Novosti

Održana edukacija u Službi porodične medicine OJ Centar

Na dane 21. i 28. novembra 2018. godine, u sali za edukacije OJ Dom zdravlja Centar održana je edukacija u Službi porodične medicine u okviru realizacije Plana intramuralne edukacije 2016-2018 u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

Predavanje na temu “Komunikacijske vještine” održala je dr. Gordana Ćulibrk-Hadžimehmedagić, spec. porodične medicine, dok je predavanje na temu “Davanje terapije u kućnim uslovima” održala Advija Čustović, diplomirana medicinska sestra.

Edukaciji je tokom oba termina prisustvovalo ukupno 58 uposlenika – ljekara i medicinskih sestara/tehničara OJ Dom zdravlja Centar, koji su edukaciju ocijenili najvišom ukupnom ocjenom 5.

Edukacija je bodovana od strane Ljekarske komore Kantona Sarajevo i Komore medicinskih sestara-tehničara Kantona Sarajevo.

CENTAR ZA NNID

Greška u softveru ZZOKS uzrokovala problem sa ovjeravanjem knjižica

VAŽNO SAOPŠTENJE

Greška u softveru ZZOKS prikazala status „neovjerene zdravstvene knjižice“

Obavještavamo sve uposlene u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo da je uzrok problema u vezi ovjere zdravstvene knjižice, te nemogućnosti podizanja lijekova u pojedinim apotekama u grešci softverskog sistema Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.

Iz Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo saznajemo da će spomenuti tehnički problemi koji su uposlenicima naše ustanove zbog navedene greške izazvali eventualne neugodnosti biti otklonjeni u najkraćem vremenskom roku.

S poštovanjem,

Menadžment JU Dom zdravlja KS

Prim.mr.sci.dr. Ivanka Hižar održala predavanje o SSRI terapiji

Dana 14.11.2018. godine u sali za edukacije OJ Dom zdravlja Centar održano je predavanje na temu “Stabilna SSRI terapija anksiozno-depresivnih poremećaja praćenih somatskim komorbiditetima” u organizaciji kompanije Bosnalijek d.d. Sarajevo.

Predavanje je održala prim.mr.sci.dr. Ivanka Hižar, spec. neuropsihijatar u Centru za mentalno zdravlje OJ DZ Centar.

Edukaciji su prisustvovala 34 uposlenika iz različitih zdravstvenih službi OJ Centar, koji su predavanje dr. Hižar ocijenili visokom ocjenom 4,95 uz komentare da je predavanje bilo veoma korisno i zanimljivo i da je uključivalo dosta primjera iz prakse.

CENTAR ZA NNID

Početak vakcinacije protiv gripe u JUDZKS

Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo i Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo i ove godine obezbijedili su 7.000 besplatnih doza vakcina protiv gripe za sezonu 2018/2019 koje su distribuirane u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

Vakcinacija počinje u četvrtak, 15. novembra 2018. godine u 8.00 sati, u svih devet organizacionih jedinica (Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža, Hadžići, Vogošća, Ilijaš i Trnovo) JU Dom zdravlja KS sa pripadajućim lokalitetima.

Preporučena je vakcinacija rizičnih grupa, među kojima su penzioneri, osobe starije od 65 godina, hronični bolesnici, lica sa posebnim potrebama, ratni vojni invalidi i civilne žrtve rata, zaposleni u javnim zdravstvenim ustanovama, zaposleni u MUP KS, zaposleni u gradskom javnom saobraćaju, zaposleni u obrazovanju, nauci i kulturi i novinari.

Svi osiguranici dužni su imati zdravstvenu knjižicu, te odgovarajući dokument koji dokazuje da pripadaju nekoj od navedenih kategorija.

Lokaliteti JU Dom zdravlja KS gdje će se obavljati vakcinacija:

OJ Stari Grad – Centralni objekt, Alajbegovićeva 1 (radno vrijeme od 7.30 -20 sati), lokalitet Vratnik – Bakije sokak br.1 (7.30 – 20 sati), Gazin Han – Mošćanica bb (od 7.30 – 15 sati, utorak od 13 do 20 sati), lokalitet Hrid – Iza Hrida bb (od 7.30 do 20 sati), lokalitet Širokača – Za beglukom 65 ( od 7.30 do 15 sati, srijeda od 13 do 20 sati), lokalitet Sedrenik – Sedrenik bb ( od 7.30 do 15 sati, četvrtak od 13 do 20 sati), lokalitet Kovači – Evlije Čelebijebb (od 7.30 do 15 sati, srijeda od 13 do 20 sati), lokalitet Safvet – beg Bašagić – Safvet-bega Bašagića 75 (od 7.30 do 20 sati), lokalitet Bistrik – Bakaravića 4 (od 7.30 do 20 sati), lokalitet Logavina – Karpuzova (od 7.30 do 15 sati, četvrtak od 13 do 20 sati), lokalitet Baščaršija – Prote Bakovića 2 (od 7.30 do 15 sati), lokalitet Toka-Džeka – Toka- Džeka bb (od 7.30 do 15 sati, srijeda od 13 do 20 sati)

OJ Centar – Centralni objekt Edukacioni centar – Vrazova 11, od 7.30 do 20 sati, lokalitet Jablanička – Fehima efendije Čurčića 3 (od 7.30 do 20 sati),  Čekaluša – Čekaluša 41 (od 7.30 do 20 sati), Mis Irbina – Mis Irbina 18 ( pon, uto, sri, pet od 7.30 do 14.30 sati, čet od 13 do 20 sati) Mejtaš-M.P.Sokolovića13, (od 7.30 do 20 sati), Breka – Himze Polovine do 47 (od 7.30 do 20 sati), Koševsko Brdo – Braće Begić 6 (od 7.30 do 20 sati), Koševo 2 – Marcela Šnajdera 9a (od 7.30 do 20 sati), Cicin Han br. 130 (pon, uto, sri i pet od 7.30 do 14.30, čet od 13 do 20 sati), Lokalitet Ciglane – Husrefa Redžića 11 (pon, uto, sri i pet od 7.30 do 14.30 sati, čet od 13 do 20 sati), Podhrastovi-Bardakčije 26 (od 7.30 do 20 sati), Šip-Dejzina Bikića bb.( pon, uto, sri i pet od 7.30 do 14.30 sati, čet od 13 do 20 sati),Urijan Dedina-Urijan Dedina 81 (pon, uto, sri i pet od 7.30 do 14.30 sati, čet od 13 do 20 sati), Hrastovi-Mrkovići – Panjina Kula78 (pon, uto, sri i pet od 7.30 do 14.30 sati, čet od 13 do 20 sati)

OJ Novo Sarajevo – Centralni objekt Omer Maslić – Bihaćka 2 (od 7.30 do 20 sati), Grbavica 3 – Grbavička 131 (od 7.30 do 20 sati), Edukacioni centar – Grbavička do 4b (od 7.30 do 20 sati), Trg heroja 2 (od 7.30 do 20 sati), Lokalitet Velešići 1 – M.Ef. Pandže br.19 (od 7.30 do 20 sati), Pofalići – Humska 67 (od 7.30 do 20 sati), Lokalitet Vraca – Derviša Numića do br. 70 ( pon, uto, sri i pet od 7.30 do 14.30 sati, čet od 13 do 20 sati), Kalesijska-Kalesijska 2 (od 7.30 do 20 sati)

OJ Novi Grad –Centralni objekat – Bulevar Meše Selimovića br. 2 ( od 7.30 do 20 sati), Saraj Polje – X trasnverzale (od 7.30 do 20 sati), Rajlovac – Rajlovačka cesta do 55 (pon, uto i pet od 7.30 do 15 sati, sri i čet od 13.00 do 20 sati), Dobrinja II – Hamdije Kapidžića 15 (od 7.30 do 20 sati), Švrakino Selo – Safeta Hadžića bb (od 7.30 do 20 sati), Lokalitet Sokolje – Numan Paše Čuprilića 17 (od 7.30 do 20 sati), Alipašin Most I – Safeta Zajke bb ( od 7.30 do 20 sati), Alipašin Most II – Kasima Hadžića do 6 (ponedjeljak, četvrtak i petak od 7.30 do 15 sati, utorak i srijeda od 13 do 20 sati), Alipašino Polje A faza – Trg međunarodnog prijateljstva 7 ( od 7.30 do 20 sati), Alipašino Polje B faza – Trg ZAVNOBiH-a 23 ( od 7.30 do 20 sati), Aerodromsko naselje – Rudolfa Rude Tomića 5 (od 7.30 do 20 sati),  Lokalitet Dobrinja I – Omladinskih radnih brigada 3 (od 7.30 do 20 sati), Alipašin Most 1 (od 8 do 20 sati), Bojnik – Bojnik bb ( od 7.30 do 15 sati, osim ponedjeljka i utorka od 13.00 do 20 sati), Briješće – Viteška 2 ( uto, sri i pet od 7.30 do 15 sati, pon i čet od 13.00 do 20 sati), Aneks – Muftije Džabića2 (utorak, srijeda i petak od 7.30 do 15 sati, ponedjeljak i četvrtak od 13 do 20 sati)

OJ Ilidža – Centralni objekt – Dr. Mustafe Pintola 1 (od 7.30 do 20 sati), Hrasnica – Šehitluci 6 (od 7.30 do 20 sati), Hrasnica II – Stari drum 48b (Od 7.30 do 20 sati)  Butmir – Ilirska bb (od 7.30 do 20 sati), Stup – Briješćanska do 24 (od 7.30 do 20 sati), Stup – Dobrinjska 2 ( od 7.30 do 20 sati) Sokolović Kolonija – Trg 22. aprilado 10 (od 7.30 do 20 sati), Lokalitet Otes – Fadila Hadžića do br.15 ( pon, uto, sri i pet od 7.30 do 14. 30 sati, čet od od 13 do 20 sati), Osik – do broja 114 (ponedjeljak, utorak, srijeda i petak od 7.30 do 14.30 sati, četvrtak od 13 do 20 sati), Rakovica – Rakovička cesta 55 (pon, uto, sri i pet od 7.30 do 14.30 sati, čet od od 13 do 20 sati), Blažuj – Vlakovo do 102A (pon, uto, sri i pet od 7.30 do 14.30 sati, čet od 13 do 20 sati)

OJ Vogošća – Centralni objekt – Igmanska 52 (od 7.30 do 20 sati), Semizovac – Nova cesta br 21 (od 7.30 do 14.30 sati, četvrtak od 13 do 20 sati), Lokalitet Kobilja Glava – Kobilja Glava 18 (od 7.30 do 14.30 sati, uto od 13 do 20 sati). Lokalitet Hotonj – DonjiHotonj do br. 54 (od 7.30 do 14.30 sati, četvrtakod 13 do 20 sati)

OJ Ilijaš – Centralni objekt – Bogumilska 6 (od 7.30 do 20 sati), Srednje – Srednje bb (od 7.30 do 14.30 sati, sri od 11.30 do 18.30 sati), Lokalitet Moševačka 88 (od 7.30 do 20 sati), Kamenica – Kamenica bb (od 7.30 do 12 sati utorak i četvrtak), Gajevi – Gajevi bb (utorak i četvrtak od 12 do 14 sati), Mrakovo – Mrakovo bb (ponedjeljak, srijeda i petak od 7.30 do 14.30 sati)

OJ Hadžići – Centralni objekt – Anđela Lažetića 2 (od 7.30 do 20 sati), Pazarić – Bjelašnička 31 (od 7.30 do 14.30 sati), Tarčin – Ulica 27 jul bb (od 7.30 do 14.30 sati), Binježevo – Binježevo bb ( utorak od 13.00 do 20 sati, petak do 7.30 do 14.30)

OJ TrnovoDejčići (od 09 do 13 sati, izuzev četvrtka), Trnovo (od 8 do 13 sati), Lokalitet Šabići (od 9 do 13 sati četvrtkom) Lokalitet Delijaš (ponedjeljak od 9 do 13 sati)                           

Press služba JUDZKS

Prof.soc Arman ŠARKIĆ

Vrazova 11

Tel: + 387 33 292 557

Započeo novi ciklus PAT edukacije u JUDZKS

1. novembra 2018. godine, u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo započeo je novi ciklus dodatne edukacije iz porodične medicine (PAT).

Polaznicima edukacije obratili su se koordinator Centra za NNID, doc.dr. Zaim Jatić, spec. porodične medicine, generalni direktor JUDZKS, mr.sci.med.prim.dr. Fuad Husić i predstavnica Federalnog ministarstva zdravstva, prim.dr. Vildana Doder, pomoćnica ministra, koji su svim učesnicima zaželjeli uspješan rad, naglasivši značaj porodične medicine u zdravstvenom sistemu BiH, kao i značaj cjeloživotnog stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika.

Edukacija se realizira u skladu sa Pravilnikom o dodatnoj edukaciji iz porodične medicine (Sl. novine FBiH, 59/11) i predstavlja “organizovani oblik teoretskog i stručno-praktičnog osposobljavanja doktora medicine i medicinskih sestara-tehničara za pružanje zdravstvenih usluga iz oblasti porodične medicine.”

Edukacija se organizuje za ljekare i medicinske sestre/tehničare JUDZKS, kao i uposlenike drugih zdravstvenih ustanova.

Edukativne timove čine:

 1. Doc.dr.prim. Zaim Jatić i Advija Čustović, dipl. med. sestra;
 2. Doc.dr. Amira Skopljak i Zineta Mulaosmanović, mr.oec.dipl. med. sestra;
 3. Mr.sci.dr.prim. Amela Kečo i Emina Bajramović, dipl. med. sestra;
 4. Mr.sci.dr. Nataša Trifunović i Mirsada Sadiković, dipl. med. sestra;
 5. Dr. Hasiba Erkočević i Kovač Jasna, dipl. med. sestra.

Plan edukacije uključuje teoretski i praktični dio, svaki u trajanju od po 120 sati, kao i rad sa mentorima u trajanju od 15 sati, nakon čega će biti realiziran ispit za polaznike edukacije.

CENTAR ZA NASTAVNU I NAUČNO-ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST

Organizovana izložba radova korisnika Centra za mentalno zdravlje OJ Centar

Povodom obilježavanja Svjetskog dana mentalnog zdravlja 2018., u prostorijama Centra za mentalno zdravlja OJ Dom zdravlja Centar, 10. oktobra 2018. godine organizovana  je prodajna izložba predmeta koje su izradili korisnici Centra.

Izložba je bila izuzetno posjećena, a prisutni su se uvjerili u veliku kreativnost i vještine korisnika Centra koji su u sklopu okupacione terapije izradili različite ukrasne predmete poput slika, tacni, podmetača, kutija i ukrasnih flaša.

Planirano je da se sav prihod prikupljen tokom izložbe uloži u organiziranje druženja i izleta za korisnike Centra, kao i nabavku materijala potrebnih za izradu novih dekorativnih predmeta.

Centar za NNID

Dr. Hadžiomerović održao predavanje “Dijabetsko stopalo”

Prim.mr.sci.med.dr. Namik Hadžiomerović, spec. opći hirurg-vaskularni hirurg, uposlenik Opće bolnice “prim.dr. Abdulah Nakaš” u Sarajevu, održao je 19.09.2018. godine u sali za edukacije OJ DZ Centar, predavanje za uposlenike JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo na temu “Dijabetsko stopalo”.

Predavanju je prisustvovalo 28 ljekara i medicinskih sestara svih domova zdravlja JUDZKS, koji su predavanje evaluirali ocjenom 4,6. Ovom prilikom zahvaljujemo dr. Hadžiomeroviću na održanom predavanju.

CENTAR ZA NNID

Načelnik Hadžibajrić posjetio DZ Stari Grad

Načelnik Općine Stari Grad Ibrahim Hadžibajrić u utorak, 18. septembra 2018. godine posjetio je Dom zdravlja Stari Grad i tom prilikom uručio je dva inhalatora za potrebe pedijatrijske službe. Tokom posjete načelnik Hadžibajrić obišao je i Službu za radiološku i ultrazvučnu dijagnostiku gdje se uvjerio u važnost ultrazvučnog aparata kojeg je Općina Stari Grad donirala u prethodnom periodu.

U razgovoru sa osobljem Doma zdravlja Stari Grad Hadžibajrić je istakao da je spreman za svaku vrstu pomoći i saradnje kojom bi se zdravstvena zaštita ove sarajevske općine još više unaprijedila. Na tragu ove priče dogovorena je i popravka telefonske centrale koja je uništena usljed udara groma zbog čega nije bila u funkciji već nekoliko mjeseci.

