Arhiva Kontinuirani profesionalni razvoj-KPR

Izvještaj o održanom 2. Simpoziju Škole imunizacije pod naslovom „Značaj provođenja programa imunizacije za vrijeme pandemije COVID-19”

Centar za nastavnu i naučno-istraživačku djelatnost JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo i Zavod za javno zdravstvo FBiH, u saradnji sa partnerima UNICEF-om i Svjetskom zdravstvenom organizacijom, organizirali su 2. Simpozij Škole imunizacije pod naslovom „Značaj provođenja programa imunizacije za vrijeme pandemije COVID-19”, koji je održan 22.12.2020. godine putem online platforme Zoom – webinar. Cilj Simpozija bio je usvajanje novih i nadogradnja postrojećih znanja i razmjene iskustava o imunizaciji, sa osvrtom na vakcinu protiv bolesti COVID- 19.

Na online Simpoziju (webinar), koji je bodovan od strane nadležnih komora, prisustvovalo je cca. 100 osoba: doktori medicine, specijalizanti iz obiteljske/porodične medicine, specijalizanti iz pedijatrije, specijalizanti iz javnozdravstvene struke i studenti završne godine opće medicine iz Federacije Bosne i Hercegovine.

Simpozij je koncipiran kroz niz predavanja i diskusija na kojima su pozvani predavači  govorili  o značaju imunizacije djece tokom pandemije COVID- 19, kao i o aktuelnim problemima i mogućnostima poboljšanja imunizacije, jedne od najznačajnijih javnozdravstvenih preventivnih aktivnosti, jer je osjetno primjećen pad obuhvata imunizacijom djece u FBiH.

Teme i predavači na Simpoziju su bili: 

 1. “Sumarni prikaz trenutne strategije cijepljenja protiv COVID-19 bolesti“ (doc. dr. sc. Sanjin  Musa, spec. epidemiolog, Zavod za javno zdravstvo FBiH
 2. “Globalna  podrška Svjetske zdravstvene organizacije vakcinaciji protiv COVID-19 bolesti“ (dr. Mirza Palo, Ured Svjetske zdravstvene organizacije u Bosni i Hercegovini)
 3. “UNICEF globalna i lokalna podrška programu imunizacije, uključujući COVID-19“ (Fatima Čengić, voditeljica Odjela za zdravstvo i rani rast i razvoj, UNICEF BiH)
 4. “Značaj imunizacije djece tokom  pandemije COVID-19 s osvrtom na protokol  nadoknadnog  cijepljenja/vakcinacije“ (prof. dr. sc. Lutvo Sporišević, spec. pedijatar, JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo).

Organizacioni odbor Simpozija su činili:

 1. doc. dr. sc. Sanjin Musa
 2. prof. dr. sc. Lutvo Sporišević
 3. Ademira Pehlić
 4. Sanela Ičindić
 5. Maja Kojović
 6. Senad Dorić
 7. Dinko Remić

Centar za nastavnu i naučno-istraživačku djelatnost JUDZKS

Predstavnici Svjetske zdravstvene organizacije ( WHO) posjetili Krizni štab JUDZKS

Predstavnici Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) posjetili su jučer Krizni štab JUDZKS.  Predstavnike ove organizacije primio je dr. Muhamed Ahmić, generalni direktor JUDZKS, te članovi Kriznog štaba. Direktor Ahmić je uz riječi dobrodošlice zahvalio Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji na dosada pruženoj pomoći i saradnji, te izrazio nadu u nastavak pozitivne saradnje dvije ustanove.

Ovo prilikom dr. Milan Mioković, član Kriznog štaba JUDZKS, upoznao je prisutne o ulozi naše Ustanove u toku pandemije COVID-19, dosadašnjim radom i aktivnostima, kao i planovima u slučaju drugog vala pandemije.   

Predstavnici Svjetske zdravstvene organizacije pohvalili su rad JUDZKS i to kako se, u skladu s mogućnostima, odgovorilo izazovima koje je donio COVID-19. Ovom prilikom podjeljena su iskustva članova WHO iz zemalja u kojima su boravili ( Kina, Italija), te date smjernice za dalje postupanje, sa akcentom na veći broj testiranja i  praćenje kontakata osoba pozitivnih na COVID-19.

