Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Događaji

OBAVJEŠTENJE: Od 11. novembra počinje vakcinacija protiv gripe za sezonu 2021/2022

Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo i Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo i ove godine obezbijedili su 8.280 besplatnih doza vakcina protiv gripe za sezonu 2021/2022 koje su distribuirane u JU Dom zdravlja KS.

Vakcinacija počinje u četvrtak, 11. novembra 2021. godine u svih devet organizacionih jedinica (Stari Grad – 800 doza, Centar –1480 doza, Novo Sarajevo – 1500 doza, Novi Grad – 1600 doza, Ilidža – 1400 doza, Hadžići – 550 doza, Vogošća – 450 doza, Ilijaš – 400 doza i Trnovo – 100 doza) JU Dom zdravlja KS i na ukupno 58 pripadajućih lokaliteta.

Preporučena je vakcinacija rizičnih grupa, među kojima su penzioneri, osobe starije od 65 godina, hronični bolesnici, lica sa posebnim potrebama, ratni vojni invalidi i civilne žrtve rata, trudnice, imunokompromitirane osobe (odrasli i djeca), zaposleni u javnim zdravstvenim ustanovama, zaposleni u MUP KS, zaposleni u gradskom javnom saobraćaju, zaposleni u obrazovanju, nauci i kulturi i novinari.

Svi osiguranici dužni su imati zdravstvenu knjižicu, te odgovarajući dokument koji dokazuje da pripadaju nekoj od navedenih kategorija. 

Lokaliteti JU Dom zdravlja KS gdje će se obavljati vakcinacija:

OJ Stari Grad (vrijeme vakcinisanja od 9 do 11 sati )  – VAŽNO

 • Centralni objekat – Alajbegovićeva 1 (tel: 033 278 624)
 • lokalitet Baščaršija – Jaroslava Černija ( tel 033 237 324)
 • lokalitet Safvet – beg Bašagić – Safvet-bega Bašagića 75 (tel: 033 536 580)

OJ Centar (vrijeme vakcinisanja od 8 do 10 sati)VAŽNO

 • Centralni objekat, II sprat porodična medicina – Vrazova 11 (tel: 033 292 559)
 • lokalitet Jablanička – Fehima efendije Čurčića 3 (tel: 033 226 780)
 • lokalitet Čekaluša – Čekaluša 41 (tel: 033 200 126)
 • lokalitet Mejtaš-M.P.Sokolovića 13, ( 033 261 275)
 • lokalitet Breka – Himze Polovine do 47 (tel: 033 261 285)
 • lokalitet Koševsko Brdo – Braće Begić 6 (tel: 033 566 890)
 • lokalitet Koševo 2 – Marcela Šnajdera 9a (tel: 033 668 288)
 • lokalitet Cicin Han br. 130 (tel: 033 206 633)
 • lokalitet Ciglane – Husrefa Redžića 11 (tel: 033 213 961)
 • lokalitet Urijan Dedina-Urijan Dedina 81 (tel: 033 666 459)
 • lokalitet Hrastovi-Mrkovići – Panjina Kula 78
 • lokalitet Višnjik – Bolnička 8A (tel: 033 201 855)
 • lokalitet Pionirska

OJ Novo Sarajevo (vrijeme vakcinisanja od 12 do 14 sati )VAŽNO

 • Centralni objekt Omer Maslić – Bihaćka 2 (tel: 033 724 700)
 • lokalitet Grbavica 3 – Grbavička 131 (tel: 033 721 920)
 • Edukacioni centar – Grbavička do 4b (tel: 033 665 375)
 • lokalitet Trg heroja 2 (tel: 033 661 134)
 • lokalitet Velešići 1 – M.Ef. Pandže br.19 (tel: 033 814 566)
 • lokalitet Pofalići – Humska 67 (tel: 033 654 910),
 • lokalitet Kalesijska  – Kalesijska 2 (tel: 033 651 995)

OJ Novi Grad (vrijeme vakcinisanja od 7.30 do 20 sati) – VAŽNO

 • Centralni objekat – Bulevar Meše Selimovića br. 2 ( tel: 033 704 800)
 • Lokalitet Dobrinja II (tel: 033 460 978)
 • lokalitet Rajlovac – Rajlovačka cesta do 55 (tel: 033 590 787)
 • lokalitet Švrakino Selo – Safeta Hadžića bb (tel: 033 717 635)
 • lokalitet Sokolje – Numan Paše Čuprilića 17 (tel: 033 631 555)
 • lokalitet Alipašino Polje A faza – Trg međunarodnog prijateljstva 7 ( tel: 033 464 155)
 • lokalitet Dobrinja I – Omladinskih radnih brigada 3 (tel: 033 235 563)
 • lokalitet  Alipašin Most 1 – Safeta Zajke bb (tel: 033 464 311)

OJ Ilidža (vrijeme vakcinisanja od 12 do 14 sati) – VAŽNO

 • Centralni objekt – Dr. Mustafe Pintola 1 (033 625 859)
 • lokalitet Hrasnica – Šehitluci 6 (tel: 033 580 860)
 • lokalitet Stup II – Dobrinjska 2 ( tel: 033 638 789
 • lokalitet Otes – Fadila Hadžića do br.15 (tel: 033 638 788)
 • lokalitet Osik – do broja 114 ( tel: 033 699 099)
 • lokalitet Rakovica – Rakovička cesta 55 (tel: 033 404 645)
 • lokalitet Blažuj – Vlakovo do 102A (tel: 033 692 283)
 • lokalitet Hrasnica II – Stari drum 48b (tel: 033 429 725)
 • lokalitet Butmir – Ilirska bb (tel: 033 685 381)
 • lokalitet Sokolović Kolonija – Trg 22 aprila br 10 (tel: 033 510 055)
 • lokalitet Stup I – Briješćanska br 24 (tel: 033 452 921)

OJ Vogošća (vrijeme vakcinisanja od 12 do 14 sati) – VAŽNO

 • Centralni objekt – Igmanska 52 (tel: 033 278 701)
 • lokalitet Hotonj – Donji Hotonj do br. 54 (tel: 033 481 131)
 • lokalitet Rosulje – 24 juni 24 (tel: 033 431 391)

OJ Ilijaš (vrijeme vakcinisanja od 8 do 19 sati) – VAŽNO

 • Centralni objekt – Bogumilska 6 (tel: 033 584 352)
 • lokalitet Srednje – Srednje bb (tel: 033 489 038)
 • lokalitet Podlugovi – Moševička 88 (tel: 033 402 083)

OJ Hadžići (vrijeme vakcinisanja od 8 do 19 sati) – VAŽNO

 • Centralni objekt – Anđela Lažetića 2 (tel: 033 421 247)
 • lokalitet Pazarić – Bjelašnička 31 (tel: 033 416 668 )
 • lokalitet Tarčin – Ulica 27 jul bb (tel: 033 418 822)
 • lokalitet Binježevo – Binježevo bb ( tel: 033 519 009)

OJ Trnovo (vrijeme vakcinisanja od 8 do 15 sati) – VAŽNO

 • Centralni objekat Trnovo – Trnovo bb (tel: 033 439 047)
 • lokalitet Dejčići (tel: 033 438 003),
 • lokalitet Šabići (033 488 112)

JU DOM ZDRAVLJA KS

DONACIJA OPĆINE CENTAR

Načelnik Općine Centar Srđan Mandić uručio je ključeve novog sanitetskog vozila Domu zdravlja Centar Vrazova u petak, 5. novembra 2021. godine u prisustvu predstavnika menadžmenta JU Dom zdravlja KS predvođenog generalnim direktorom doc. dr. sc Abelom Baltićem i direktoricom OJ Doma zdravlja Centar Vrazova, dr. Amelom Kečo.

Multifunkcionalno sanitetsko vozilo Domu zdravlja Centar Vrazova dato je na korištenje u okviru potreba Civilne zaštite Općine Centar i u budućnosti će biti dio voznog parka ove organizacione jedinice.

 • Trudimo se da prepoznamo potrebe Doma zdravlja Centar Vrazova i generalno JU Dom zdravlja KS, te da u granicama naše mogućnosti reagujemo prema njima. Cilj nam je da pomognemo pri unaprijeđenju zdravstvene zaštite, a to je naročito značajno u teškim vremenima pandemije Korona virusa u kojem se još nalazimo, kazao je, između ostalog, načelnik Srđan Mandić.

Menadžment JU Dom zdravlja KS zahvalio se načelniku Mandiću i predstavnicima Općine Centar na ustupanju sanitetskog vozila, te je ocjenio da je ovo još jedna potvrda dobre saradnje ustanove sa predstavnicima lokalne vlasti.

JU Dom zdravlja KS

Praktično provođenje imunizacije protiv bolesti COVID-19 – 10,12, i 15. februar 2021.

