Novosti

education, online learning, icon-5600987.jpg

Kontinuirana medicinska edukacija uposlenika JUDZKS za mjesec oktobar 2021. – spisak učesnika

U skladu sa Planom kontinuirane medicinske edukacije Centra za nastavnu i naučno-istraživačku djelatnost JU Doma zdravlja KS za period od oktobra do decembra 2021. objavljujemo spisak sudionika koji su bili prisutni na edukacijama.

Nadležne kantonalne komore zdravstvenih profesionalaca prethodno su obavještene kako bi navedeni stručni skupovi bili bodovani.

Na navedenom linku (kliknuti na link) se nalaze spiskovi učesnika Kontinuirane medicinske edukacije za mjesec oktorbar 2021. koji će zdravstvenim profesionalcima poslužiti kao potvrda o održanim edukacijama u svrhu dokazivanja učešća na edukacijama u JU Domu zdravlja KS.

Cenrtar za nastavnu i naučno-istraživačku djelatnost JUDZKS

to-do, list, business-4483048.jpg

Obavještenje o radnom vremenu Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo za četvrtak 25. novembar 2021. godine

Obavještavamo Vas da će JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo zbog obilježavanja Dana državnosti BiH u četvrtak, 25. novembra 2021. godine organizovati cjelodnevne dežure, od 7.30 do 20.00 sati na slijedećim lokalitetima:

  • Dom zdravlja Centar – Vrazova 11
  • Dom zdravlja Stari Grad – Alajbegovića 1
  • Dom zdravlja Novo Sarajevo  – Bihaćka 2
  • Dom zdravlja Novi Grad – Bulevar Meše Selimovića 2
  • Dom zdravlja Ilidža – Mustafe Pintola 1
  • Dom zdravlja Hadžići – Ulica 6. mart 14
  • Dom zdravlja Vogošća – Igmanska 52
  • Dom zdravlja Ilijaš – Bogumilska 6
  • Ambulanta porodične medicine Trnovo dežura će za Opštinu Trnovo. Dežura na ovom lokalitetu trajaće od 8.00 do 16.00 sati.

Dežure od 7.30 do 20 sati odnose se i na Covid – 19 Centar Saraj-Polje, te Covid -19 ambulante Centar – Vrazova, Ilidža, Novo Sarajevo i Semizovac.  Testiranje na Covid – 19 bit će moguće na lokalitetima kod Mosta Suade i Olge, Ilidža i Semizovac od 8.00 do 20 sati.