Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Bubrezi preminulih pacijenata sasvim dobri za transplantaciju

Nova britanska studija pokazala je da bubrezi transplantirani od pacijenata čija su srca prestala pumpati krv funkcionišu dovoljno dobro kao i bubrezi od pacijenata koji su bili bez moždane funkcije, ali su još bili živi. Ovo otkriće moglo bi dovesti do toga da se poveća dostupnost ovih organa za pacijente kojima su potrebni.

Hirurzi su brinuli da bi bubrezi od umrlih pacijenata mogli biti slabiji i kraće funkcionalni.

U novoj studiji, profesor J. Andrew Bradley, sa unverziteta University of Cambridge, i kolege, analizirali su bazu podataka od 9,134 transplantacija bubrega od 2000. do 2007. godine.

Od njih, 845 transplantacija su bile od pacijenata čije je srce prestalo kucati nakon odluke o isključivanju sa aparata za održavanje na životu; ostatak je bio od pacijenata koji nisu imali moždanu funkciju.

Studija, koja je objavljena na internetu u časopisu The Lancet, pokazala je da su bubrezi iz obje grupe sasvim dobro funkcionisali jednu i pet godina nakon transplantacije – u smislu njihovog preživljavanja u novom tijelu – kod pacijenata kod kojih je transplantacija izvršena po prvi put.

Postoje određeni izazovi kada je u pitanju odstranjivanje organa kod pacijenata čija su srca prestala sa radom, rekao je dr. Jonathan S. Bromberg, specijalista za transplantacije pri bolnici Mount Sinai Medical Center u New York City-u. Takvi organi češće imaju određena oštećenja i “stoga je potrebno veoma pažljivo izvaditi organe, što je moguće više skratiti vrijeme njihovog čuvanja, te upariti donore organa sa primateljima koji imaju najmanje šanse odbijanja tih organa.”

Ipak, rekao je on, organi od preminulih donora “mogu pokazati odlične rezultate, a transplantacija bubrega je medicinski i ekonomski superiornija od dijalize, te je stoga potrebno ohrabriti i podržati pokušaje da se povećaju izvori ovih organa.”

IZVOR: HealthDay, 20. avgust 2010., www.healthday.com