Predavači:

 • prof.dr. sc. Lutvo Sporišević, spec. pedijatar
 • Adnan Šorlija, MA sanit. inž.
 • Mejrema Subašić, MA zdravlja i ekologije

Mjesto: OJ Centar, Sala za edukacije

Datumi i vrijeme: 10.02.2019. u 09:00 i 13.00 h

                                12.02.2021. u 09:00 i 13:00 h

                               15.02.2021. u 09:00 i 13:00 h

Svečano otvorena ambulanta porodične medicine Šip

Ambulanta porodične medicine Šip svečano je otvorena u petak, 11. juna 2021. godine u prisustvu predstavnika Općine Centar i načelnika Srđana Mandića, te članova menadžmenta JU Dom zdravlja KS predvođenih v.d generalnom direktoricom mr.sci.med.dr Amelom Kečo.

Prostor od 200 kvadratnih metara urađen je po evropskim standardima i pravilima predviđenim u segmentu porodične medicine, te sadrži dvije ordinacije, interventnu sobu i sobu za odmor.

 • Unaprijeđenje zdravstvene zaštite u svim segmentima naše je strateško djelovanje. Ova problematika nam je prioritetna, naročito u vrijeme pandemije Korona virusa. U izgradnju ambulante Općina Centar uz saglasnost Općinskog vijeća izdvojila je 60 000 KM, kazao je između ostalog načelnik Srđan Mandić.

V.d generalne direktorice JU Dom zdravlja KS Amela Kečo pred brojnim zvanicama zahvalila se predstavnicima Općine Centar na senzibilitetu kojeg pokazuju u smislu poboljšanja zdravstvene zaštite, te je istakla da se raduje daljoj saradnji sa načelnikom Mandićem i Općinskim vijećem Općine Centar.

U ambulanti Šip za sada će raditi dva tima porodične medicine, a ovom lokalitetu gravitira oko 8 000 zdravstvenih osiguranika sa tendencijom još većeg broja registrovanih pacijenata u narednom periodu.

Press služba JUDZKS

Otvaranje ambulanti Pionirska dolina i Šip u Općini Centar

Ambulanta porodične medicine Pionirska dolina svečano je otvorena  u utorak, 8. juna 2021. godine u 12 sati u prisustvu zvaničnika Općine Centar predvođenih načelnikom Srđanom Mandićem , te zdravstvenih profesionalaca OJ Dom zdravlja Centar i menadžmenta JU Dom zdravlja KS, predvođenog v.d. generalnom direktoricom Amelom Kečo.

Ambulanta Pionirska dolina se nalazi u ulici Nahorevska broj 103 i izgrađena je po evropskim standardima.

U toku su završni radovi na novoj ambulanti porodične medicine Šip, tako da će stanovnici i ovog dijela općine Centar uskoro imati kvalitetniju primarnu zdravstvenu zaštitu, a svečano otvaranje ove ambulante je planirano 11. juna 2021.

Obje ambulante zvanično počinju sa radom u utorak, 15. juna 2021., čime će se poboljšati nivo zdravstvene zaštite stanovnika Općine Centar.

Mr. sci. med. prim. dr. Amela Kečo, v.d. generalna direktorica JU Dom zdravlja KS se zahvalila načelniku Općine Centar na dosadašnjoj podršci u unaprijeđenju zdravstvenog sistema i što prepoznaje značaj primarne zdravstvene zaštite u ovom dijelu Općine.

Kabinet generanog direktora

Dodjeljena počasna zvanja ‘primarijus’ za dugogodišnji uspješan rad u zdravstvu

U četvrtak 20. maja 2021. u 13:00 sati u prostorijama JU Dom zdravlja KS održana je svečana dodjela Odluka o počasnom zvanju ‘primarijus’ sljedećim uposlenicima:

 • Arslanagić Korjenić dr. Azra
 • Ovčina Šabanović dr. Denaida
 • Prcić Voloder dr. Šejla
 • Siručić dr. Ismail
 • Bratović dr. Mirza
 • Hajdarević dr. Belma
 • Baždarević Rašidagić dr. Amra
 • Bašić Ešpek dr. Elmedina
 • Bosto dr. Edin

Primarijate je uručila v.d. generalna direktorica JU Dom zdravlja KS, mr. sci. med. prim dr. Amela Kečo, specijalista porodične medicine, istaknuvši da joj je izuzetna čast što je što je u prilici da svojim kolegama uruči ovako prestižno zvanje.

Menadžment JUDZKS