osigurava bolje zdravstvene ishode, troškovno je efikasan i unapređuje kvalitet zdravstvene zaštite.
 • Zdravstveni radnici imaju ključnu ulogu u educiranju pacijenata o tome kako brinuti o vlastitom zdravlju, koordiniranju njege i zagovaranja potreba svojih pacijenata kod menadžera zdravstvenih ustanova i kreatora politika.
 • Radnici u primarnoj zdravstvenoj zaštiti posjeduju dugotrajnu i povjerljivu vezu sa svojim pacijentima i poznaju njihovu anamnezu – posjedovanje cjelokupne slike pomaže im da poboljšaju njegu i uštede finansijska sredstva.
 • Radnici u primarnoj zdravstvenoj zaštiti poznaju tradicije, kulture i običaje svojih zajednica, što ih čini nezamjenljivim u slučajevima pojave epidemija ili vanrednih stanja.
 • Da bismo učinili zdravlje za sve realnošću, potrebno je sljedeće: pojedinci i zajednice koji imaju pristup visokokvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti da mogu brinuti o vlastitom zdravlju i zdravlju svojih porodica; stručni zdravstveni radnici koji pružaju kvalitetnu zdravstvenu zaštitu u čijem se središtu nalazi pacijent; i kreatori politika koji su posvećeni ulaganju u primarnu zdravstvenu zaštitu.