Delegaciju Svjetske zdravstvene organizacije činili su: dr. Victor Olsavszky, predstavnik  i  šef ureda WHO u BiH, dr. Fabio Scano, ekspert za vandredne situacije, dr. Ardita Tahikuraj, ekspertica za osnovne zdravstvenu usluge, dr. Marta Scherzer, ekspertica za krizno komuniciranje i  dr. Mirza Palo, saradnik za vandredne situacije i međunarodnu zdravstvenu regulativu. Sastanku je prisustvovao i dr. Anes Jogunčić iz Zavoda za javno zdravstvo KS.

Izvještaj o održanom Simpoziju “Imunizacija u svakodnevnom praktičnom radu”

Centar za nastavnu i naučno-istraživačku djelatnost JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo i Zavod za javno zdravstvo FBiH  u saradnji sa partnerima UNICEF-om i Svjetskom zdravstvenom organizacijom organizirali su Školu imunizacije 1. Simpozij  pod naslovom „Imunizacija u svakodnevnom praktičnom  radu“ koji je održan 12.12. 2019. godine u hotelu Bosnia  u Sarajevu.

Cilj Simpozija bio je usvajanje novih i nadogradnja postrojećih znanja i razmjene iskustava o imunizaciji.

Simpoziju su prisustvovale ukupno 124 osobe: ljekari i medicinske sestre iz JUDZKS-a (službe porodične medicine, dispanzeri za predškolsku djecu, dispanzeri za školsku djecu i omladinu, specijalizanti), uposlenici Zavoda za javno zdravstvo FBIH, Zavoda za javno zdravstvo KS-a, medicinski stručnjaci  sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,  iz Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo , Opće bolnice “Prim.dr. Abdulah Nakaš”, Zavoda za transfuzijsku medicinu FBIH, Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, Doma zdravlja Mostar, privatnih zdravstvenih ustanova, kao i studenti iz udruženja BoHeMS-a.

Nakon održanog  Simpozija  učesnici su  dobili potvrde (certificate) o prisustvu ovom stručnom skupu. 

Simpozij je bodovan prema Pravilniku o trajnoj medicinskoj izobrazbi  Ljekarske/Liječničke  komore Kantona Sarajevo i Komora medicinskih sestara-tehničara.

Simpozij je koncipiran kroz niz  predavanja i diskusija na kojima su pozvani predavači  prezentirali aktuelne probleme  i  mogućnosti  poboljšanja imunizacije, jedne od najznačajnijih javnozdravstvenih preventivnih aktivnosti, u svakodnevom  stručnom radu utemeljennom na relevantnim naučnim i stručnim spoznajama o imunizaciji.

Teme i predavači na simpoziju bili su:  

 “Status imunizacije u europskom regionu i globalno” (dr. Mirza Palo)
 “Kontrola kvaliteta vakcina u BiH”  (prim. dr. sc. Dženita Softić, mr. ph.spec.)
 “Kliničke manifestacije vakcinama reventabilnih bolesti” (mr. sc. dr.Meliha Hadžović- Čengić,   spec. infektolog) “Imunizacija i prevencija bakterijskih bolesti” (doc. dr. sc. Sanjin Musa, spec.   epidemiolog)
 “Vakcinacija  djece s prirođenim srčanim anomalijama” (acc.prof. dr. sc. Senka   Mesihović- Dinarević, spec. pedijatar)
 “Pedijatrijska iskustva i smjernice poboljšanja provedbe imunizacije” (prof. dr. sc. Lutvo  Sporišević,   spec. pedijatar)  
 “Prezentacija mobilne aplikacije Moj kalendar imunizacije” (Fatima Čengić
 “Interpersonalna komunikacija o imunizaciji“ (prim. dr. Amra Junuzović-Kaljić, spec. pedijazar)
 “Značaj društvenuih mreža u promociji vakcinacije” (Jelena Kalinić, MA, biolog, naučni novinar i   Bloger Društva za promociju prirodnih nauka “Nauka i  svijet”) “Epidemiološke karakterstike povećanog broja oboljelih od morbila u Kantonu Sarajevo u 2019.  godini” (prim. dr. sc.  Aida Pitić, spec. epidemiolog)  “Vakcinacija odraslih osoba” (prof. dr. Zaim Jatić, spec. porodične medicine) “Vakcinacija zdravstvenih radnika” (mr. sc. dr. Nataša  Trifunović, spec. porodične medicine)          “  
 • Evaluacija Simpozija:

Ukupna ocjena evaluacije Simpozija bila je 4,6; sadržaj i teme: 4, 7; uticaj na budući rad: 4,5; trajanje: 4,2; prostor za edukaciju; 4,7, tehnički uslovi za rad: 4.

            Zaključci:

 1. Imunizacija je najdjlotvornija, najsigurnija i najeeftinija  javnozdravstvena  aktivnost  u sprječavanju i nadzoru  vakcinnacijom preventabilnih bolesti.
 • Imunizacija je cjeloživotna preventivna aktivnost, tj. osim u dječijoj dobi bitan je potpun vakcinalni status trudnica, studenata, odraslih osoba i  zdravstvenih radnika.
 • U svakodevnom  praktičnom liječničkom radu potrebno je omogućiti pravovremen i potpun  vakcinalni status populacije u skladu s aktuelnim nacionalnim kalendarom imunizacija i uvažavajući medicinski opravdane kontraindikacije prema važećim stručnim smjernicama.
 • U slučaju nepotpunog vakcinalnog statusa što prije realizirati nadoknadu propuštenih doza vakcina, uvažavajući medicinski opravdane kontraindikacije, kako bi se što prije dostigao potpuni vakcinalni status kod pojedinca.
 • Potrebno je pažnju posvetiti imunizaciji pacijenata s hroničnim oboljenjima kako bi se uvažavajući opravdane kontraindikacije za vakcinaciju omogućila njihova vakcinacija u skladu s relevantnim   stručnim smjernicama.
 • Uvažavajući pozitivna iskustva niza zemalja u svijetu razmotriti uvođenje nekih vakcina (npr. vakcina protiv pneumokokne bolesti) u obavezni program imunizacije u našoj zemlji.
 • Unaprijediti/poboljšati sistem elektronskog dokumentiranja vakcinacije.
 • Unaprijediti/poboljšati sistem pozivanja i podsjećanja na imunizaciju.
 • Nužna je kontinuirana  edukacija zdravtvenih profesionalaca o imunizaciji  i partnerski odnos zdravstvenih profesionalaca, roditelja, prosvjentih djelatnika i cjelokupnog društva o svim dobrobitima vakcinacije.

U ime Organizacijskog odbora zahvaljujemo našim  partnerima UNICEF-u i Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji  na podršci i  svima koji su na bilo koji način doprinijeli uspješnoj realizaciji Simpozija “Imunizacija u svakodnevnom praktičnom radu”.

prof. dr. sc. Lutvo Sporišević, Centar za NNID JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo

            doc. dr. sc. Sanjin   Musa, Zavod za javno zdravstvo FBiH

Brojevi telefona za pružanje usluga psihosocijalne pomoći i zdravstvenog savjetovanja građana

JU Dom zdravlja KS je prema naredbi štaba Civilne zaštite FBiH formirala Psihološko savjetovalište sa otvorenim telefonskim linijama 033 704 824 i 033 704 826 (radno vrijeme 24/7) zbog aktuelne epidemiološke situacije u vezi Koronavirusa (COVID-19). 

Savjetovalište u čijem su sastavu psiholozi JU Dom zdravlja KS pružat će svu neophodnu psihološku pomoć građanima Kantona Sarajevo, naročito onima u samoizolaciji.

Prema istoj naredbi, JU Dom zdravlja KS otvorit će i Zdravstveno savjetovanje sa telefonskim linijama 033 704 828 i 033 704 829 (radno vrijeme 24/7) u čijem su sastavu doktori porodične/obiteljske medicine.

Ovo savjetovalište pružat će sve potrebne informacije i savjete građanima Kantona Sarajevo u vezi Koronavirusa (Covid – 19).   

Molimo građane da za sve druge zdravstvene potrebe zovu nadležne službe u svojim domovima zdravlja kojima pripadaju.

Press služba

Saopštenje za medije ( Brojevi telefona- koronavirus)

S ciljem provođenja mjera pojačanog epidemiološkog nadzora, a u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti FBiH Koordinaciono  tijelo za praćenje situacije u vezi sa COVID-II9 virusom (Corona virusom) u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo poziva sve BH i strane državljane koji imaju stalni boravak u Kantonu Sarajevo, a koji su u posljednjem periodu boravili u Kini, Iranu, Južnoj Koreji i Italiji, te se vratili u BIH i Kanton Sarajevo, da se telefonski jave Centralnom objektu Doma zdravlja, odnosno timu porodične/obiteljske medicine prema mjestu boravka, od 7.30 sati do 20.00 sati, te da ne dolaze u zdravstvenu ustanovu bez prethodno ostvarenog telefonskog kontakta, a sve u cilju sprečavanja širenja virusa.

