Događaji

Evropska sedmica imunizacije (24.4. – 30.4.2022.)

prof. dr. sc. Lutvo Sporišević, spec. pedijatar

prof. Ademira Pehlić

Objavljeno: 25.4.2022.


Svake godine, zadnja sedmica u aprilu, obilježava se Evropska sedmica imunizacije kako bi se ukazalo na značaj imunizacije, kao dugogodišnje uspješne i bezbjedne zdravstvene aktivnosti u sprječavanju opasnih bolesti i zaštiti života svih životnih dobi.

Ovogodišnji slogan kampanje Europske sedmice imunizacije je #DugŽivotZaSve čime se želi ukazati da vakcinacija u konačnici omogućava dug i dobro ispunjen život.  

Vakcinaciju treba shvatiti kao cjeloživotnu preventivnu aktivnost, temeljnu preventivnu aktivnost koja spašava živote u svim životnim razdobljima, sprječava mnogobrojne komplikacije potencijalno smrtonosnih zaraznih bolesti (krzamak, dječja paraliza, difterija, tetanus, influenza i druge).

Zahvaljujući imunizaciji, koja se provodi unatrag 200 godina, spašeno je više života nego bilo kojom drugom medicinskom intervencijom,  što je omogućilo produženje  očekivanog trajanja života. 

 • Zahvaljujući imunizaciji svake godine biva spašeno ≈ 3 miliona djece od ospica (morbila), ≈ 1 milion djece od velikog kašlja, hripavca (pertusisa) i ≈ 2 miliona djece od tetanusa;
 • Engleski liječnik Edward Jenner 1769. otkriva  vakcinu protiv velikih boginja (variola vera); Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) 1967. primjenjuje program globalne vakcinacije protiv velikih boginja a zahvaljujući dobrom vakcinalnom obuhvatu i uspješnosti vakcine velike boginje su iskorijenjene 1980.;
 • Evropski region SZO proglašen je 2002. za područje bez dječije paralize (poliomijelitis) što ukazuje na efikasnost i dobru vakcinalnu procijepljenost sa polio vakcinom;   
 • U 29 od 53 zemalja Evropske regije SZO eliminirano je endemsko širenje ospica i rubeole;
 • Danas je u razvijenim zemljama omogućena vakcinacija protiv 20 zaraznih bolesti (vakcinopreventabilne bolesti);
 • Smatra se da je više od 600.000 osoba u Evropskoj regiji SZO  primilo COVID-19 vakcinu;
 • ≈ 500.000 osoba starijih od 60. godina primilo je COVID-19 vakcinu tokom prve godine aplikacije COVID-19 vakcinacije što je omogućilo spašavanje mnogobrojnih života.

COVID-19 je doveo do otežanog provođenja imunizacije širom svijeta, te je početak pandemije doveo za 80% smanjenje obima obavezne imunizacije djece u 82 države svijeta, tj. 23 miliona djece u 2020. nije primilo predviđene obavezne vakcine što je povezano sa   povećanim rizikom oboljevanja od vakcinopreventabilne bolesti kod značajnog  broja djece.

Potrebno je poduzeti intenzivne aktivnosti da se omogući primjeran vakcinalni status djece u skladu sa dobi, da se što prije dostigne poželjan vakcinalni status djece a propuštene vakcine u dječijoj dobi potrebno je realizirati u kasnijoj dobi jer izazov treba biti primjeran vakcinalni status u svim životnim dobima. 

Zainteresirani čitatelji  temeljne informacije o vakcinaciji mogu pročitati na linku (poveznici) https://judzks.ba/vakcinacija/    

Izvor:

Svjetski dan zdravlja “Naša planeta, naše zdravlje”

7.4.2022. 

Odlukom Skupštine Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) svake godine 7. aprila obilježava se Svjetski dan zdravlja.

Obilježavanje Svjetskog dana zdravlja fokusirano je na izgrađivanje svijesti o određenoj zdravstvenoj temi kako bi se ukazalo na potrebu poduzimanja aktivnosti za očuvanje i unaprjeđenje zdravlja ljudi širom svijeta.

Cilj organiziranih aktivnosti treba biti sprječavanje ili smanjenje pojave riziko-faktora kako bi se spriječio nastanak ili smanjio rizik nastanka raznih hroničnih nezaraznih bolesti (kardiovaskularne bolesti, zloćudni tumori i druge bolesti).

Ovogodišnja kampanja SZO povodom Svjetskog dana zdravlja provodi se pod sloganom “Naša planeta, naše zdravlje”.

Smatra se da je cca 13. miliona smrtnih slučajeva usljed hroničnih zaraznih bolesti širom svijeta povezano sa ekološkim uzrocima. 

Onečišćenje zraka, zagrijavanje planete, nepovoljni vremenski događaji, nestašica vode, zagađenje vode,  uništavanje zemljišta, primjena plastike imaju značajnog uticaja na povećano oboljevanje i visoku stopu umiranja od hroničnih nezaraznih bolesti. 

Jedan od značajnih preventabilnih uzroka povećanog rizika za hronične nezarazne bolesti je izloženost duhanu i duhanskim proizvodima gdje uslijed aktivnog i pasivnog pušenja nastaju posljedice koje počinju od intrauterinog perioda, nastavljaju se od dječije do odrasle dobi.

Prekomjerno konzumiranje nezdrave hrane, bezalkoholnih napitaka i nedovoljna tjelesna aktivnost imaju reperkusije na povećani rizik obolijevanja od pretilosti, povećanog krvnog tlaka, šećerne bolesti tipa 2, raznih zloćudnih tumora i drugih bolesti. 

Preventivne aktivnosti koje u konačnici trebaju rezultirati sprječavanjem hroničnih nezaraznih bolesti ili manjem riziku njihovog nastanka trebaju biti, između ostaloga, usmjerene na:

 • smanjenje onečišćenja zraka, 
 • upotreba higijenski ispravne vode,
 • smanjiti ili zabraniti upotrebu plastike, štetnih supstanci,
 • zabraniti izloženost duhanskom dimu,
 • konzumirati zdravu, balansiranu hranu prema stručnim smjernicama,
 • intenzivirati svakodnevnu tjelesnu aktivnost.

Centar za NNID

Za rekonstrukciju ambulante Jablanička izdvojeno 60.000 KM

Načelnik Općine Centar Srđan Mandić i  generalni direktor JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo doc. dr. sc. Abel Baltić potpisali su Protokol o realizaciji sredstava za sufinansiranje projekta početka rekonstrukcije ambulante porodične medicine Jablanička u ulici Fehima efendije Čurčića na broju 3. Za ovu namjenu u budžetu Općine Centar izdvojeno je 60.000 KM.

Načelnik Mandić je prilikom ovog susreta sa direktorom Baltićem naglasio da Općina Centar ima veliki interes da ambulanta porodične medicine što prije bude rekonstruirana, jer je to zahtjev naših sugrađana sa mjesnog područja „Skenderija – Podtekija“.

 Iako zdravstvo nije u nadležnosti jedinica lokalne samouprave, ulaganje u zdravstveni sistem je obaveza svih nas. Vrijeme pandemije je pokazalo koliko nam je važno jačati zdravstveni sistem, istakao je Mandić te dodao da će Općina u skladu sa finansijskim mogućnostima pokušati iznaći dodatna sredstva za realizaciju projekta rekonstrukcije ambulante porodične medicine Jablanička.

Nakon što je potpisao pomenuti Protokol, generalni direktor Baltić se zahvalio načelniku Općine Centar na dosadašnjoj saradnji, ali i na finansijskoj pomoći koja će olakšati rad medicinskom osoblju koji pružaju primarnu zdravstvenu zaštitu.

Donirana sredstva u vrijednosti od 60.000 KM maraka će biti utrošena za početak radova rekonstrukcije objekta u kome je smještena ambulanta Jablanička.  Procijenjena vrijednost kompletne rekonstrukcije je preko 200.000 KM.

Potpisivanju Protokola prisustvovala je i pomoćnica načelnika za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu Jasmina Fazlić.

JU Dom zdravlja ks

injection, vaccine, vaccination-5882594.jpg

Vakcinacija građanstva protiv COVID- 19 se premješta u službe porodične medicine

Zbog činjenice da je u posljednjem periodu evidentiran znatno manji broj dolazaka na vakcinalne punktove u JU Dom zdravlja KS, od ponedjeljka, 28. februara 2022. godine, vakcinacija građana Kantona Sarajevo protiv COVID-19 vršit će se u okviru službe porodične/obiteljske medicine u svih devet organizacionih jedinica koji su u sastavu naše Ustanove.

Vakcinacija će se obavljati dvosmjenski, radnim danima i vikendom u skladu sa radnim vremenom službi porodične/obiteljske medicine JU Dom zdravlja KS.

Press služba JUDZKS

OBAVJEŠTENJE: Od 11. novembra počinje vakcinacija protiv gripe za sezonu 2021/2022

Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo i Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo i ove godine obezbijedili su 8.280 besplatnih doza vakcina protiv gripe za sezonu 2021/2022 koje su distribuirane u JU Dom zdravlja KS.

Vakcinacija počinje u četvrtak, 11. novembra 2021. godine u svih devet organizacionih jedinica (Stari Grad – 800 doza, Centar –1480 doza, Novo Sarajevo – 1500 doza, Novi Grad – 1600 doza, Ilidža – 1400 doza, Hadžići – 550 doza, Vogošća – 450 doza, Ilijaš – 400 doza i Trnovo – 100 doza) JU Dom zdravlja KS i na ukupno 58 pripadajućih lokaliteta.

Preporučena je vakcinacija rizičnih grupa, među kojima su penzioneri, osobe starije od 65 godina, hronični bolesnici, lica sa posebnim potrebama, ratni vojni invalidi i civilne žrtve rata, trudnice, imunokompromitirane osobe (odrasli i djeca), zaposleni u javnim zdravstvenim ustanovama, zaposleni u MUP KS, zaposleni u gradskom javnom saobraćaju, zaposleni u obrazovanju, nauci i kulturi i novinari.

Svi osiguranici dužni su imati zdravstvenu knjižicu, te odgovarajući dokument koji dokazuje da pripadaju nekoj od navedenih kategorija. 

Lokaliteti JU Dom zdravlja KS gdje će se obavljati vakcinacija:

OJ Stari Grad (vrijeme vakcinisanja od 9 do 11 sati )  – VAŽNO

 • Centralni objekat – Alajbegovićeva 1 (tel: 033 278 624)
 • lokalitet Baščaršija – Jaroslava Černija ( tel 033 237 324)
 • lokalitet Safvet – beg Bašagić – Safvet-bega Bašagića 75 (tel: 033 536 580)

OJ Centar (vrijeme vakcinisanja od 8 do 10 sati)VAŽNO

 • Centralni objekat, II sprat porodična medicina – Vrazova 11 (tel: 033 292 559)
 • lokalitet Jablanička – Fehima efendije Čurčića 3 (tel: 033 226 780)
 • lokalitet Čekaluša – Čekaluša 41 (tel: 033 200 126)
 • lokalitet Mejtaš-M.P.Sokolovića 13, ( 033 261 275)
 • lokalitet Breka – Himze Polovine do 47 (tel: 033 261 285)
 • lokalitet Koševsko Brdo – Braće Begić 6 (tel: 033 566 890)
 • lokalitet Koševo 2 – Marcela Šnajdera 9a (tel: 033 668 288)
 • lokalitet Cicin Han br. 130 (tel: 033 206 633)
 • lokalitet Ciglane – Husrefa Redžića 11 (tel: 033 213 961)
 • lokalitet Urijan Dedina-Urijan Dedina 81 (tel: 033 666 459)
 • lokalitet Hrastovi-Mrkovići – Panjina Kula 78
 • lokalitet Višnjik – Bolnička 8A (tel: 033 201 855)
 • lokalitet Pionirska

