Događaji

POČEO PROGRAM DODATNE EDUKACIJE PORODIČNE MEDICINE (PAT)

NAKON PAUZE OD DEVET GODINA U HOTELU HILLS NA ILIDŽI
Zahvaljujem se svima što vjerujete da JU Dom zdravlja KS treba biti predvodnik svih
edukacija u narednom periodu, pa zašto da ne i na nivou Federacije BiH, kazao je
doc.dr.sci Abel Baltić, generalni direktor JU Dom zdravlja KS.

Program provođenja dodatne edukacije iz porodične medicine (PAT) u Kantonu Sarajevo
svečano je počeo u petak, 17.03.2023. godine u sali ilidžanskog hotela Hills. Edukacija iz
porodične medicine PAT počela je nakon devet godina pauze i ovog puta prisutan je 41
polaznik, među kojima su ljekari, medicinske sestre i tehničari iz JU Dom zdravlja KS, ali i
privatne zdravstvene ustanove Al Tawil, Altamedica, te MUP-a KS i Doma zdravlja Prača.
Pred brojnim zvanicama prisutnima se pozdravnim govorom obratio doc.dr.sci Abel Baltić,
generalni direktor JU Dom zdravlja KS koja ima i najveći broj polaznika.

 • Zahvaljujem se prof.dr Harisu Vraniću, ministru zdravstva KS koji svojim
  prisustvom daje podršku ovoj edukaciji. Zahvaljujem se svima što vjerujete da JU
  Dom zdravlja KS treba biti predvodnik svih edukacija u narednom periodu, pa zašto da ne
  i na nivou Federacije BiH. Želimo na ovaj način pružiti priliku mladim
  kolegama, da steknu nova znanja i dodatnu sigurnost pri obavljanju ovako zahtjevne
  profesije. Oni trebaju biti svijetli primjer profesionalizma. Borba protiv COVID 19 u
  kojoj smo bili nosioci te odbrane nas je dobrim dijelom usporila u redovnom radu.
  Drago nam je da se možemo sada vratiti redovnom poslu, u smislu preventive i
  liječenja pacijenata. I još jedna ekskluzivna vijest na kraju : U junu planiramo da
  počnemo sa novim ciklusom iz programa dodatne edukacije, kazao je doc.dr.sci Abel
  Baltić.
  Nakon pozdravnog govora generalnog direktora okupljenim polaznicima i zvanicama obratio
  se mr.sci.dr Almir Pašagić šef OJ DZ Vogošća, jedan od predavača i koordinatora PAT
  programa.
 • Nakon devet godina dočekali smo nastavak edukacije PAT programa. Trenutna
  struktura uposlenih u JU Dom zdravlja KS je 204 ljekara porodične medicine, 102
  ljekara specijalista i 305 medicinskih sestara i tehničara, što govori da smo mi velika
  zdravstvena baza. U okviru ovog ciklusa imaćemo 120 sati teoretske i 120 sati
  praktične nastave. Za rad sa mentorima u ordinaciji predviđeno je 15 sati. U
  metodologiji rada primjenit ćemo kombinovane nastavne metode uključujući power
  point prezentacije i interakcije sa polaznicima. Završni ispit biće u decembru 2023.
  godine. Nakon toga slijedi svečana dodjela certifikata o uspješno završenoj edukaciji,
  pojašnjava mr.sci.dr Almir Pašagić.
  Dipl.med sestra Mediha Avdić koja se također nalazi u ulozi predavača ovog ciklusa
  objasnila je da su predviđene 23 nastavne jedinice i četiri radna zadatka.
 • Prvi zadatak je Uvod u porodičnu/obiteljsku medicinu, drugi je Upravljanje
  promjenama i prva posjeta mentora timovima porodične/obiteljske medicine na
  radnom mjestu. Treći će biti Principi porodične medicine zasnovani na dokazima i
  važnost adekvatnog vođenja zdravstvenih kartona i kao četvrto ističemo Kvalitet
  sigurnosti i akreditacije u porodičnoj/obiteljskoj medicini. Govorićemo i o primjeni
  komunikacijskih vještina u praksi gdje na žalost imamo problema na terenu. I naravno
  govorićemo o svim važnim temama u zdravstvenom segmentu kao što su respiratorna
  oboljenja, prestanak pušenja, zdravlje žena, dermatologija, gerijatrija, onkologija i
  palijativna njega, kardiovaskularna oboljenja i muskuloskeletni sistem, kaže na kraju
  dipl.med sestra Mediha Avdić.
  U ovom ciklusu učesvtvuje sedam timova edukatora – predavača, a predavanje iz nastavne
  jedinice 1 započeo je prof.dr Zaim Jatić i dipl.medicinski tehničar Admir Smajić u Sali za
  edukaciju OJ DZ Ilidža na temu Uvod u porodičnu medicinu (reforma, razvoj, principi P/O
  medicine, bolest i bolesnost).

 • Prof.soc Arman ŠARKIĆ
  (NNID)

PAT– PETAK, 17. MART – HOTEL HILLS

Počinje program dodatne edukacije iz porodične medicine (PAT)
Program provođenja dodatne edukacije iz porodične medicine (PAT) u Kantonu Sarajevo
svečano počinje u petak, 17.03.2023. godine u sali hotela Hills u 9 sati.
Nakon devet godina PAT se nastavlja, a tom prilikom biće prisutan 41 polaznik, odnosno
ljekari, medicinske sestre i tehničari.
Uvod u program dodatne edukacije porodične medicine počinje u 10 sati, a za ovaj dio
zaduženi su mr.sci.dr Almir Pašagić, spec.porodične medicine i koordinator za edukaciju
ljekara, te mr.sci Mediha Avdić, dipl.med sestra, koordinatorica za edukaciju medicinskih
sestara i tehnčara.
Prof.dr Zaim Jatić i dipl.medicinski tehničar Admir Smajić u Sali za edukaciju OJ DZ Ilidža
održaće Nastavnu jedinicu 1 na temu Uvod u porodičnu medicinu (reforma, razvoj, principi
P/O medicine, bolest i bolesnost).
Prisutnima će se pozdravnim govorima obratiti generalni direktor JU Dom zdravlja KS,
doc.dr.sci Abel Baltić kao i predstavnici federalnog i kantonalnog ministarstva zdravstva.
Ljekari i med sestre/tehnicari koji će vršiti edukaciju polaznika i superviziju na njihovom
radnom mjestu su uposlenici JUDZKS sa dugogodišnjim iskustvom u radu i završenim
potrebnim edukacijama.
Najveći broj polaznika je iz JU Dom zdravlja KS, ali ove godine biće pristuni i polaznici
privatne zdravstvene ustanove Al Tawil, Altamedica, te MUP KS i Doma zdravlja Prača.


A. ŠARKIĆ
(NNID)

9. mart – Svjetski dan bubrega

BOLESTI BUBREGA SE MOGU LIJEČITI!

ŠTO PRIJE ZNATE DA JE IMATE, TO SU VEĆE ŠANSE ZA EFIKASANO LIJEČENJE I TRETMAN!

9. mart Svjetski dan bubrega – (World Kidney Day) ima za cilj da skrene pažnju o velikom i rastućem opterećenju bubrežnih bolesti širom svijeta, te  da upozna javnost o preventivnom ponašanju, faktorima rizika, kako bi se smanjila učestalost hronične bubrežne bolesti i njen štetan uticaj na pojedinca, njegovu porodicu i društvo.

Ovogodišnji Dan bubrega se obilježava pod nazivom „Zdravlje bubrega za sve. Spremnost na neočekivano, podrška ranjivima!“- Preparing for the unexpected, supporting the vulnerable!

Težište je na podršci bubrežnim bolesnicima tokom prirodnih katastrofa i pri traumama.

Hronična bubrežna bolest je česta, “tiha” bolest i često uništava većinu funkcija bubrega prije nego se pojave bilo kakvi simptomi  i znatno narušava kvalitet života i zato je bitna prevencija istih.

Preventivne intervencije uključuju rane preglede, nadzor krvnog pritiska i šećera u krvi kao i liječenje propratnih bolesti, poput srčanožilnih. 

Najčešći faktori rizika hronične bubrežne bolesti su:

 • Dijabetes
 • Visok krvni pritisak
 • Porodična historija bolesti bubrega
 • Gojaznost
 • Pušenje
 • Životnu dob preko 50 godina.