Održan 2. Simpozij “Cjeloživotna prevencija kardiovaskularnih bolesti” u organizaciji Centra za NNID JUDZKS

Dana 23.02.2018. u Sarajevu održan je 2. Simpozij „Cjeloživotna prevencija kardiovskularnih bolesti“ u organizaciji Centra za nastavnu i naučno-istraživačku djelatnost JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo i pod pokroviteljstvom generalnog direktora mr.med.sci.prim.dr. Fuada Husića.PROGRAM SIMPOZIJA ORGANIZACIJSKI ODBOR I PREDAVAČI
 
2. Simpoziju „Cjeloživotna prevencija kardiovaskularnih bolesti“, koji je bodovan od nadležnih komora (Ljekarska/Liječnička komora Kantona Sarajevo, Stomatološka komora FBiH, Komora diplomiranih zdravstvenih inžinjera svih profila FBiH i Komora medicinskih tehničara Kantona Sarajevo) prisustvovalo je cca 150 liječnika, medicinskih sestara-tehničara i ostalih stručnjaka iz službi porodične medicine, dispanzera za predškolsku djecu, dispanzera za školsku djecu, centara za mentalno zdravlje, internističkih, neuroloških i stomatoloških službi, koji su nakon održanog Simpozija dobili potvrde (certifikate) o prisustvu ovom stručnom skupu.Skupu su se u uvodnom dijelu obratili direktor Zavoda za javno zdravstvo FBiH, prim.dr. Davor Pehar, direktorica Instituta za NIR UKCS-a, prof.dr. Enra Mehmedika-Suljić, direktorica JU Zavoda za bolesti ovisnosti KS, doc.dr.sc.med. Nermana Mehić-Basara i v.d. direktor JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć KS, mr.sc.med.dr. Adem Zalihić, koji su izrazili zadovoljstvo što su gosti Simpozija, naglasivši značaj održavanja stručnog skupa na temu cjeloživotne prevencije KV bolesti.Uvodničar i voditelj Simpozija bila je dr.sc. Mervana Spahić-Dizdarević, dok su moderatori tokom Simpozija bili: doc.dr.sc. Lutvo Sporišević, doc.dr.sc. Zaim Jatić, Emina Bajramović, dms, prim.dr. Mersa Hažisalihović i mr.sc.dr. Adnan Bajraktarević.Rad Simpozija bio je koncipiran u vidu pozvanih predavanja, sponzoriranih predavanja i diskusija o prevenciji kardiovaskularnih bolesti tokom cijelog životnog vijeka čovjeka.
Generalni sponzor Simpozija bila je kompanija Novo Nordisk.Tokom Simpozija održana su sljedeća predavanja:
 1. „Javnozdravstveni značaj kardiovaskularnih bolesti“prof.dr.sc. Aida Ramić-Čatak
 2. „Primarna i sekundarna prevencija moždanog udara“prof.dr.sc. Enra Mehmedika-Suljić
 3. “Primordijalna i primarna prevencija aterosklerotske kardiovaskularne bolesti u dječijoj dobi”doc.dr.sc. Lutvo Sporišević, mr.sc. dr. Adnan Bajraktarević
 4. „Primarna i sekundarna prevencija kardiovaskularnih bolesti u odraslih“mr.sc.dr. Emina Hadžigrahić
 5. „Netradicionalni kardiovaskularni riziko-faktori”dr. Maja Stančić-Gavrić
 6. “Uloga medicinske sestre u prevenciji kardiovaskularne bolesti” Advija Čustović, dms
 7. „Sastojci hrane koji utiču na krvnožilni sistem“prof.dr. Midhat Jašić
 8. „Prevencija, nadzor i upravljanje faktorima rizika za kardiovaskularne bolesti i kontrola kvaliteta usluga u primarnoj zdravstvenoj zaštiti“dr. Mirza Palo
 9. “Očuvanje oralnog zdravlja i prevencija kardiovaskularnih bolesti”dr.sc. Mervana Spahić-Dizdarević
 10. “Psihološki aspekt prevencije kardiovaskularne bolesti”Remzija Šetić, mr. psihologije, prim.dr. Mersa Hadžisalihović
 11. “Mogućnosti prevencije kardiovaskularne bolesti u porodičnoj medicini“doc.dr.sc. Zaim Jatić, mr.sc.dr. Fuad Husić
Tokom Simpozija data je prilika članovima Udruženja dijaliznih i transplantiranih pacijenata Kantona Sarajevo da se obrate skupu, prikažu rad svog Udruženja i upoznaju učesnike Simpozija o značaju potpisivanja donorske kartice.Nakon svakog bloka predavanja razvila se konstruktivna i korisna diskusija učesnika, te su po okončanju Simpozija doneseni sljedeći zaključci: ZAKLJUČCI SIMPOZIJA
 1. Usprkos progresu u prevenciji i promociji kardiovaskularnog zdravlja aterosklerotske kardiovaskularne bolesti i dalje su značajan javnozdravstveni problem diljem svijeta s aspekta oboljevanja, prijevremenog umiranja i onesposobljenosti;
 2. Nedovoljna prevencija kardiovaskularnih bolesti jedan je od razloga što su i dalje značajan javnozdravstveni problem;
 3. Prevencija kardiovaskularnih bolesti treba početi što ranije, tj. prenatalno i u ranoj dječijoj dobi kada značajnu ulogu ima primordijalna i primarna prevencija (usvajanje i prakticiranje zdrave ishrane prema relevantnim stručnim recentnim smjernicama, redovna tjelesna aktivnost, ograničavanje sjedilačkih navika, omogućavanje ambijenta lišenog utjecaja duhanskog dima kao i pravovremeno otkrivanje, još u dječijoj dobi, prekomjerne tjelesne mase, povišenog krvnog pritiska i dislipidemije);
 4. Program prevencije kardiovaskularnih bolesti, koji se treba redovno provoditi na lokalnom i nacionalnom nivou, treba biti usaglašen sa svim profesionalnim stručnim društvima koji se u svakodnevnom praktičnom radu najviše bave s prevencijom kardiovaskularnih oboljenja (udruženja pedijatara i udruženja porodične/obiteljske medicine);
 5. Potrebno je odgovarajućom organizacijom zdravstvene zaštite u saradnji s nadležnim ministarstvima zdravstva i nadležnim zavodima za javno zdravstvo omogućiti u svakodnevnom radu liječnika praktičara veći akcenat na preventivnim i promotivnim aktivnostima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, imati zajednički usaglašenu strategiju i multidisplinarni pristup u prevenciji kardiovaskularnih bolesti;
 6. Program prevencije kardiovaskularnih bolesti treba biti osmišljen kao individualni i populacijski, poželjno bi bilo da redovno bude evaluiran s praktički dizajniranom elektroničkom aplikacijom;
 7. U prevenciji kardiovaskularnih bolesti značajnu ulogu ima unaprjeđenje saradnje i redovnih edukativnih aktivnosti zdravstvenih profesionalaca s uposlenim u vrtićima, školama, sredstvima javnog informiranja, prehrambenoj industriji i društvenoj zajednici.
 CENTAR ZA NNID

