Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Bliska veza majke i dječaka tinejdžera čuva od riskantnog ponašanja

Odnos dječaka i njegove majke mijenja se kako dječak odrasta, a način na koji se taj odnos mijenja može uticati na njegovo ponašanje u pubertetu, pokazala je nova studija.

Studija je uključivala 265 parova majka-sin iz siromašnijih porodica u Pittsburghu koji su praćeni od 5 godine života djeteta, pa sve kroz pubertet. Naučnici su ocjenjivali nivoe sukoba i topline između majki i sinova, kao i druge aspekte njihovog života poput sinovljevog temperamenta i ponašanja, majčine veze sa njenim romantičnim partnerom i kvaliteta majčinstva.

Majke sinova sa teškim temperamentom u periodu ranog djetinjstva rekle su da je njihov odnos sa sinom podrazumijevao mnogo sukoba te umanjen nivo bliskosti s vremenom.

Studija je također otkrila da su majke koje su imale dobar odnos sa svojim romantičnim partnerom češće formirale blisku vezu sa svojim sinovima koja je trajala tokom djetinjstva i puberteta.

Dječaci koji su se češće sukobljavali sa svojim majkama češće su se upuštali u delikventne oblike ponašanja tokom puberteta, dok su dječaci u bližim vezama sa svojim majkama češće imali dobre odnose sa svojim najboljim prijateljima tokom tinejdžerskih godina.

Studija je objavljena u časopisu Child Development.

“Ovi rezultati ukazuju na to da uspješno prilagođavanje u periodu tranzicije iz djetinjstva u adolescenciju može podrazumijevati da roditelji i djeca trebaju održati relativno visok nivo bliskosti i smanjiti konflikt u njihovom odnosu,” istakao je autor studije Christopher Trentacosta, profesor psihologije na univerzitetu Wayne State University u Detroitu, SAD.

“Rezultati studije imaju implikacije i za prevenciju i za intervenciju,” dodao je on. “Programi fokusirani na porodicu trebaju se pozabaviti rješavanjem sukoba u odnosu roditelj-dijete u cilju smanjivanja delikventnog ponašanja, te trebaju njegovati bliskost između roditelja i djece ako je cilj poboljšavanje odnosa među vršnjacima.”

IZVOR: Child Development i HealthDay, avgust 2011., www.healthday.com