OJ Novo Sarajevo (vrijeme vakcinisanja od 12 do 14 sati )VAŽNO

 • Centralni objekt Omer Maslić – Bihaćka 2 (tel: 033 724 700)
 • lokalitet Grbavica 3 – Grbavička 131 (tel: 033 721 920)
 • Edukacioni centar – Grbavička do 4b (tel: 033 665 375)
 • lokalitet Trg heroja 2 (tel: 033 661 134)
 • lokalitet Velešići 1 – M.Ef. Pandže br.19 (tel: 033 814 566)
 • lokalitet Pofalići – Humska 67 (tel: 033 654 910),
 • lokalitet Kalesijska  – Kalesijska 2 (tel: 033 651 995)

OJ Novi Grad (vrijeme vakcinisanja od 7.30 do 20 sati) – VAŽNO

 • Centralni objekat – Bulevar Meše Selimovića br. 2 ( tel: 033 704 800)
 • Lokalitet Dobrinja II (tel: 033 460 978)
 • lokalitet Rajlovac – Rajlovačka cesta do 55 (tel: 033 590 787)
 • lokalitet Švrakino Selo – Safeta Hadžića bb (tel: 033 717 635)
 • lokalitet Sokolje – Numan Paše Čuprilića 17 (tel: 033 631 555)
 • lokalitet Alipašino Polje A faza – Trg međunarodnog prijateljstva 7 ( tel: 033 464 155)
 • lokalitet Dobrinja I – Omladinskih radnih brigada 3 (tel: 033 235 563)
 • lokalitet  Alipašin Most 1 – Safeta Zajke bb (tel: 033 464 311)

OJ Ilidža (vrijeme vakcinisanja od 12 do 14 sati) – VAŽNO

 • Centralni objekt – Dr. Mustafe Pintola 1 (033 625 859)
 • lokalitet Hrasnica – Šehitluci 6 (tel: 033 580 860)
 • lokalitet Stup II – Dobrinjska 2 ( tel: 033 638 789
 • lokalitet Otes – Fadila Hadžića do br.15 (tel: 033 638 788)
 • lokalitet Osik – do broja 114 ( tel: 033 699 099)
 • lokalitet Rakovica – Rakovička cesta 55 (tel: 033 404 645)
 • lokalitet Blažuj – Vlakovo do 102A (tel: 033 692 283)
 • lokalitet Hrasnica II – Stari drum 48b (tel: 033 429 725)
 • lokalitet Butmir – Ilirska bb (tel: 033 685 381)
 • lokalitet Sokolović Kolonija – Trg 22 aprila br 10 (tel: 033 510 055)
 • lokalitet Stup I – Briješćanska br 24 (tel: 033 452 921)

OJ Vogošća (vrijeme vakcinisanja od 12 do 14 sati) – VAŽNO

 • Centralni objekt – Igmanska 52 (tel: 033 278 701)
 • lokalitet Hotonj – Donji Hotonj do br. 54 (tel: 033 481 131)
 • lokalitet Rosulje – 24 juni 24 (tel: 033 431 391)

OJ Ilijaš (vrijeme vakcinisanja od 8 do 19 sati) – VAŽNO

 • Centralni objekt – Bogumilska 6 (tel: 033 584 352)
 • lokalitet Srednje – Srednje bb (tel: 033 489 038)
 • lokalitet Podlugovi – Moševička 88 (tel: 033 402 083)

OJ Hadžići (vrijeme vakcinisanja od 8 do 19 sati) – VAŽNO

 • Centralni objekt – Anđela Lažetića 2 (tel: 033 421 247)
 • lokalitet Pazarić – Bjelašnička 31 (tel: 033 416 668 )
 • lokalitet Tarčin – Ulica 27 jul bb (tel: 033 418 822)
 • lokalitet Binježevo – Binježevo bb ( tel: 033 519 009)

OJ Trnovo (vrijeme vakcinisanja od 8 do 15 sati) – VAŽNO

 • Centralni objekat Trnovo – Trnovo bb (tel: 033 439 047)
 • lokalitet Dejčići (tel: 033 438 003),
 • lokalitet Šabići (033 488 112)

JU DOM ZDRAVLJA KS

DONACIJA OPĆINE CENTAR

Načelnik Općine Centar Srđan Mandić uručio je ključeve novog sanitetskog vozila Domu zdravlja Centar Vrazova u petak, 5. novembra 2021. godine u prisustvu predstavnika menadžmenta JU Dom zdravlja KS predvođenog generalnim direktorom doc. dr. sc Abelom Baltićem i direktoricom OJ Doma zdravlja Centar Vrazova, dr. Amelom Kečo.

