Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Search
Close this search box.

Call centar JUDZKS počinje sa radom od 10.04.2023.

Implementiran je najsavremeniji kontakt centar softver i telefonski sistem koji omogućavaju prijem velikog broja poziva, email poruka i chat poruka, koji će služiti kao osnova za dalje širenje i nadogradnju usluga ka krajnjim korisnicima. Cilj je bio da imamo dugoročno upotrebljivo i savremeno rješenje, koje ćemo koristiti i nadograđivati prema svojim potrebama, u narednih 10 godina, a da bude prilagođeno kako agentima, tako i pacijentima.

Za razliku od prethodnog perioda, kada nije postojao, sada imamo stabilnu infrastrukturu, povezanu preko optike sa BH Telekomom, čime smo pokrenuli digitalizaciju usluga ka krajnjim korisnicima. Naša tendencija je da svim korisnicima u budućnosti omogućimo i druge kanale komunikacije sa zdravstvenim ustanovama, uključujući i najrasprostranjeniju komunikaciju putem društvenih mreža i Viber aplikacije, što implementirana platforma svakako omogućava.

Trenutno, Call centar istovremeno može da primi, prati i snimi 100 poziva, neograničen broj email i chat poruka, tako da u svakom trenutku imamo realne podatke o svakom pozivu i njegovom statusu: koliko je pacijent čekao, koji agent mu se javio, da li je bio uslužen na zadovoljavajući način, da kontrolor može da presluša poziv ukoliko dođe do žalbe, da imamo statistiku i izvještaje i u realnom vremenu i po izabranom periodu.

Također, u trenucima opterećenja Call centra, kada se dugo čeka na linijama, omogućeno je da pacijent izabere callback opciju kojom dospijeva na listu odakle ga agenti Call centra pozivaju kada se stvore uslovi. Svakako, odmah po uspostavi poziva, pacijent će biti obavješten o procjeni vremena čekanja do javljanja agenta.

E-mail poruke koje pacijenti šalju, automatski se obrađuju i prosljeđuju dalje na rješavanje, a kompletan put od prijema zahtjeva do rješavanja se prati i agenti imaju povratnu informaciju od domova zdravlja da li je riješen zahtjev pacijenta i još monogo drugih funkcija.

Agenti će također, zahvaljujući ovom Call centru, na brz i jednostavan način moći dati i informaciju o radnom vremenu izabranog ljekara.

Call centar pruža usluge građanima svih općina Kantona Sarajevo.

Kontakt broj Call centra: 033 258 200

Email Call centra: callcentar@judzks.ba

Radno vrijeme Call centra je u dvije smjene radnim danima, i to:

 od 7.30 do 20.30.

Subotom radi u prvoj smjeni, od 7.30. do 15.00, nedjeljom ne radi.

JU DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO