Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Aplikacijom “mProvjera” do smanjenja redova ispred trijažnih punktova

U cilju smanjenja gužvi i rasterećenja zdravstvenog kadra na trijažnim punktovima ispred Organizacionih jedinica, JU Dom zdravlja KS je, prva u regionu, krenula sa upotrebom aplikacije mProvjera.

Aplikacija funkcioniše na način da se skenira zdravstvena knjižica pacijenta, gdje se prikažu neophodni podaci o korisniku zdravstvenih usluga, ispuni kratka epidemiološka anketa, unese vrijednost temperature, te se pacijent usmjerava na zdravstveni odjel prema potrebi.

Na ovaj način protok pacijenata je mnogo brži, ne gubi se vrijeme na pisani unos podataka i protokol, a podaci se automatski pohranjuju u bazu podataka.

Projekat je odobrio Zavod zdravstvenog osiguranja KS, aplikaciju izradila firma MedIT, a ideja i implementacija je JU Dom zdravlja KS.