Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Ambulante porodične medicine

Ambulante porodične medicine JUDZKS

OJ Dom zdravlja Centar (centrala 033 292 500)

Centralni objekat, Služba porodične medicine, Vrazova 11, tel. 033/292-672, 033 292 637 radno vrijeme : I smjena 07:30 do 14:30, II smjena od 13:00 do  20:00.

Područna ambulanta Jablanička, Fehima ef. Čurčića 3, tel. 033 226 780; 033/ 221 256; radno vrijeme : I smjena 07:30 do 14:30, II smjena od 13:00 do  20:00.

Područna ambulanta Urijan dedina, Urijan dedina 81, tel. 033/666 459, radno vrijeme: : I smjena 07:30 do 14:30, II smjena četvrtkom od 13:00 do  20:00.

Područna ambulanta Cicin han, Cicin han 130, tel. 033/206 633, radno vrijeme: : I smjena 07:30 do 14:30, II smjena četvrtkom od 13:00 do  20:00.

Područna ambulanta Mejtaš, Mehmed paše Sokolovića 13, tel. 033/261 275 , radno vrijeme: : I smjena 07:30 do 14:30, II smjena četvrtkom od 13:00 do  20:00.

Područna ambulanta Čekaluša, Čekaluša 41, tel. 033/200 126 , radno vrijeme: : I smjena 07:30 do 14:30, II smjena od 13:00 do  20:00.

Područna ambulanta Višnjik, Bolnička 8a, tel. 033/201 855 , radno vrijeme: : I smjena 07:30 do 14:30, II smjena četvrtkom od 13:00 do  20:00.

Područna ambulanta Breka, Himze Polovine bb, tel. 033/261-285, radno vrijeme: I smjena 07:30 do 14:30, II smjena od 13:00 do 20:00

Područna ambulanta Podhrastovi, Bardakčije 26, tel. 033/260-780; tel. dispanzer za predškolsku djecu: 033/260-781, radno vrijeme: I smjena 07:30 do 14:30, II smjena od 13:00 do 20:00

Područna ambulanta Ciglane, Husrefa Redžića 11, tel. 033/213-961, radno vrijeme: I smjena 07:30 do 14:30, II smjena četvrtak od 13:00 do 20:00

Područna ambulanta Koševsko brdo, Braće Begić 6, tel. 033/566-893; radno vrijeme: I smjena od 07:30 do 14:30; II smjena od 13:00 do 20:00.

Područna ambulanta Šip, Dejzina Bikića 8, tel. 033/486-691, radno vrijeme: I smjena od 07:30 do 14:30, II smjena četvrtak od 13:00 do 20:00.

Područna ambulanta Koševo II, Marcela Šnajdera 9A, tel. 033/668-288, radno vrijeme: I smjena od 07:30 do 14:30, II smjena četvrtak od 13:00 do 20:00.

Područna ambulanta Hrastovi- Mrkovići, Panjina Kula 78, tel. 033/574-251; radno vrijeme: I smjena od 07:30 do 14:30, II smjena četvrtak od 13:00 do 20:00.

OJ Dom zdravlja Stari Grad (033 278 600, 033 278 612 centrala)

Centralni objekat, Služba porodične medicine, Alajbegovića 1, tel. 033/ 278 600, 033/ 278 612;  radno vrijeme: I smjena od 07:30 do 14:30, II smjena od 13:00 do 20:00.

Područna ambulanta Bistrik, Bakarevića 1, tel. 033/236 583; I smjena ponedeljak, srijeda, četvrtak i petak od 07:30 do 14:30, II smjena utorak od 13:00 do 20:00.

Područna ambulanta Safvet-beg Bašagić, Safvet-bega Bašagića 75, tel. 033/536 580;  radno vrijeme: I smjena od 07:30 do 14:30, II smjena srijeda  od 15:00 do 17:30.

Područna ambulanta Sedrenik, Alije Nametka bb, tel. 033/535 614;  radno vrijeme: I smjena od 07:30 do 14:30, II smjena četvrtak od 13:00 do 20:00.

Područna ambulanta Vratnik, Bakije sokak 1, tel. 033/531 663;  radno vrijeme: I smjena ponedeljak, utorak, srijeda i petak  od 07:30 do 14:30, II smjena četvrtak od 13:00 do 20:00.

Područna ambulanta Hrid, Iza Hrida, tel. 033/574 180;  radno vrijeme: I smjena od 07:30 do 14:30, II smjena utorak od 13:00 do 16:00.

Područna ambulanta Baščaršija, Prote Bakovića 2, tel. 033/237 324;  radno vrijeme: od 07:30 do 14:30, od ponedeljka do petka.

Područna ambulanta Kovači, Evlije Čelebije bb, tel. 033/536 333;  radno vrijeme:  srijeda od 10:30 do 14:30.

Područna ambulanta Gazin Han, Moščanica bb, tel. 033/274 180;  radno vrijeme: I smjena ponedeljak, srijeda, četvrtak, petak od 07:30 do 14:30, II smjena utorak od 13:00 do 20:00.

Područna ambulanta Širokača, Za beglukom 65, tel. 033/410 805 ;  radno vrijeme: I smjena od 07:30 do 14:30, II smjena utorak od 16:30 do 20:00.

Područna ambulanta Toka-Džeka, Toka bb, tel. 033/236 424 ;  radno vrijeme: I smjena od 07:30 do 15:00, II smjena četvrtak od 13:00 do 20:00.

Područna ambulanta Logavina, Karpuzova 5, tel. 033/239 130 ;  radno vrijeme: I smjena od 07:30 do 14:30, II smjena četvrtak od 13:00 do 20:00.

OJ Dom zdravlja Novi Grad ( 033 704 800 centrala Centralni objekat; 033 277 613 centrala lokalitet Saraj polje)

Centralni objekat, Služba porodične medicine ,Bulevar Meše Selimovića 2, tel. 033/ 704 953, radno vrijeme: I smjena od 07:30 do 14:30, II smjena od 13:00 do 20:00.

Područna ambulanta Dobrinja I, Omladinskih radnih brigada, tel. 033/235 563;  radno vrijeme: I smjena od 07:30 do 14:30, II smjena četvrtak od 13:00 do 20:00.

Područna ambulanta Dobrinja II, Hamdije Kapidžića, tel. 033/460 978;  radno vrijeme: I smjena utorak, srijeda, četvrtak od 07:30 do 14:30, II smjena ponedeljak i petak od 13:00 do 20:00.

Područna ambulanta Saraj polje, X transverzale bb, tel. 033/277 633;  radno vrijeme: I smjena od 07:30 do 14:30, II smjena od 13:00 do 20:00.

Područna ambulanta Alipašino polje B faza, Trg ZAVNOBIH-a 23 , tel. 033/546 922;  radno vrijeme: ponedeljak, utorak, srijeda, četvrtak petak  I smjena od 07:30 do 14:30

Područna ambulanta Alipašino polje A faza, Trg međunarodnog prijateljstva 7, tel. 033/464 155;  radno vrijeme: utorak, srijeda i petak I smjena od 07:30 do 14:30, II smjena četvrtkom od 13:00 do 20:00.

Područna ambulanta Švrakino selo, Safeta Hadžića bb, tel. 033/ 717 635;  radno vrijeme: I smjena od 07:30 do 14:30, II smjena od 13:00 do 20:00.

Područna ambulanta Buća potok, Adema Buće 19 , tel. 033/ 714 565;  radno vrijeme: I smjena od 07:30 do 14:30, II smjena od 13:00 do 20:00.

Područna ambulanta Alipašin most I, Safeta Zajke bb, tel. 033/ 464 311;  radno vrijeme: I smjena od 07:30 do 14:30, II smjena od 13:00 do 20:00.

Područna ambulanta Sokolje, Numan-paše Ćuprilića 17, tel. 033/ 631 555;  radno vrijeme: I smjena od 07:30 do 14:30, II smjena od 13:00 do 20:00.

Područna ambulanta Aerodromsko naselje, Rudolfa Rude Tomića 1, tel. 033/ 455 447;  radno vrijeme: četvrtkom od 07:30 do 14:30. Ostalim danima pacijenti se mogu javiti u najbliže ambulante Dobrinja I i I ili na lokalitet Saraj Polje.

Područna ambulanta Rajlovac, Rajlovačka cesta 30, tel. 033/ 590 787;  radno vrijeme: ponedeljak, četvrtak i petak od 07:30 do 14:30, srijedom od 13:00 do 20:00.

Područna ambulanta Bojnik, Butilska do br. 3 , tel. 033/ 516 315;  radno vrijeme: utorak od 07:30 do 14:30.

Područna ambulanta Alipašin most II, Kasima Hadžića do br. 6 , tel. 033/ 658 399;  radno vrijeme: ponedeljak, utorak i četvrtak od 07:30 do 15:00.

Područna ambulanta Briješće, Viteška do br. 4, tel. 033/ 672 110;  radno vrijeme: utorak i srijeda od 07:30 do 14:30. Ostalim danima pacijenti se mogu javiti u najbližu ambulantu Rajlovac ili u centralni objekat.

Područna ambulanta Aneks, Muftije Džabića br. 2, tel. 033/ 656 856;  radno vrijeme: ponedeljak od 07:30 do 14:30. Ostalim danima pacijenti se mogu javiti u najbližu ambulantu Švrakino selo ili u centralni objekat.

Područna ambulanta Miljacka, Džemala Bijedića 160, tel. 033/ 221 256;  radno vrijeme: ponedeljak, utorak, četvrtak, petak od 07:30 do 15:00, srijeda od 13:00 do 20:00.

OJ Dom zdravlja Novo Sarajevo (033 724 700 centrala)

Centralni objekat, Služba porodične medicine, Bihaćka 2, tel. 033/724 784, 033 724 790, 033 724 708;  radno vrijeme: I smjena od 07:30 do 14:30, II smjena od 13:00 do 20:00.

Područna ambulanta Pofalići, Humska 67, tel. 033/ 654 910  radno vrijeme: I smjena od 07:30- 14:30, II smjena od 13:00 do 20:00.

Područna ambulanta Velešići I, Muhameda ef. Pandže bb, tel. 033/ 814 566  radno vrijeme: I smjena od 07:30- 14:30, II smjena od 13:00 do 20:00.

Područna ambulanta Trg heroja,  Trg heroja 2-a, tel. 033/ 661 134  radno vrijeme: I smjena od 07:30- 14:30, II smjena od 13:00 do 20:00.

Područna ambulanta Kovačići,  Grbavička 4-b, tel. 033/ 665 375  radno vrijeme: I smjena od 07:30- 14:30, II smjena od 13:00 do 20:00.

Područna ambulanta Grbavica I,  Grbavička 131, tel. 033/ 721 920, 033/721 928  radno vrijeme: I smjena od 07:30- 14:30, II smjena od 13:00 do 20:00.

Područna ambulanta Vraca,  Derviša Numića 70, tel. 033/ … … radno vrijeme: I smjena od 07:30- 14:30, II smjena od 13:00 do 20:00.

Područna ambulanta Kalesijska,  Kalesijska 2, tel. 033/ 651 995, radno vrijeme: I smjena od 07:30- 14:30, II smjena od 13:00 do 20:00.

OJ Dom zdravlja Ilidža (033 773 600 centrala)

Centralni objekat, Služba porodične medicine, Mustafe Pintola 1, tel. 033/773 604, 033 773 654, radno vrijeme: I smjena od 07:30 do 14:30, II smjena od 13:00 do 20:00.

Područna ambulanta Rakovica, Rakovička cesta 55, tel. 033/404 645, radno vrijeme: I smjena ponedeljak, utorak, srijeda, petak od 07:30 do 14:30, II smjena četvrtak od 13:00 do 20:00.

Područna ambulanta Stup I, Bojnička 20, tel. 033/452 921, radno vrijeme: I smjena ponedeljak, utorak, srijeda, petak od 07:30 do 14:30, II smjena četvrtak od 13:00 do 20:00.

Područna ambulanta Hrasnica I, Šehitluci 6, tel. 033/580 860, radno vrijeme: I smjena od 07:30 do 14:30, II smjena četvrtak od 13:00 do 20:00.

Područna ambulanta Butmir, Ilirska bb, tel. 033/685 381, radno vrijeme: I smjena od 07:30 do 14:30, II smjena četvrtak od 13:00 do 20:00.

Područna ambulanta Sokolović kolonija, Trg 22.aprila 10, tel. 033/510 055, radno vrijeme: I smjena od 07:30 do 14:30, II smjena četvrtak od 13:00 do 20:00.

Područna ambulanta Stup II, Dobrinjska do br.2, tel. 033/ 638 789, radno vrijeme: I smjena od 07:30 do 14:30, II smjena četvrtak od 13:00 do 20:00.

Područna ambulanta Otes, Fuada Hadžića do br. 15, tel. 033/ 638 788 radno vrijeme: I smjena od 07:30 do 14:30, II smjena četvrtak od 13:00 do 20:00.

