JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA

KANTONA SARAJEVO

Arhiva KPR 2015

Početak specijalizacije iz porodične medicine za novu grupu specijalizanata

U utorak, 06.01.2015. godine, u prostorijama Edukativnog centra OJ Dom zdravlja Centar, započela je specijalizacija iz porodične medicine za novu grupu specijalizanata iz JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, kao i drugih zdravstvenih ustanova iz BiH. Sastanku su prisustvovali i specijalizanti porodične medicine iz ranije generacije. Novi specijalizanti porodične medicine su: 1. Azra Dupovac (JUDZKS)2. Rusmira …

Početak specijalizacije iz porodične medicine za novu grupu specijalizanata Read More »

7 novih specijalista porodične medicine

U subotu, 10.01.2015. godine, u terminu od 9 do 16 sati u prostorijama Edukativnog centra OJ Dom zdravlja Centar, održan je završni specijalistički ispit iz porodične medicine za 7 specijalizanata. Čast nam je potvrditi da su svi kandidati uspješno položili završni ispit. JUDZKS je bogatija za 5 novih specijalista porodične medicine, dok su 2 specijalizanata …

7 novih specijalista porodične medicine Read More »

Realiziran projekat o prevenciji hipoglikemije (feb 2015.)

Dobra educiranost pacijenta kao i adekvatna, fleksibilna i individualno određena antihiperglikemijska terapija veoma su značajni faktori u prevenciji pojave hipoglikemijskih epizoda u tretmanu dijabetesa. Problem hipoglikemije je često zanemaren, tako da zdravstveni radnici često nisu ni upoznati da njihovi pacijenti imaju epizode hipoglikemije ili da zbog straha od hipoglikemije samoinicijativno modificiraju propisanu terapiju. Da bih …

Realiziran projekat o prevenciji hipoglikemije (feb 2015.) Read More »

Edukativni sastanak “Primarne imunodeficijencije”

U četvrtak, 21.05.2015. godine, u Edukativnom centru OJ DZ Centar, održan je Peti edukativni interaktivni sastanak o primarnim imunodeficijencijama u organizaciji Pedijatrijske klinike KCUS-a. Sastanku su prisustvovali specijalisti različitih oblasti (pedijatri, otorinolaringolozi, ljekari porodične medicine, infektolozi, imunolozi) iz JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, KCUS-a i Zavoda za transfuzijsku medicinu FBIH. Ciljevi sastanka su bili:1. Povećati …

Edukativni sastanak “Primarne imunodeficijencije” Read More »

Predavanja u OJ Centar u organizaciji InspireHL

U srijedu, 14.10.2015. godine, sa početkom u 13.30 sati, u sali Edukativnog centra porodične medicine OJ Dom zdravlja Centar, održana su dva predavanja u organizaciji InspireHL namijenjena primarno ljekarima porodične medicine, internistima i pedijatrijama, kao i drugim stručnjacima ove organizacione jedinice. Prim.dr. Murisa Ćemalović, spec. interista iz OJ DZ Centar, održala je predavanje na temu …

Predavanja u OJ Centar u organizaciji InspireHL Read More »

Praktične vježbe iz Porodične medicine 2015/2016.

U petak, 02.10.2015. godine, u prostorijama Edukativnog centra u OJ DZ Centar, održan je sastanak predstavnika Katedre porodične medicine Medicinskog fakulteta UNSA i predstavnika novoimenovanih stručnjaka iz prakse za predmet Porodična medicina u JUDZKS za 2015/2016. školsku godinu. Naime, sa školskom 2015/2016. godinom, 29 stručnjaka iz prakse i 4 nastavnika i asistenta u okviru 6 …

Praktične vježbe iz Porodične medicine 2015/2016. Read More »

Obilježen Svjetski dan moždanog udara

U četvrtak, 29.10.2015. godine u sali Edukativnog centra OJ Dom zdravlja Centar, obilježen je Svjetski dan moždanog udara u saradnji sa Ministarstvom zdravstva Kantona Sarajevo. Tom prilikom održan je okrugli sto na temu “Menadžment moždanog udara u primarnoj zdravstvenoj zaštiti: prevencija, liječenje i rehabilitacija“. Uvodničari su bili prim.dr. Aida Tokić, spec. fizijatar, prim.dr. Sanja Batinić-Jojić, …

Obilježen Svjetski dan moždanog udara Read More »

Stručno predavanje u organizaciji Pfizer-a

U srijedu, 11.03.2015. godine, u prostorijama Edukativnog centra OJ Dom zdravlja Centar, održano je stručno predavanje za ljekare OPZZ na temu “Neurontin u terapiji neuropatske boli” u organizaciji farmaceutske kuće Pfizer. Predavanje je održala prof.dr. Enra Suljić, spec. neuropsihijatar iz Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, dok je prezentaciju slučaja prikazao mr.sci.dr. Senad Drnda, spec. neuropsihijatar, …

Stručno predavanje u organizaciji Pfizer-a Read More »

Održano stručno predavanje o liksisenatidu u Domu zdravlja Centar

U četvrtak, 17.12.2015. godine u 13 sati, u sali za edukacije OJ DZ Centar, održano je stručno predavanje na temu “Liksisenatid – od mehanizma djelovanja do kliničkih ishoda”. Predavači su bili: prim.dr. Azra Avdagić, spec. interne medicine, dijabetolog – Dom zdravlja Stari Grad prim.dr. Murisa Ćemalović, spec. interne medicine, dijabetolog – Dom zdravlja Centar Jasminka …

Održano stručno predavanje o liksisenatidu u Domu zdravlja Centar Read More »

Stručno predavanje u organizaciji Alkaloida-a

U četvrtak, 12.03.2015. godine, u prostorijama Edukativnog centra OJ Dom zdravlja Centar, održano je stručno predavanje za ljekare različitih specijalnosti na temu “Liječenje i prevencija anemija” u organizaciji Predstavništva Alkaloida u Bosni i Hercegovini. Predavanje je održala dr. Emina Suljović-Hadžimešić, sa Odjela za hematologiju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Edukaciji je prisustvovalo 16 doktora medicine …

Stručno predavanje u organizaciji Alkaloida-a Read More »

Održana uvodna radionica o HINARI programu

U srijedu, 11.02.2015. godine u sali Edukativnog centra OJ Dom zdravlja Centar održana je uvodna radionica o korištenju HINARI programa za 15 predstavnika organizacionih jedinica JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo. HINARI je program Svjetske zdravstvene organizacije koji omogućava zemljama u razvoju da imaju puni pristup tekstovima mnogobrojnih stručnih časopisa iz oblasti zdravstva, ali i iz …

Održana uvodna radionica o HINARI programu Read More »

Mislim da je najbrži put vraćanja kvaliteta u profesiju kroz obnavljanje kliničkih vještina. Ne smijemo zaboraviti da smo najprije doktori koji praktično pružaju pomoć pacijentima,  istakao je prim.dr Milan Mioković „Podučavanje studenata u ambulantama porodične/obiteljske medicine“, naziv je stručnog seminara koji je  održan u srijedu, 07.10.2015. godine od 10 do 16 sati, u Hotelu Bosnia. …

Read More »