 OSAM ZLATNIH PRAVILANAJVAŽNIJE PORUKE:

 1. BUDITE FIZIČKI AKTIVNI! ODRŽAVAJTE KONDICIJU!
 2. REDOVNO KONTROLIŠITE ŠEĆER U KRVI!
 3. KONTROLIŠITE REDOVNO KRVNI PRITISAK!
 4. JEDITE ZDRAVU HRANU I KONTROLIŠITE TJELESNU TEŽINU  – NE DOSOLJAVAJTE HRANU!
 5. PIJTE DOVOLJNO TEKUĆINE!
 6. NEMOJTE KONZUMIRATI CIGARETE! – Ako konzumirate cigarete, smanjite broj ispušenih cigareta ili potpuno prestanite!
 7. NE UZIMAJTE LIJEKOVE PROTIV BOLOVA BEZ NADZORA LJEKARA!
 8. PREKONTROLIŠITE SVOJE BUBREGE AKO IMATE NEKE OD RIZIČNIH FAKTORA ZA BUBREŽNE BOLESTI:
 • šećerna bolest,
 • povišen krvni pritsak,
 • prekomjernu tjelesnu težinu,
 • bubrežne bolesti u porodici.

Pripremile:

 • dr. sci. med. dr. Lejla Muhamedagić
 • Ademira Pehlić, prof.

Centar za NNID

MEĐUNARODNI JE DAN ŽENA! UČINITE NEŠTO I ZA SVOJE ZDRAVLJE!

8. mart –  Međunarodni dan žena / Dan ženskih prava (International Women’s Day) je simbol borbe za jednakost i emancipaciju žena i ovim danom se simbolično slave ekonomska, politička i društvena dostignuća pripadnica ženskog spola.

Cilj ovogodišnje kampanje Međunarodnog dana žena je #EmbraceEquity#PrigrilitiPravičnost.

Osim navedenog, žene moraju voditi brigu i o svom zdravlju.

 • Saznajte svoje rizike za svoje zdravlje!
 • Hranite se zdravo i raznoliko! 
 • Obavljajte redovne  preventivne zdravstvene preglede!
 • Učinite nešto za zdravlje svoga srca!
 • Nemojte pušiti! –  Ako pušite, smanjite broj popušenih cigareta i potpuno prestanite!
 • Smanjite povećanu tjelesnu težinu! –  Budite tjelesno aktivni, prema svojim mogućnostima!
 • Ako vam treba pomoć i podrška za Vaše mentalno zdravlje, ne sramite se zatražit!

PREGLEDI KOJI SE PREPORUČUJU DA OBAVI SVAKA ŽENA

 • Pregled i samopregled dojki

Dojke se mijenjaju tokom ciklusa, ali ako se promijene na neuobičajen način, treba posjetiti ljekara. Ultrazvučni pregled je još uvijek najpouzdanija metoda pregleda u svim dobnim skupinama, a osobito u mladih žena. Hoće li kontrolni pregled biti nužan svake godine ili svake dvije ili tri godine zavisi o rezultatima prvog pregleda. Žene koje uzimaju oralne kontraceptive svakako trebaju jednom godišnjem obaviti ultrazvučni pregled dojki kao i visokorizične žene koje u porodici imaju vrlo bliskog člana, npr. majku koja je od raka dojke oboljela prije 50. godine života. Dob od 40-ak godina uzeta je kao početak mamografskih snimanja jer u previše gustim dojkama kakve imaju mlade žene mamografija ne može vidjeti dobro i ne može s pouzdanjem tvrditi da su dojke zdrave. Ključni dio prevencije zloćudnih bolesti dojke je samopregled dojke s kojim svaka žena treba započeti od 20. godine i provoditi ga jednom mjesečno između 5. i 10. dana menstrualnog ciklusa.

 • Papa test (Papa razmaz) je brza, jednostavna, sigurna, lako dostupna i neinvazivna ginekološka medicinska pretraga u prvom redu služi za rano otkrivanje karcinoma vrata maternice i promjena koje mu prethode. Svaka žena koja je postala seksualno aktivna trebala bi obaviti Papa test i to jednom godišnje, kontinuirano tokom cijelog života, osim ako ljekar sugeriše drugačije. Takvim provođenjem Papa-testa smanjuje se rizik umiranja od raka vrata maternice za 90%. Test je najbolje provesti između 10. i 16. dana menstrualnog ciklusa (prvi dan menstracije je prvi dan ciklusa).
 • Kontrola krvnog pritiska i holesterola –“tihe ubojice”

Visok krvni pritsak i holesterol mogu biti nasljedni, pa ako u porodičnoj anamnezi postoje, treba ih  obavezno kontrolisati.  Međutim  više od 95% slučajeva povišenog krvnog pritiska (arterijske hipertenzije) uzrok je nepoznat, tzv. primarna ili esencijalna hipertenzija. Visoki krvni pritisak  kao i visok holesterol mogu povećava rizik od kardiovaskularnih bolesti, srčanog i moždanog udara. Povišen krvni pritisak oštećuje i bubrege (hronična bolest bubrega), te doprinosi oštećenju oka (degenerativnih procesi u oku, pojava infarkta i tromboza u oku s posljedicom teškog oštećenja vida.). Mnoge osobe koje su vitke imaju povišen holesterol, tako da je dobra ideja otići na testiranje.