Održana brojna predavanja tokom manifestacije “Dani Kantona 2018”

Tokom realizacije manifestacije “Dani Kantona 2018”, koja je održana u periodu od 02. do 09. maja 2018. godine, učešće su uzeli mnogi uposlenici JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, koji su održali predavanja o aktuelnim temama u osnovnim školama, mjesnim zajednicama i udruženjima građana.

Program predavanja izrađen je u organizaciji pomoćnice generalnog direktora za medicinske poslove, prim.dr. Dženane Tanović, i članova Stručne grupe za promotivno-preventivni rad JUDZKS, a u koordinaciji sa uposlenicima Centra za NNID i direktorima organizacionih jedinica Ustanove.

Zdravstveni profesionalci JUDZKS rado su se odazvali pozivu da aktivno učestvuju u predavanjima na svim lokalitetima širom Kantona Sarajevo. Mnoga predavanja bila su veoma dobro prihvaćena, sa velikom posjećenošću i aktivnim učešćem prisutnih, posebice u osnovnim školama.

Program održanih predavanje možete pogledati OVDJE.

CENTAR ZA NNID

Održano predavanje u službi OPZZ OJ Novo Sarajevo

U sklopu realizacije Plana intramuralne edukacije 2016 – 2018. godina u JUDZKS, u OPZZ službi Organizacione jedinice Dom zdravlja Novo Sarajevo, 04. aprila 2018. godine održano je predavanje za medicinske sestre i tehničare.

Predavanje na temu “Davanje terapije u kućnim uslovima” održala je medicinska sestra Alma Lindov. Predavanju je prisustvovalo 10 uposlenika OJ DZ Novo Sarajevo i ocijenjeno je najvišom ocjenom 5.0, uz komentare prisutnih da je predavanje bilo odlično i veoma korisno.

 

CENTAR ZA NNID