Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Anemija može povećati rizike hirurške operacije

Anemija povećava rizik od smrti i komplikacija kod pacijenata koji su podvrgnuti različitim vrstama operacija, a ne samo operacijama srca, pokazala je nova studija.

Već je od ranije poznato da anemični pacijenti mogu imati komplikacije nakon operacija srca, međutim uticaj anemije nakon drugih operacija nije bio utvrđen. Osobe sa anamijom imaju manji broj crvenih krvnih zrnaca.

Za ovu studiju, naučnici su analizirali podatke o više od 227.000 američkih pacijenata koji su podvrgnuti različitim vrstama operacija: općim, vaskularnim, ortopedskim, ginekološkim, urološkim, neurohirurškim, otorinolaringološkim, plastičnim i torakalnim. 69.229 tih pacijenata imali su anemiju prije operacije.

Studija je pokazala da je rizik od smrti unutar 30 dana nakon operacije bio za 42% veći kod pacijenata sa anemijom, koji su također 35% češće imali postoperativne probleme poput srčanih, respiratornih, urinarnih problema, kao i problema u vezi rane, sepse i krvnih ugrušaka.

Povišen rizik od smrti kretao se od 41% za pacijente sa blagom anemijom do 44% za pacijente sa srednje teškom i teškom anemijom. Rizik od postoperativnih problema kretao se od 31% kod pacijenta sa blagom anemijom do 56% kod pacijenata sa srednje teškom i teškom anemijom.

“S obzirom na činjenicu da i blaga anemija povećava rizik od postoperativnog morbiditeta i mortaliteta kod pacijenata koji se podvrgavaju velikim nesrčanim operacijama, ljekari trebaju razmotriti mogućnost prijeoperativnog tretmana anemije kada je to moguće. Dodatna istraživanja potrebna su da bi se utvrdila efikasnost, sigurnost i troškovna efikasnost takvog prijeoperativnog liječenja anemije,” zaključili su naučnici sa univerziteta American University of Beirut Medicinskog centra u Libanu.

Studija je objavljena na internetu 5. oktobra 2011., a pojaviće se i u narednom hirurškom izdanju časopisa The Lancet.

IZVOR: HealthDay, oktobar 2011., www.healthday.com