 • Kontrola šećera u krvi (ŠUK-a)

Dijabetes se može razviti bilo kada u životu. Ako postoje simptomi koji uključuju osjećaj žeđi i suhoća usta, učestalo mokrenje, neobjašnjivi gubitak težine, pojačan glad, zamućen vid, umor i iscrpljenost, te trnci u stoplima, sporo cijeljenje rana i  infekcije  treba zakazati pregled kod svog ljekara prodične/obiteljske medicine.

 • Samopregled i pregled madeža

Samopregled madeža je postupak, kojim povremenim pregledom kože žena stiče sposobnost da bolje uoči promjene koje bi mogle ukazivati na zloćudnu preobrazbu madeža i drugih promjena na koži. Svaku sumnjivu promjenu treba pregledati i ljekar! Samopregled treba obaviti svaka tri mjeseca  poštojući pravila  “ABCDE” vodiča. “ABCDE” vodič je skraćeni akronim ovog pravila, a odnosi se na početna slova naziva promjena koje se uočavaju kod pregleda kožnih izraslina i sumnje na zloćudnu tvorevinu.

 • Slušajte svoja crijeva!

Ako imate simptome alergiije na pšenicu (mučninu i/ili povraćanje nakon pojedenog obroka, nagla pojava osipa i svrbeža kože, proljevi i sl.), te  simptome intolerancije na gluten (nadutost i bolove u abdomen, umor ili”omaglicu”, proljev ili zatvor, glavobolju) zakažite pregled kod svog ljekara porodične/ obiteljske medicine.  Ne postoji specifičan test koji necelijakijsku intoleranciju glutena može dokazati, ali se u savjetovanju s ljekarom kroz pojavu simptoma može dijagnosticirati. Celijakija je autoimuna bolest kojoj je glavni „okidač” gluten unesen u tijelo. Prvi simptomi celijakije mogu biti: nagle promjene u kilaži, mučnina i/ili povraćanje, hronični umor, glavobolja, hronična proljev ili zatvor, osjećaj nadutosti i grčenje abdomena, hormonalni disbalans i promjene u ponašanju. Celijakija se utvrđuje krvnim pretragama.

 • Očni pregled- test vida

Ukoliko nemate nekih vidnih problema, preporučuje se da u svakoj odrasloj dobi žene kod oftalmologa odlaze svaka dvije godine do 60. godine, a kasnije i češće, jednom godišnje.

Žene koje bi trebalo češće da odlaze na preglede očiju su oni koji imaju određene faktore rizika kao što su:

 • nasljednje bolesti u porodici (glaukom, makularna degeneracija);
 • dijabetes ili povišen krvni pritisak;
 • uzimanje terapije koja bi kao nuspojavu mogla imati problem sa očima;

Pripremile:

dr. sci. med. dr. Lejla Muhamedagić

Ademira Pehlić, prof.

Centar za NNID

Stručna radionica iz Kardiopulmonalne reanimacije (KPR)

U sklopu Plana Cjeloživotne medicinske edukacije (CME) za 2023. godinu, a na inicijativu glavnog tehničara doc. dr. sc. Ademira Spahića i voditelja Centra za nastavnu i naučno-istraživačku djelatnost JUDZKS-a prof. dr. sc. Lutve Sporiševića, te uz potporu predsjednika Komore medicinskih sestara-tehničara Kantona Sarajevo prof. dr. Hadžana Konje i saradnika, 21.01.2023. u Edukativnoj sali OJ DZ Ilidža održana je prva stručna radionica iz Kardiopulmonalne reanimacije (KPR). 

Voditelji ove stručne radionice bili su certificirani instruktori iz Zavoda za hitnu medicinsku pomoć KS  Suad Bašić, HMT i Muamer Burek, HMT.

Stručna radionica obuhvatila je temeljna znanja i praktične vještine iz KPR-a (vještačko disanje, vanjska masaža srca, zahvati kod opstrukcije disajnih puteva, koma položaj, rad s defibrilatorom i dr.), a u realizaciji navedenoga korištene su edukacijske lutke za KPR  (dojenče, školsko dijete i odrasla osoba).