Ova obavijest naročito se odnosi na spomenutu grupaciju stanovništva (epidemiološka veza s Corona virusom), ukoliko već imaju zabilježene pojave simptoma respiratorne infekcije (povišena temperatura, kašalj, otežano disanje).

Uz postojeće telefonske brojeve povodom aktuelne epidemiološke situacije i pojave Corona virusa (COVID -19), JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo je otvorila sljedeće telefonske brojeve za pacijente:

OJ DZ Stari Grad – telefon 033 278-624, 060 328 04 54

OJ DZ Centar – telefon 060 328 02 17

OJ DZ Novo Sarajevo – telefon 061 165 219

OJ DZ Novi Grad telefon 033 704 937, 062 274 217

OJ DZ Ilidža – telefon 062 842 265; 033 623 416 lok.227, 033 625 859

OJ DZ Hadžići – telefon 033 580 360, 033 421 247; 060 353 03 04

OJ DZ Vogošća –  telefon 033 432 518

OJ DZ Ilijaš – telefon 033 584 350, 033 584 352

OJ DZ Trnovo – telefon 033 439 047

Navedeni državljani takođe se mogu javiti Higijensko- epidemiološkoj službi JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo putem telefona 062 842 318;

033 623 – 416, lok 220.

Ovim putem, preporučuje se građanima Kantona Sarajevo, da izbjegavaju putovanja izvan BiH, posebno turistička putovanja izvan BiH,  te putovanja zbog kongresa, sajmova, seminara i slično.

Građanima starije životne dobi preporučuje se da izbjegavaju bespotrebna kretanja i korištenje javnog prevoza, te da ne dolaze na rutinske kontrole i odlaske kod ljekara porodične/obiteljske medicine ukoliko im nije prijeko potrebna zdravstvena zaštita.

I na kraju, Koordinaciono tijelo JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo apeluje na građane Kantona Sarajevo da ne podliježu neprovjerenim informacijama i panici.  U ovom momentu potrebna je maksimalna odgovornost, saradnja i zajedništvo kako zdravstvenih institucija na svim nivoima vlasti, medija, tako i svakog građanina pojedinačno.

X Forum porodične/ obiteljske medicine – najava

27.01.2020.

Obavještavamo Vas da Udruženje doktora porodične/obiteljske medicine organizuje X Forum porodične/obiteljske medicine u Sarajevu od 5. do 7. juna 2020. godine.

Teme ovogodišnjeg Foruma su:

 • Stres na radnom mjestu
 • Kvalitet u porodičnoj medicini
 • Komorbidna stanja
 • Edukacija porodičnih ljekara
 • Zdravlje migranata i porodični ljekari
 • Druge teme

Sve dodatne informacije možete naći na:

1. Simpozij “Imunizacija u svakodnevnom praktičnom radu” – najava

Centar za nastavnu i naučno-istraživačku djelatnost JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo i Zavod za javno zdravstvo FBiH u saradnji s partnerima UNICEF-om i Svjetskom zdravstvenom organizacijom, organizuju 1. Simpozij Škole imunizacije pod nazivom „Imunizacija u svakodnevnom praktičnom radu“, a koji će se održati 12.12.2019. godine u Hotelu Bosnia u Sarajevu.

Vakcinacija je jedno od najvećih medicinskih dostiguća 20. vijeka, koja sprečava ili smanjuje pojavu ozbiljnih zaraznih bolesti, sprečava ili smanjuje njihove ozbiljne komplikacije, od kojih neke dovode do smrtnog ishoda. Kontinuiranom i sveoubuhvatnom vakcinacijom omogućena je  efikasna i sigurna zaštita pojedinca i cjelokupne populacije od mnogih zaraznih bolesti, koje se jedino mogu spriječiti vakcinacijom.

Neprimjereni vakcinalni obuhvat populacije, koji je već duži niz godina aktuelan i kod nas, uzrokuje nekvalitetan kolektivni imunitet što omogućava prenos uzročnika zarazne bolesti s oboljele osobe na neimuniziranu osobu, tj. masovnu pojavu zaraznih bolesti koja ide do epidemijskih razmjera.

Simpozij je namijenjen liječnicima pedijatrima, liječnicima obiteljske/porodične medicine, liječnicima školske medicine, specijalistima epidemiolozima, doktorima medicine i medicinskim sestrama-tehničarima s ciljem usvajanja novih i nadogradnje postojećih znanja i razmjene iskustava o imunizaciji.

Simpozij je koncipiran kroz niz predavanja i diskusija na kojima će ugledni stručnjaci prezentirati aktuelne probleme i mogućnosti poboljšanja imunizacije, jedne od najznačajnijih javnozdravstvenih preventivnih aktivnosti, u svakodnevnom stručnom radu utemeljenom na relevantnim  naučnim i stručnim spoznajama o imunizaciji. Simpozij će biti bodovan od strane nadležnih komora.

NAPOMENA: PRISUSTVO SIMPOZIJU MOGUĆE SAMO PO POZIVU IZ CENTRA ZA NNID JUDZKS

Organizacioni odbor Simpozija:

 • prof. dr. sc. Mehmed Kulić
 • prim. dr. Davor Pehar
 • prof. dr. sc. Lutvo Sporišević
 • doc. dr. sc. Sanjin Musa
 • prof. dr. sc. Zaim Jatić
 • Esma Zlatar, prof.
 • Maja Kojović
 • Ademira Pehlić
 • Dinko Remić
 • Orhan Milišić

Predavači:

 • dr. Mirza Palo, Ured Svjetske zdravstvene organizacije u BiH;
 • prim. dr. sc. Dženita  Softić, mr. ph. spec, Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH;
 • dr. sc. Meliha Hadžović-Čengić, spec. infekolog, Klinika za infektivne bolesti Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu;
 • doc. dr. sc. Sanjin Musa, spec. epidemiolog, Zavod za javno zdravstvo FBiH;
 • acc. prof. dr. sc. Senka Mesihović-Dinarević, spec. pedijatar, Akademija nauka i umjetnosti BiH, Medicinski fakultet  Sveučilišta u Mostaru;
 • prof. dr. sc. Lutvo Sporišević, spec. pedijatar, JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo;
 • Fatima Čengić, voditeljica odjela za zdravstvo i rani rast i razvoj, UNICEF BiH;
 • prim. dr. Amra  Junuzović, spec. pedijatar, JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo;
 • Jelena Kalinić, MA, biolog, naučni novinar i bloger, Društvo za promociju prirodnih nauka “Nauka i svijet”;
 • dr. sc. Aida Pitić, spec. epidemiolog, Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo;
 • prof. dr. sc. Zaim  Jatić, spec. porodične medicine, JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo;
 • mr. sc. dr. Nataša Trifunović, spec. porodične medicine, JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.
1_Simpozij_imunizacija_program_web

Javni oglas za dodjelu specijalizacija – ostale specijalizacije (29.11.2019)

Na osnovu članova 153. i 154. Zakona o zdravstvenoj zaštiti («Službene novine Federacije BiH» br. 46/2010), Pravilnika o specijalizacijama i subspecijalizacijama doktora medicine, doktora stomatologije, magistara farmacije i inžinjera medicinske biohemije (Sl.list FBiH 62/15), Dopisa Federalnog ministarstva zdravstva Plan potrebnih specijalizacija i subspecijalizacija zdravstvenih djelatnika Kantona Sarajevo za 2018. godinu broj: 02-37-6149/18 od 18.10.2018. godine,  Pravilnika o stručnom obrazovanju i usavršavanju u Javnoj ustanovi Dom zdravlja Kantona Sarajevo br.01-01-176-26/15, od 16.02.2015 godine, Plana stručnog usavršavanja odobrenog od strane Upravnog Odbora Ustanove broj: 01-01-2-248/19 od 02.10. 2019. godine, Odluke generalnog direktora Ustanove o raspisivanju Javnog oglasa za izbor kandidata za dodjelu specijalizacija broj: 01-03-12125/19 od 28.11.2019. godine, Javna ustanova Dom zdravlja Kantona Sarajevo, r a s p i s u j e

