Arhiva KPR 2020

Izvještaj o održanom 2. Simpoziju Škole imunizacije pod naslovom „Značaj provođenja programa imunizacije za vrijeme pandemije COVID-19”

Centar za nastavnu i naučno-istraživačku djelatnost JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo i Zavod za javno zdravstvo FBiH, u saradnji sa partnerima UNICEF-om i Svjetskom zdravstvenom organizacijom, organizirali su 2. Simpozij Škole imunizacije pod naslovom „Značaj provođenja programa imunizacije za vrijeme pandemije COVID-19”, koji je održan 22.12.2020. godine putem online platforme Zoom – webinar. Cilj Simpozija bio je usvajanje novih i nadogradnja postrojećih znanja i razmjene iskustava o imunizaciji, sa osvrtom na vakcinu protiv bolesti COVID- 19.

Na online Simpoziju (webinar), koji je bodovan od strane nadležnih komora, prisustvovalo je cca. 100 osoba: doktori medicine, specijalizanti iz obiteljske/porodične medicine, specijalizanti iz pedijatrije, specijalizanti iz javnozdravstvene struke i studenti završne godine opće medicine iz Federacije Bosne i Hercegovine.

Simpozij je koncipiran kroz niz predavanja i diskusija na kojima su pozvani predavači  govorili  o značaju imunizacije djece tokom pandemije COVID- 19, kao i o aktuelnim problemima i mogućnostima poboljšanja imunizacije, jedne od najznačajnijih javnozdravstvenih preventivnih aktivnosti, jer je osjetno primjećen pad obuhvata imunizacijom djece u FBiH.

Teme i predavači na Simpoziju su bili: 

 1. “Sumarni prikaz trenutne strategije cijepljenja protiv COVID-19 bolesti“ (doc. dr. sc. Sanjin  Musa, spec. epidemiolog, Zavod za javno zdravstvo FBiH
 2. “Globalna  podrška Svjetske zdravstvene organizacije vakcinaciji protiv COVID-19 bolesti“ (dr. Mirza Palo, Ured Svjetske zdravstvene organizacije u Bosni i Hercegovini)
 3. “UNICEF globalna i lokalna podrška programu imunizacije, uključujući COVID-19“ (Fatima Čengić, voditeljica Odjela za zdravstvo i rani rast i razvoj, UNICEF BiH)
 4. “Značaj imunizacije djece tokom  pandemije COVID-19 s osvrtom na protokol  nadoknadnog  cijepljenja/vakcinacije“ (prof. dr. sc. Lutvo Sporišević, spec. pedijatar, JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo).

Organizacioni odbor Simpozija su činili:

 1. doc. dr. sc. Sanjin Musa
 2. prof. dr. sc. Lutvo Sporišević
 3. Ademira Pehlić
 4. Sanela Ičindić
 5. Maja Kojović
 6. Senad Dorić
 7. Dinko Remić

Centar za nastavnu i naučno-istraživačku djelatnost JUDZKS

Predstavnici Svjetske zdravstvene organizacije ( WHO) posjetili Krizni štab JUDZKS

Predstavnici Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) posjetili su jučer Krizni štab JUDZKS.  Predstavnike ove organizacije primio je dr. Muhamed Ahmić, generalni direktor JUDZKS, te članovi Kriznog štaba. Direktor Ahmić je uz riječi dobrodošlice zahvalio Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji na dosada pruženoj pomoći i saradnji, te izrazio nadu u nastavak pozitivne saradnje dvije ustanove.

Ovo prilikom dr. Milan Mioković, član Kriznog štaba JUDZKS, upoznao je prisutne o ulozi naše Ustanove u toku pandemije COVID-19, dosadašnjim radom i aktivnostima, kao i planovima u slučaju drugog vala pandemije.   

Predstavnici Svjetske zdravstvene organizacije pohvalili su rad JUDZKS i to kako se, u skladu s mogućnostima, odgovorilo izazovima koje je donio COVID-19. Ovom prilikom podjeljena su iskustva članova WHO iz zemalja u kojima su boravili ( Kina, Italija), te date smjernice za dalje postupanje, sa akcentom na veći broj testiranja i  praćenje kontakata osoba pozitivnih na COVID-19.

Delegaciju Svjetske zdravstvene organizacije činili su: dr. Victor Olsavszky, predstavnik  i  šef ureda WHO u BiH, dr. Fabio Scano, ekspert za vandredne situacije, dr. Ardita Tahikuraj, ekspertica za osnovne zdravstvenu usluge, dr. Marta Scherzer, ekspertica za krizno komuniciranje i  dr. Mirza Palo, saradnik za vandredne situacije i međunarodnu zdravstvenu regulativu. Sastanku je prisustvovao i dr. Anes Jogunčić iz Zavoda za javno zdravstvo KS.

