Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Nekategorisano

Novo radno vrijeme JUDZKS

Na osnovu Odluke Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo broj: 10-33-1529/22 od 08.04.2022. godine Javnoj ustanovi Dom zdravlja Kantona Sarajevo je data saglasnost na novi Pravilnik o rasporedu radnog vremena. Pravilnik je stupio na snagu 01.05.2022. godine, a početak njegove primjene je planiran od ponedjeljka, 06.06.2022. godine.

S tim u vezi, novo radno vrijeme JU Dom zdravlja KS je od 7:30 do 20:30 sati.

Rad nedjeljom će se u narednom periodu (prelazni period pred ukidanje rada osoblja JUDZKS nedjeljom) obavljati u tri organizacione jedicinice JUDZKS, i to: OJ Centar, OJ Novi Grad i OJ Ilidža.

Napomena: Pravilnik o radnom vremenu u JUDZKS je objavljen na zvaničnoj web stranici JUDZKS 21.04.2022. godine i možete ga pogledati ovdje.

JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo

education, online learning, icon-5600987.jpg

Kontinuirana medicinska edukacija uposlenika JUDZKS za mjesec april 2022. – spisak učesnika

U skladu sa Planom kontinuirane medicinske edukacije Centra za nastavnu i naučno-istraživačku djelatnost JU Doma zdravlja KS za mjesec april 2022. objavljujemo spisak učesnika koji su bili prisutni na edukacijama.

Nadležne kantonalne komore zdravstvenih profesionalaca prethodno su obavještene kako bi navedeni stručni skupovi bili bodovani.

Spiskovi učesnika Kontinuirane medicinske edukacije za mjesec april 2022., a koji će zdravstvenim profesionalcima poslužiti kao potvrda o održanim edukacijama u svrhu dokazivanja učešća na edukacijama u JU Domu zdravlja KS, možete preuzeti na linku ispod:

Cenrtar za nastavnu i naučno-istraživačku djelatnost JUDZKS

OBAVJEŠTENJE: Obustavlja se PCR testiranje u JU Dom zdravlja KS do daljnjeg

U skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom u Kantonu Sarajevo, Zavod zdravstvenog osiguranja KS nam je dostavio obavijest u kojoj su istakli da, zbog povoljnije epidemiološke situacije, neće nabavljati setove za PCR testove, pa s tim u vezi ni naša Ustanova neće pružati usluge PCR testiranja od utorka, 26.04.2022. godine.

Testiranja na SARS-CoV-2 u JU Dom zdravlja KS se nastavljaju brzim antigenskim testovima (Ag-RTD).

JU DOM ZDRAVLJA KS

Za rekonstrukciju ambulante Jablanička izdvojeno 60.000 KM

Načelnik Općine Centar Srđan Mandić i  generalni direktor JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo doc. dr. sc. Abel Baltić potpisali su Protokol o realizaciji sredstava za sufinansiranje projekta početka rekonstrukcije ambulante porodične medicine Jablanička u ulici Fehima efendije Čurčića na broju 3. Za ovu namjenu u budžetu Općine Centar izdvojeno je 60.000 KM.

Načelnik Mandić je prilikom ovog susreta sa direktorom Baltićem naglasio da Općina Centar ima veliki interes da ambulanta porodične medicine što prije bude rekonstruirana, jer je to zahtjev naših sugrađana sa mjesnog područja „Skenderija – Podtekija“.

 Iako zdravstvo nije u nadležnosti jedinica lokalne samouprave, ulaganje u zdravstveni sistem je obaveza svih nas. Vrijeme pandemije je pokazalo koliko nam je važno jačati zdravstveni sistem, istakao je Mandić te dodao da će Općina u skladu sa finansijskim mogućnostima pokušati iznaći dodatna sredstva za realizaciju projekta rekonstrukcije ambulante porodične medicine Jablanička.

Nakon što je potpisao pomenuti Protokol, generalni direktor Baltić se zahvalio načelniku Općine Centar na dosadašnjoj saradnji, ali i na finansijskoj pomoći koja će olakšati rad medicinskom osoblju koji pružaju primarnu zdravstvenu zaštitu.

Donirana sredstva u vrijednosti od 60.000 KM maraka će biti utrošena za početak radova rekonstrukcije objekta u kome je smještena ambulanta Jablanička.  Procijenjena vrijednost kompletne rekonstrukcije je preko 200.000 KM.

Potpisivanju Protokola prisustvovala je i pomoćnica načelnika za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu Jasmina Fazlić.

JU Dom zdravlja ks

Obavještenje o radnom vremenu punktova za testiranje pri OJ

U nastavku možete pogledati raspored rada punktova za testiranje koji se nalaze u organizacionim jedinicama JUDZKS, i to:

  • Punkt za testiranje OJ Hadžići: Od ponedjeljka do petka, od 7.30 do 12.00h, vikendom u sklopu OJ Ilidža u prvoj smjeni ili Drive-in Vrbanja do 17.30h.
  • Punkt za testirenje OJ Ilidža: Od ponedjeljka do petka, od 7.30 do 20.00h, tokom vikenda od 7.30 do 14.30h, nakon toga pacijenti se mogu testirati na Drive-in punktu Vrbanja do 17.30h.
  • Punkt za testiranje OJ Novi Grad: Od ponedjeljka do nedjelje, od 7.30 do 20.00h ili automobilom na Drive-in punktu Vrbanja do 17.30h.
  • Punkt za testiranje OJ Novo Sarajevo: Od ponedjeljka do nedjelje, od 7.30 do 14.30h, nakon toga pacijenti se mogu testirati na Drive-in punktu Vrbanja do 17.30h.
  • Punkt za testirenje OJ Ilijaš: Od ponedjeljka do petka, od 7.30 do 12.00h, vikendom u sklopu OJ Vogošća u prvoj smjeni ili Drive-in punktu Vrbanja do 17.30h.
  • Punkt za testiranje OJ Vogošća: Od ponedjeljka do petka, od 7.30 do 20.00h,  tokom vikenda od 7.30 do 14.30h, nakon toga pacijenti se mogu testirati na Drive-in punktu Vrbanja do 17.30h.
  • Punkt za testiranje OJ Stari Grad: Od ponedjeljka do petka, od 7.30 do 14.30h, tokom vikenda u sklopu OJ Centar prva smjena ili na Drive-in punktu Vrbanja do 17.30h.
  • Punkt za testiranje OJ Centar: Od ponedjeljka do nedjelje, od 7:30h do 14:30h i u sklopu Drive-in punkta Vrbanja do 17.30h.

JU Dom zdravlja KS