JAVNI OGLAS

ZA IZBOR KANDIDATA ZA DODJELU SPECIJALIZACIJA

 1. Pet (5) specijalizacija iz  pedijatrije
 2. Dvije (2) specijalizacije iz  pulmologije
 3. Dvije (2) specijalizacije iz  kliničke radiologije
 4. Dvije (2) specijalizacije iz  otorinolaringologije
 5. Dvije (2) specijalizacije iz  fizikalne medicine i rehabilitacije
 6. Dvije (2) specijalizacije iz  psihijatrije
 7. Dvije (2) specijalizacije iz  medicinske biohemije
 8. Jedna (1) specijalizacije iz  oftalmologije
 9. Dvije (2) specijalizacije iz  interne medicine

Kandidati moraju da ispunjavaju slijedeće opće uslove za specijalizacije pod rednim brojevima: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., i 9.:

 • Završen medicinski fakultet;
 • Položen stručni ispit;
 • Radno iskustvo od najmanje godinu dana od položenog stručnog ispita;
 • Poznavanje jednog stranog jezika.

Kandidati za specijalizaciju pod rednim brojem 7., moraju ispunjavati slijedeće opće uslove:

 • Završen medicinski ili farmaceutski fakultet;
 • Položen stručni ispit;
 • Radno iskustvo od najmanje godinu dana od položenog stručnog ispita;
 • Poznavanje jednog stranog jezika.

Kriteriji za utvrđivanje redoslijeda kandidata za odobravanje specijalizacija su slijedeći:

 • Dužina trajanja studija;
 • Prosjek ocjena studija;
 • Nagrade za vrijeme studija;
 • Postdiplomski studij;
 • Stručna i naučna aktivnost;
 • Poznavanje drugog ili trećeg stranog jezika;
 • Radni staž nakon ispunjenja uvjeta za specijalizaciju.

Uz svojeručno potpisanu prijavu kandidati su dužni priložiti slijedeće dokaze:

 • Dokaz o završenom Medicinskom fakultetu;
 • Dokaz o položenom stručnom ispitu;
 • Dokaz o radnom iskustvu od najmanje godinu dana od položenog stručnog ispita;
 • Dokaz o poznavanju jednog stranog jezika;
 • Dokaz o dužini trajanja studija;
 • Dokaz o prosjeku ocjena tokom studija;
 • Dokaz o dobijenim nagradama za vrijeme studija;
 • Dokaz o završenom postdiplomskom studiju;
 • Dokaz o objavljenim radovima;
 • Dokaz o poznavanju drugog ili trećeg stranog jezika;
 • Dokaz o dužini radnog staža nakon ispunjenja uvjeta za specijalizaciju.

Jedna prijava se odnosi na jednu specijalizaciju. Ukoliko kandidat konkuriše na više specijalizacija potrebno je ispuniti novu prijavu i dokumente dostaviti u drugoj zatvorenoj koverti.

Dostavljeni dokumenti mogu biti originalni ili ovjerene fotokopije ( ne starije od 6. mjeseci).

Dostavljena dokumentacija neće se vraćati kandidatima.

Kandidati su obavezni u zatvorenoj koverti, uz svojeručno potpisanu Prijavu na Javni oglas koja sadrži adresu i kontakt telefon uz tražene dokumente (u originalu ili ovjerenoj kopiji) o ispunjavanju općih uslova i dokaza o ispunjavanju kriterija za utvrđivanje redoslijeda kandidata, dostaviti  preporučeno putem pošte ili lično na protokol JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, na adresu:

Javna Ustanova Dom zdravlja Kantona Sarajevo

Ul. Vrazova 11

71 000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

Sa naznakom: „Javni oglas za izbor kandidata za dodjelu specijalizacija

                                                    redni broj  _   – NE OTVARAJ-“

Neblagovremene, nepotpisane i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Komisija će pisanim putem obavijestiti kandidate čija dokumentacija nije ispravna da nisu na spisku kandidata među kojima se provodi daljnji izborni postupak.

Sa svim prijavljenim kandidatima, koji budu ispunjavali uslove oglasa, obaviće se intervju.

O terminu razgovora s Komisijom svaki kandidat će se obavijestiti pisanim putem.

Obavijesti vezane za Javni oglas će biti istaknute na web stranici Ustanove i Oglasnoj tabli Ustanove.

Konkurs je otvoren petnaest (15) dana od dana objavljivanja.

Javni oglas za dodjelu specijalizacija – porodična medicina (12.11.2019)

Na osnovu članova 153. i 154. Zakona o zdravstvenoj zaštiti («Službene novine Federacije BiH» br. 46/2010), Pravilnika o specijalizacijama i subspecijalizacijama doktora medicine, doktora stomatologije, magistara farmacije i inžinjera medicinske biohemije (Sl.list FBiH 62/15), Dopisa Federalnog ministarstva zdravstva Plan potrebnih specijalizacija i subspecijalizacija zdravstvenih djelatnika Kantona Sarajevo za 2018. godinu broj: 02-37-6149/18 od 18.10.2018. godine,  Pravilnika o stručnom obrazovanju i usavršavanju u Javnoj ustanovi Dom zdravlja Kantona Sarajevo br.01-01-176-26/15, od 16.02.2015 godine, Plana stručnog usavršavanja odobrenog od strane Upravnog Odbora Ustanove broj: 01-01-2-248/19 od 02.10. 2019. godine, Odluke v.d.generalnog direktora o raspisivanju Javnog oglasa za izbor kandidata za dodjelu specijalizacija broj: 01-03-11624/19 od 08.11.2019. godine, Javna ustanova Dom zdravlja Kantona Sarajevo, r a s p i s u j e

JAVNI OGLAS

ZA IZBOR KANDIDATA ZA DODJELU SPECIJALIZACIJA

 1. Deset (10) specijalizacija iz porodične/obiteljske medicine

Kandidati moraju da ispunjavaju slijedeće opće uslove:

 • Završen medicinski fakultet;
 • Položen stručni ispit;
 • Radno iskustvo od najmanje godinu dana od položenog stručnog ispita;
 • Poznavanje jednog stranog jezika.

Kriteriji za utvrđivanje redoslijeda kandidata za odobravanje specijalizacija su slijedeći:

 • Dužina trajanja studija;
 • Prosjek ocjena studija;
 • Nagrade za vrijeme studija;
 • Postdiplomski studij;
 • Stručna i naučna aktivnost;
 • Poznavanje drugog ili trećeg stranog jezika;
 • Radni staž nakon ispunjenja uvjeta za specijalizaciju.

Uz svojeručno potpisanu prijavu kandidati su dužni priložiti slijedeće dokaze:

 • Dokaz o završenom Medicinskom fakultetu;
 • Dokaz o položenom stručnom ispitu;
 • Dokaz o radnom iskustvu od najmanje godinu dana od položenog stručnog ispita;
 • Dokaz o poznavanju jednog stranog jezika;
 • Dokaz o dužini trajanja studija;
 • Dokaz o prosjeku ocjena tokom studija;
 • Dokaz o dobijenim nagradama za vrijeme studija;
 • Dokaz o završenom postdiplomskom studiju;
 • Dokaz o objavljenim radovima;
 • Dokaz o poznavanju drugog ili trećeg stranog jezika;
 • Dokaz o dužini radnog staža nakon ispunjenja uvjeta za specijalizaciju.

Dostavljeni dokumenti mogu biti originalni ili ovjerene fotokopije ( ne starije od 6. mjeseci).

Dostavljena dokumentacija neće se vraćati kandidatima.

Kandidati su obavezni u zatvorenoj koverti, uz svojeručno potpisanu Prijavu na Javni oglas koja sadrži adresu i kontakt telefon uz tražene dokumente (u originalu ili ovjerenoj kopiji) o ispunjavanju općih uslova i dokaza o ispunjavanju kriterija za utvrđivanje redoslijeda kandidata, dostaviti    preporučeno putem pošte ili lično na protokol JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, na adresu:

Javna Ustanova Dom zdravlja Kantona Sarajevo

Ul. Vrazova 11

71 000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

Sa naznakom: „Javni oglas za izbor kandidata za dodjelu specijalizacija

 – NE OTVARAJ“

Neblagovremene, nepotpisane i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Komisija će pisanim putem obavijestiti kandidate čija dokumentacija nije ispravna da nisu na spisku kandidata među kojima se provodi daljnji izborni postupak.

Sa svim prijavljenim kandidatima, koji budu ispunjavali uslove oglasa, obaviće se intervju.

O terminu razgovora s Komisijom svaki kandidat će se obavijestiti pisanim putem.

Obavijesti vezane za Javni oglas će biti istaknute na web stranici Ustanove i Oglasnoj tabli Ustanove.

Konkurs je otvoren petnaest (15) dana od dana objavljivanja.