Multifunkcionalno sanitetsko vozilo Domu zdravlja Centar Vrazova dato je na korištenje u okviru potreba Civilne zaštite Općine Centar i u budućnosti će biti dio voznog parka ove organizacione jedinice.

 • Trudimo se da prepoznamo potrebe Doma zdravlja Centar Vrazova i generalno JU Dom zdravlja KS, te da u granicama naše mogućnosti reagujemo prema njima. Cilj nam je da pomognemo pri unaprijeđenju zdravstvene zaštite, a to je naročito značajno u teškim vremenima pandemije Korona virusa u kojem se još nalazimo, kazao je, između ostalog, načelnik Srđan Mandić.

Menadžment JU Dom zdravlja KS zahvalio se načelniku Mandiću i predstavnicima Općine Centar na ustupanju sanitetskog vozila, te je ocjenio da je ovo još jedna potvrda dobre saradnje ustanove sa predstavnicima lokalne vlasti.

JU Dom zdravlja KS

Svečano otvorena ambulanta porodične medicine Šip

Ambulanta porodične medicine Šip svečano je otvorena u petak, 11. juna 2021. godine u prisustvu predstavnika Općine Centar i načelnika Srđana Mandića, te članova menadžmenta JU Dom zdravlja KS predvođenih v.d generalnom direktoricom mr.sci.med.dr Amelom Kečo.

Prostor od 200 kvadratnih metara urađen je po evropskim standardima i pravilima predviđenim u segmentu porodične medicine, te sadrži dvije ordinacije, interventnu sobu i sobu za odmor.

 • Unaprijeđenje zdravstvene zaštite u svim segmentima naše je strateško djelovanje. Ova problematika nam je prioritetna, naročito u vrijeme pandemije Korona virusa. U izgradnju ambulante Općina Centar uz saglasnost Općinskog vijeća izdvojila je 60 000 KM, kazao je između ostalog načelnik Srđan Mandić.

V.d generalne direktorice JU Dom zdravlja KS Amela Kečo pred brojnim zvanicama zahvalila se predstavnicima Općine Centar na senzibilitetu kojeg pokazuju u smislu poboljšanja zdravstvene zaštite, te je istakla da se raduje daljoj saradnji sa načelnikom Mandićem i Općinskim vijećem Općine Centar.

U ambulanti Šip za sada će raditi dva tima porodične medicine, a ovom lokalitetu gravitira oko 8 000 zdravstvenih osiguranika sa tendencijom još većeg broja registrovanih pacijenata u narednom periodu.

Press služba JUDZKS

Otvaranje ambulanti Pionirska dolina i Šip u Općini Centar

Ambulanta porodične medicine Pionirska dolina svečano je otvorena  u utorak, 8. juna 2021. godine u 12 sati u prisustvu zvaničnika Općine Centar predvođenih načelnikom Srđanom Mandićem , te zdravstvenih profesionalaca OJ Dom zdravlja Centar i menadžmenta JU Dom zdravlja KS, predvođenog v.d. generalnom direktoricom Amelom Kečo.

Ambulanta Pionirska dolina se nalazi u ulici Nahorevska broj 103 i izgrađena je po evropskim standardima.

U toku su završni radovi na novoj ambulanti porodične medicine Šip, tako da će stanovnici i ovog dijela općine Centar uskoro imati kvalitetniju primarnu zdravstvenu zaštitu, a svečano otvaranje ove ambulante je planirano 11. juna 2021.

Obje ambulante zvanično počinju sa radom u utorak, 15. juna 2021., čime će se poboljšati nivo zdravstvene zaštite stanovnika Općine Centar.

Mr. sci. med. prim. dr. Amela Kečo, v.d. generalna direktorica JU Dom zdravlja KS se zahvalila načelniku Općine Centar na dosadašnjoj podršci u unaprijeđenju zdravstvenog sistema i što prepoznaje značaj primarne zdravstvene zaštite u ovom dijelu Općine.

Kabinet generanog direktora