Ovoj stručnoj radionici prisusutvovao je 31 zdravstveni profesionalac iz JUDZKS-a (29 dipl. medicinskih sestara-tehničara/medicinskih sestara-tehničara i dva ljekara), a nakon uspješno položenog zadatka iz KPR-a svi polaznici su dobili certifikat, koji je izdala Komora medicinskih sestara-tehničara Kantona Sarajevo. Komora medicinskih sestara-tehničara Kantona Sarajevo ovu stručnu radionicu bodovala je sa 10 bodova.   

Planirano je da se svake subote nastavi s održavanjem ove stručne radionice kako bi svi prijavljeni zdravstveni profesionalci osvježili odnosno dopunili  temeljna znanja i praktične vještine iz KPR-a.

Ova stručna radionica dio je realizacije ostalih praktičnih vještina u okviru Plana CME-a koje će se realizirati tokom 2023.

Danijela Ovčina, stručni saradnik za standardizaciju zdravstvene njege JUDZKS, je uspješno koordinirala sve potrebne aktivnosti oko pripreme i same realizacije ove stručne radionice, koja je i koordinator stručne radionice iz KPR-a.

Veliku zahvalnost dugujemo predsjedniku Komore medicinskih sestara-tehničara Kantona Sarajevo prof. dr. Hadžanu Konjo i njegovim saradnicima na uvažavanju značaja praktičnih vještina, njihovoj potpori i uspješno započetom korisnom projektu za naše zdravstvene profesionalce.  

Veliko hvala i HMT instruktoru Suadu Bašiću i kolegicama/kolegama koji će svojim dugogodišnjim radom, znanjem i održanim bezbrojnim edukacijama iz temeljnog i naprednog održavanja života omogućiti da polaznici stručne radionice iz KPR-a usvoje temeljna znanja i praktične vještine iz KPR-a.   

Centar za NNID

OBAVJEŠTENJE: Logopedi u JUDZKS (raspored rada po OJ)

Obavještavamo korisnike naših usluga da je u skladu sa Odlukom Vlade Kantona Sarajevo data saglasnost JU Dom zdravlja KS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme 14 logopeda – VSS. Narednih dana će u javnim sredstvima informisanja (dnevnim novinama i na web stranici JUDZKS) biti raspisan/objavljen javni oglas za prijem u logopeda u radni odnos.

Važno je naglasiti da će u narednom periodu, do okončanja konkursne procedure, trenutno zaposleni logopedi u JUDZKS svojim prekovremenim radom obezbijediti kontinuitet obavljanja tretmana sa našim mlađim korisnicima usluga, prema sljedećem rasporedu rada po OJ:

 1. OJ Centar i OJ Stari Grad – Melika Brčaninović
 2. OJ Novo Sarajevo – Alma Crnovršanin
 3. OJ Novi Grad – Anisa Šetkić Sendić i Amina Kotorić 
 4. OJ Ilidža – Arnes Šabanović
 5. OJ Hadžići – Jasmina Merdžanović
 6. OJ Ilijaš i OJ Vogošća – Almedina Omerović

JU Dom zdravlja KS

HPV vakcinacija u JUDZKS

Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo je donijelo odluku o proširenju dobne skupine za one koji mogu primiti HPV vakcinu u Kantonu Sarajevo na sve djevojčice i djevojke starosti od 11 do 26 godina.

Vakcinacija će se vršiti svaki radni radni dan od 8 do 15 sati na vakcinalnim punktovima OJ Centar, OJ Novi Grad i OJ Ilidža.

Važno naglasiti da nije potrebna prethodna najava za vakcinaciju, niti mjesto prebivališta onih koje se žele vakcinisati HPV vakcinom.

GARDASIL je vakcina protiv HPV-a. Svrha primjene ove vakcine je zaštita od bolesti uzrokovanih humanim papilomavirusom (HPV-om) tipa 6,11,16 i 18. Te bolesti uključuju oštećenja sluznice ženskog spolnog organa (grlića maternice, stidnice i rodnice) koja prethode raku (prekancerozne lezije); prekancerozne lezije anusa (čmara) i bradavice na spolnom organu kod muškaraca i žena; rak grlića maternice i anusa. GARDASL je upravo vakcina koja je namijenjena sprječavanju tih bolesti. GARDASIL ne može uzrokovati bolesti od kojih vas štiti.

JU Dom zdravlja KS