Područna ambulanta Hrasnica II, Stari drum 48b, tel. 033/ 429 725 radno vrijeme: I smjena od 07:30 do 14:30, II smjena četvrtak od 13:00 do 20:00.

Područna ambulanta Blažuj, Vlakovo do br.102a, tel. 033/ 692 283 radno vrijeme: I smjena od 07:30 do 14:30, II smjena četvrtak od 13:00 do 20:00.

OJ Dom zdravlja Vogošća (033 278 700 centrala)

Centralni objekat, Služba porodične medicine, Igmanska 52, tel.033 436 385, 033 436 384, 033 278 700 lok. 701 radno vrijeme: I smjena od 07:30 do 14:30, II smjena od 13:00 do 20:00.

Područna ambulanta Semizovac, Nova cesta 21, tel. 033/ 433 996, radno vrijeme: I smjena od 07:30 do 14:30, II smjena četvrtak od 13:00 do 20:00.

Područna ambulanta Kobilja glava, 18, tel. 033/ 486 755, radno vrijeme: ponedeljak, utorak, srijeda i petak I smjena od 07:30 do 14:30, II smjena četvrtak od 13:00 do 20:00.

Područna ambulanta Hotonj, Donji Hotonj 55, tel. 033/ 481 131, radno vrijeme: ponedeljak, utorak, srijeda i petak I smjena od 07:30 do 14:30, II smjena četvrtak od 13:00 do 20:00.

Područna ambulanta Rosulje, Rosulje bb, tel. 033/ 431 391, radno vrijeme: ponedeljak, utorak, srijeda, četvrtak i petak I smjena od 07:30 do 14:30.

OJ Dom zdravlja Hadžići (033 420 109, 033 580 360, centrala)

Centralni objekat, Služba porodične medicine, 6. mart broj 14, tel.033 580 360, radno vrijeme: I smjena od 07:30 do 14:30, II smjena od 13:00 do 20:00.

Područna ambulanta Pazarić, Bjelašnička 31, tel.033 416 668, radno vrijeme: I smjena ponedeljak, utorak, srijeda i petak od 07:30 do 14:30, četvrtak II smjena od 13:00 do 20:00.

Područna ambulanta Tarčin, 27.juli bb, tel.033 418 822, radno vrijeme: I smjena ponedeljak, utorak, četvrtak i petak od 07:30 do 14:30, srijeda II smjena od 13:00 do 20:00.

Područna ambulanta Binježevo, Binježevo bb, tel.033 519 009, radno vrijeme: I smjena srijeda i petak od 07:30 do 14:30, utorak i četvrtak II smjena od 13:00 do 20:00.

OJ Dom zdravlja Ilijaš (033 584 350 centrala)

Centralni objekat, Služba porodične medicine, Bogumilska 6, tel.033 584 350, 033 584 352, radno vrijeme: I smjena od 07:30 do 14:30, II smjena od 13:00 do 20:00.

Područna ambulanta Srednje, Srednje bb, tel.033 489 038, radno vrijeme: I smjena ponedeljak, četvrtak i petak od 07:30 do 11:00, srijeda 11:30 do 18:30.

Područna ambulanta Gajevi, Gajevi bb, tel.033 … …, radno vrijeme: I smjena ponedeljak, četvrtak i petak od 07:30 do 11:00, srijeda 11:30 do 18:30.

Područna ambulanta Kamenica, Kamenica bb, tel.033 480 495, radno vrijeme: I smjena utorak od 11:30 do 13:30.

Područna ambulanta Podlugovi, Moševačka 88, tel.033 402 083, radno vrijeme: I smjena 07:30 do 14:30.

Područna ambulanta Mrakovo, Mrakovo bb, tel.033 429 230, radno vrijeme: I smjena 09:00 do 12:00.

OJ Dom zdravlja Trnovo

Centralni objekat, Trnovo 35, tel.033 439 047, radno vrijeme: ponedeljak-subota od 07:30 do 18:20, nedelja dežura od 07:30 do 15:00.

Područna ambulanta Dejčići, Dejčići 1, tel.033 438 003, radno vrijeme: ponedeljak- petak od 8:00 do 15:00.

Područna ambulanta Šabići, Šabići 3, tel.033 488 112, radno vrijeme: ponedeljak –petak od 08: 00 do 15:00.