Brojevi telefona za pružanje usluga psihosocijalne pomoći i zdravstvenog savjetovanja građana

JU Dom zdravlja KS je prema naredbi štaba Civilne zaštite FBiH formirala Psihološko savjetovalište sa otvorenim telefonskim linijama 033 704 824 i 033 704 826 (radno vrijeme 24/7) zbog aktuelne epidemiološke situacije u vezi Koronavirusa (COVID-19). 

Savjetovalište u čijem su sastavu psiholozi JU Dom zdravlja KS pružat će svu neophodnu psihološku pomoć građanima Kantona Sarajevo, naročito onima u samoizolaciji.

Prema istoj naredbi, JU Dom zdravlja KS otvorit će i Zdravstveno savjetovanje sa telefonskim linijama 033 704 828 i 033 704 829 (radno vrijeme 24/7) u čijem su sastavu doktori porodične/obiteljske medicine.

Ovo savjetovalište pružat će sve potrebne informacije i savjete građanima Kantona Sarajevo u vezi Koronavirusa (Covid – 19).   

Molimo građane da za sve druge zdravstvene potrebe zovu nadležne službe u svojim domovima zdravlja kojima pripadaju.

Press služba

Saopštenje za medije ( Brojevi telefona- koronavirus)

S ciljem provođenja mjera pojačanog epidemiološkog nadzora, a u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti FBiH Koordinaciono  tijelo za praćenje situacije u vezi sa COVID-II9 virusom (Corona virusom) u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo poziva sve BH i strane državljane koji imaju stalni boravak u Kantonu Sarajevo, a koji su u posljednjem periodu boravili u Kini, Iranu, Južnoj Koreji i Italiji, te se vratili u BIH i Kanton Sarajevo, da se telefonski jave Centralnom objektu Doma zdravlja, odnosno timu porodične/obiteljske medicine prema mjestu boravka, od 7.30 sati do 20.00 sati, te da ne dolaze u zdravstvenu ustanovu bez prethodno ostvarenog telefonskog kontakta, a sve u cilju sprečavanja širenja virusa.

Ova obavijest naročito se odnosi na spomenutu grupaciju stanovništva (epidemiološka veza s Corona virusom), ukoliko već imaju zabilježene pojave simptoma respiratorne infekcije (povišena temperatura, kašalj, otežano disanje).

Uz postojeće telefonske brojeve povodom aktuelne epidemiološke situacije i pojave Corona virusa (COVID -19), JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo je otvorila sljedeće telefonske brojeve za pacijente:

OJ DZ Stari Grad – telefon 033 278-624, 060 328 04 54

OJ DZ Centar – telefon 060 328 02 17

OJ DZ Novo Sarajevo – telefon 061 165 219

OJ DZ Novi Grad telefon 033 704 937, 062 274 217

OJ DZ Ilidža – telefon 062 842 265; 033 623 416 lok.227, 033 625 859

OJ DZ Hadžići – telefon 033 580 360, 033 421 247; 060 353 03 04

OJ DZ Vogošća –  telefon 033 432 518

OJ DZ Ilijaš – telefon 033 584 350, 033 584 352

OJ DZ Trnovo – telefon 033 439 047

Navedeni državljani takođe se mogu javiti Higijensko- epidemiološkoj službi JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo putem telefona 062 842 318;

033 623 – 416, lok 220.

Ovim putem, preporučuje se građanima Kantona Sarajevo, da izbjegavaju putovanja izvan BiH, posebno turistička putovanja izvan BiH,  te putovanja zbog kongresa, sajmova, seminara i slično.

Građanima starije životne dobi preporučuje se da izbjegavaju bespotrebna kretanja i korištenje javnog prevoza, te da ne dolaze na rutinske kontrole i odlaske kod ljekara porodične/obiteljske medicine ukoliko im nije prijeko potrebna zdravstvena zaštita.

I na kraju, Koordinaciono tijelo JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo apeluje na građane Kantona Sarajevo da ne podliježu neprovjerenim informacijama i panici.  U ovom momentu potrebna je maksimalna odgovornost, saradnja i zajedništvo kako zdravstvenih institucija na svim nivoima vlasti, medija, tako i svakog građanina pojedinačno.

X Forum porodične/ obiteljske medicine – najava

27.01.2020.

Obavještavamo Vas da Udruženje doktora porodične/obiteljske medicine organizuje X Forum porodične/obiteljske medicine u Sarajevu od 5. do 7. juna 2020. godine.

Teme ovogodišnjeg Foruma su:

 • Stres na radnom mjestu
 • Kvalitet u porodičnoj medicini
 • Komorbidna stanja
 • Edukacija porodičnih ljekara
 • Zdravlje migranata i porodični ljekari
 • Druge teme

Sve dodatne informacije možete naći na: