Mladi-Alkohol i droge

Stroga roditeljska pravila utiču na manje konzumiranje alkohola kod djece

Nova studija pokazala je da postavljanjem strogih pravila kada su u pitanju alkoholna pića, roditelji mogu umanjiti impulsivnost njihove djece ka pijenju.

Stroga roditeljska kontrola nad unosom alkohola kod djece pomaže da se ugase “pristupne tendencije” kod tinejdžera, pojasnili su naučnici u studiji koja je objavljena na internetu i biće objavljena u majskom broju časopisa Alcoholism: Clinical & Experimental Research.

Pristupne tendencije odnose se na sklonost osobe da pristupi nekom stimulansu ili da ga izbjegava.

“Višestrukim konzumiranjem alkoholnih pića, aluzije koje su ranije dovedene u vezu sa pijenjem – poput, recimo, pogleda na bocu piva – postaju sve važnije,” izjavila je autorica studije Sara Pieters, naučnica sa univerziteta Radboud University Nijmegen u Holandiji.
“Vjerovatno do toga dolazi zbog alkoholom uzrokovanih promjena u moždanom sistemu nagrađivanja i formiranju memorijskih veza.”

Ona je sa svojim kolegama analizirala ponašanje 238 adolescenata (120 djevojaka, 118 momaka) uzrasta od 12 do 16 godina i pravila koja su im nametnuli njihovi roditelji po pitanju alkohola.

“Rezultati ukazuju na to da su kod mladih adolescenata pristupne tendencije povezane sa unosom alkohola,” rekla je Pieters. “Međutim, otkrili smo da ako roditelji svojoj djeci postave stroga pravila kada je u pitanju konzumiranje alkoholnih pića, adolescenti su u stanju potisnuti te pristupne tendencije, a to je pogotovo slučaj kod muških adolescenata. Isto tako, čini se da popustljivo roditeljstvo pogoršava vezu između pristupnih tendencija i konzumiranja alhohola kod muških adolescenata.”

Prethodna istraživanja već su pokazala da su strožija roditeljska pravila povezana sa manjim konzumiranjem alkohola kod djece. Međutim, ovo je prva studija koja istražuje kako roditeljska pravila utiču na impulsivne procese kod djece.

Pieters smatra da adolescenti vjerovatno internaliziraju roditeljska pravila na takav način da uspješnije inhibiraju vlastite pristupne tendencije.

“To ukazuje na to da su roditeljska pravila posebno bitna za adolescente koji su već na višem riziku od problema povezanih sa alkoholom, zbog, recimo, genetskih faktora,” dodala je ona.

IZVOR: Alcoholism: Clinical & Experimental Research, februar 2012., www.healthday.com

Analiza konzumiranja alkohola kod školaraca u Velikoj Britaniji i njene implikacije

Dok se zdravstveni i društveni problemi među omladinom povezani sa konzumiranjem alkohola širom svijeta povećavaju, konzumacija i njene negativne posljedice posebno su izražene među omladinom u Velikoj Britaniji.

Obrasci ispijanja alkohola kod omladine, uključujući pijanke, često pijenje i pijenje na javnim mjestima, dovedeni su u vezu sa povećanim rizicima akutnih zdravstvenih problema (npr. nasilja), kao i dugoročnih (npr. alkoholizma).

Tokom studije Centra za javno zdravstvo u Liverpoolu koja je provedena među školarcima u sjeverozapadnoj Engleskoj, analizirani su ekonomski, demografski faktori i faktori ponašanja među tinejdžerima između 15 i 16 godina starosti koji piju alkohol.

Od svih učesnika studije, 87,9% pilo je alkoholna pića. Od njih, 38,0% obično to radi tokom pijanki, 24,4% pije često, a 49,8% pije na javnim mjestima. Svi ti slučajevi doveni su u snažnu vezu sa višim prihodima i pojedincima koji sami sebi kupuju alkohol. Uzimanje alkoholnih pića od prijatelja, starije braće i sestara i odraslih izvan prodavnica, su također faktori rizičnog ponašanja među uživaocima alkohola.

Analiza studije o pristupačnosti alkoholnih pića i količini novca kojim mladi raspolažu podcrtala je potrebu da se pooštre mjere spriječavanja prodaje alkohola maloljetnicima, kao i uspostavi veći nadzor nad trošenjem novca kod mladih.

Izvor: http://www.substanceabusepolicy.com

Više od 10% odraslih osoba u Americi zloupotrebljava droge u nekom periodu svog života

Tokom istraživanja koje je trajalo 12 mjeseci i koje je uključivalo 43 093 odraslih osoba analizirano je njihovo korištenje različitih droga, uključujući sedative, alkohol, opijate, marihuanu, kokain, sredstva za smirenje, i drugo. Tokom istraživanja bilježena je i učestalost mentalnih poremećaja uključujući depresiju, opsesivne poremećaje, anksioznost itd.

Istraživanjem je utvrđeno da oko 10% Amerikanaca u nekom periodu svog života zloupotrebljava različite droge, dok oko 2,6% njih postanu ovisnici.

Utvrđeno je, također, da je ovisnost češća kod muškaraca, samaca i siromašnijih pojedinaca, te da postojanje određenog mentalnog oboljenja, pogotovo bipolarnog poremećaja (manične depresije) i antidruštvene ličnosti, predstavlja faktor rizika kada je u pitanju zloupotreba droga.

Istraživači su naglasili da ovisnici postaju sve mlađi (obično od 20 godine života), te da mali broj njih dobije pomoć stručnjaka radi liječenja od ovisnosti.

Također je istaknuto da se ovisnici o drogama obraćaju za pomoć ljekarima porodične medicine/opće prakse u istoj mjeri kao i udruženjima za liječenje ovisnosti, što ukazuje na izrazito veliki značaj porodičnog ljekara u prepoznavanju i pružanju pomoći ovisnicima.

Studija je objavljena u majskom izdanju Arhiva opće psihijatrije (Archives of General Psychiatry).

Izvor: Archives of General Psychiatry, 2007;64(7):830-842, http://archpsyc.ama-assn.org

Uticaj ekstazija na kognitivne sposobnosti

Uzimanje ekstazija (Ecstasy) (popularnog naziva za [±]-3,4-metilendioksimetamfetamin [MDMA]) dovedeno je u vezu sa kognitivnim deficitima, posebno u području verbalne memorije. Međutim, još uvijek nije jasan uzročni smjer i klinički značaj tih otkrića.

Iz tog razloga, naučnici sa Amsterdamskog instituta za istraživanja ovisnosti i Odsjeka za psihijatriju, radiologiju i neurologiju sa Univerziteta u Amsterdamu, Holandija, sproveli su studiju radi analiziranja veze između korištenja ekstazija i kasnijih verbalnih vještina.

U studiju je bilo uključeno 188 zdravih volontera nekorisnika ekstrazija (prosječne starosne dobi od 22 godine). Od njih, 58 počelo je koristiti ekstazi (prosječna kumulativna doza, 3,2 tablete).

Oni su poređeni sa 60 ostalih učesnika koji nisu koristili ekstazi u skladu sa godinama, spolom, inteligencijom i korištenjem drugih supstanci osim ekstazija.

Na prvom pregledu tokom kojeg je mjerena pažnja, radna memorija, verbalna i vizuelna memorija i vizuelno-prostorne sposobnosti, nisu postojale značajnije razlike u bilo kojim rezultatima neuropsiholoških testova između nekorisnika i budućih korisnika ekstazija.

Međutim, tokom kasnije kontrole nakon 2 godine, rezultati testova trenutačnog i naknadnog sjećanja govora i verbalnog prepoznavanja bili su značajnije slabiji u grupi koja je konzumirala ekstazi u poređenju na grupu koje nije uzimala ekstazi. Na drugim testovima nije bilo značajnijih razlika.

Rezultati studije govore da je čak i prva niska doza ekstazija povezana sa padom u verbalnoj memoriji. Iako je klinički značaj utvrđenog deficita ograničen, nije moguće isključiti dugoročne negativne posljedice uzimanja ekstazija.

Izvor: Archives of General Psychiatry, 2007;64:728-736 http://archpsyc.ama-assn.org

Marihuana povećava rizik od psihoza

Tim stručnjaka sa Bristol univerziteta upozorio je u medicinskom žurnalu The Lancet da omladina treba postati svjesna opasnosti korištenja marihuane, koje se posebno povećava sa njenim učestalim korištenjem.

Stručnjaci su naveli podatak da je oko 800 slučajeva šizofrenije svake godine u Velikoj Britaniji povezano sa pušenjem marihuane, i da je ono faktor u 14% psihotičnih problema među mladim ljudima u Velikoj Britaniji.

Međutim, oni su izjavili da ne mogu isključiti mogućnost da su osobe sa većim rizikom od mentalnih bolesti sklonije korištenju ove droge.

Autor studije, profesor Glyn Lewis, profesor psihijatrijske epidemiologije rekao je: “Moguće je da osobe koje koriste marihuanu imaju druge karakteristike koje same po sebi povećavaju rizik od psihotičnih oboljenja. Međutim, sve studije su pronašle ovu vezu, te je naša obaveza da upoznamo javnost o mogućim rizicima.”

On je dodao da posebno savjetuje osobe koje već imaju mentalnih problema ili u čijoj porodičnoj anamnezi postoje slučajevi psihotičnih oboljenja, da se obavezno drže podalje od marihuane.

Izvor: BBC, juli 2007., www.bbc.co.uk

Samouvjerenost tinejdžera ključna u odbijanju cigareta, alkohola, droga – studija

Nova studija provedena na Weill Cornell Medical College-u u New Yorku pokazala je da posebne vještine – koje uključuju dobru samokontrolu i pozitivne psihološke karakteristike – mogu dugoročno pomoći tinejdžerima da se suprostave zloupotrebi različitih supstanci, čak i kada njihovi prijatelji piju alkoholna pića, puše ili uzimaju droge.

Prethodna istraživanja pokazala su da jedan od glavnih faktora koji navode tinejdžere da počnu zloupotrebljavati različite supstance jeste, upravo, pritisak prijatelja koji to i sami rade.

Ova trogodišnja studija koja je uključivala gotovo 1 500 tinejdžera, otkrila je da su mladi koji posjeduju vještine odbijanja (kažu “ne” kada im neko ponudi da piju, puše ili koriste droge) na manjem riziku od višestrukog zloupotrebljavanja supstanci (cigarete, alkohol, marihuana), čak i kad njihovi prijatelji ili bliži članovi porodice puše, piju ili koriste droge.

“[Ove vještine] mogu se suprostaviti snažnim društvenim pritiscima prijatelja i braće/sestara kada je u pitanju zloupotreba višestrukih supstanci, uključujući i cigarete. Osim toga, ovo istraživanje pruža mogućnost značajne podrške programima za prevenciju zloupotreba droga u smislu podučavanja adolescenata različitim vještinama, poput vještina odbijanja i vještina donošenja odluka” izjavila je dr. Jennifer A. Epstein, vođa studije.

Rezultati studije objavljeni su u aprilskom broju žurnala Addictive Behaviors.

Izvor: Weill Cornell Medical College, saopštenje za medije, april, 2007.