Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Savjeti i novosti o zdravlju

Svjetska sedmica imunizacije 2021.

|26. aprila – 2. maja  2021. godine| 

Vakcine nas zbližavaju

#VakcineDjeluju

Objavljeno: 27. 4. 2021.

Svake godine, u posljednoj sedmici mjeseca aprila, obilježavamo Svjetsku sedmicu imunizacije. Cilj Svjetske sedmice imunizacije je promoviranje imunizacije (cijepljenja/vakcinacije)  s ciljem  zaštite zdravlja  svih generacija od različitih zaraznih bolesti (vakcinopreventabilne bolesti). Imunizacijom se  svake godine spase milioni ljudi te je imunizacija kao jedna od najuspješnijih  zdravstvenih intervencija. Osim toga, još uvijek postoji gotovo 20 miliona djece u svijetu koja ne dobijaju neophodne vakcine, a mnogi neophodne  vakcine  propuštaju tokom adolescencije, odrasle dobi i starije životne dobi.   

Vakcine nas više od 200 godina  štite od različitih bolesti koje prijete životu i sprečavaju naš razvoj. Ospice (morbili) i dječija paraliza uništile su stotine miliona ljudskih života prije otkrivanja vakcina, zahvaljući kojima  je omogućeno  sprečavanje oboljenja i umiranja od ovih i drugih potencijalno smrtonosnih zaraznih bolesti.  

Tema ovogodišnje Svjetske sedmice imunizacije je „Vakcine nas zbližavaju“, čime se želi   potaknuti veća angažiranost oko imunizacije na globalnom nivou kako bi se promovirala važnost vakcinacije u zbližavanju ljudi i poboljšanju zdravlja i dobrobiti svih širom svijeta,  tokom života.

Iako se svijet fokusira na izuzetno važne  vakcine za zaštitu od bolesti COVID-19, ostaje potreba da se omogući da se ne propuštaju rutinske vakcinacije. Tokom globalne pandemije bolesti COVID-19 mnoga djeca nisu vakcinisana, ostavljajući ih u riziku oboljevanja od ozbiljnih bolesti poput ospica, dječije paralize i ostalih vakcinopreventabilnih bolesti. Brzo širenje dezinformacija  u kontekstu vakcinacije  dodaju novu dimenziju ovoj prijetnji.

U tom kontekstu, ovogodišnja kampanja ima za cilj izgradnju solidarnosti i povjerenja u vakcinaciju kao javno dobro koje spašava živote i štiti zdravlje.

Vakcine su izuzetno važno  novo sredstvo u borbi protiv bolesti COVID-19. Radeći najbrže što mogu, naučnici iz cijelog svijeta surađuju i inoviraju da bi nam donijeli testove, lijekove  i vakcine što će u konačnici  spasiti ljudske živote i okončati ovu pandemiju.

Sigurna i efikasna vakcina će dovesti do korjenite promjene: ali u dogledno vrijeme moramo nastaviti nositi maske, poštovati fizičku dostancu i izbjegavati  gužve. 

Ključne poruke:

Poruka 1.: Vakcine nas zbližavaju u tome da radimo ono što volimo s onima koje volimo.

 • Žrtvovali smo mnoge stvari da bismo zaštitili svoje najmilije i zajednicu od bolesti COVID-19: porodična okupljanja, zagrljaje voljenih, obroke s prijateljima i kolegama;
 • Sada nam vakcine nude najjasniji put do povratka u normalan život. Zajedno s drugim mjerama (nošenje maski i fizičkog distanciranja) ravnopravna zaštita ljudi sigurnim i efikasnim vakcinama će pomoći u zaustavljanju pandemije i ponovno nas približiti;
 • Zahvaljujući višedecenijskim istraživanjima i napretku u znanosti  i tehnologiji vakcina tokom pandemije, također ćemo biti bolje pripremljeni za suočavanje sa bolestima iz prošlosti, sadašnjosti i budućnosti.  

Poruka 2.: Vakcine nas zbližavaju svijetu u kojem niko ne pati ili umire od bolesti koju je moguće spriječiti vakcinom.

 • Vakcine su jedno od najvećih naučnih inovacija svih vremena. U prošlom stoljeću donijele su nam prestanak dječije paralize i pomogle nam u iskorjenjivanju ospica/morbila. Zahvaljujući vakcinama, danas milijarde ljudi žive zdravim životom zaštićeni od bolesti koje se jedino mogu spriječiti vakcinama poput ospica i hripavca/velikog kašlja;
 • U samo posljednjih 30 godina smrtnost djece smanjila se za> 50%, velikim dijelom zahvaljujući vakcinama. Vakcine sada pomažu u zaštiti od više od 20 bolesti, od upale pluća do raka vrata maternice i ebole;
 • Ipak, milioni djece svake godine propuste neophodne rutinske  vakcine. Povećavanje pristupa vakcinama svugdje u svijetu  je najbolji način da se svakom djetetu omogući zdrav život i da se zaštite od bolesti koje se mogu spriječiti od rođenja do starosti.

Poruka 3.: Vakcine nas približavaju zdravijem i prosperitetnijem svijetu.
                              

 • U današnjem međusobno povezanom svijetu, pojava epidemije bilo gdje je prijetnja cijelom svijetu. Vakcine su jedan od najboljih alata koje imamo za poboljšanje zdravlja i blagostanja širom svijeta;
 • Imunizacija pomaže djeci da odrastu u zdrave odrasle osobe. Vakcinirana, zdrava djeca mogu pohađati školu i ubirati blagodati obrazovanja, a njihovi roditelji mogu sudjelovati na tržištu rada, stavljajući zajednice na put ka većem ekonomskom prosperitetu;
 • Imunizacija takođe doseže više ljudi nego bilo koja druga zdravstvena usluga, povezujući porodice sa zdravstvenim sistemima i osiguravajući svima pristup njezi koja im je potrebna.

Cijepljenje (vakcinacija) predstavlja najuspješniju, sigurnu i jeftinu preventivnu medicinsku aktivnost kojom je spašeno više života nego bilo kojom drugom medicinskom intervencijom.

Svako odgađanje ili odbijanje cijepljenja, uvažavajući medicinski opravdane razloge, dovodi do neprimjerene procijepljenosti što predisponira pojavu vakcinopreventabilnih bolesti kod necijepljenjih pojedinaca, a neprimjeren kolektivni imunitet  može dovesti do masovne pojave vakcinopreventabilnih bolesti, koje mogu imati  ozbiljne komplikacije čak i smrtni  ishod.

U skladu sa članom 24. Konvencije o pravima djeteta pravo na cijepljenje smatra se pravom djeteta na zdravstvenu zaštitu jer postoje nesumnjivi medicinski dokazi da korist od cijepljenja djeteta nadmašuje rizike od cijepljenja. 

Izvor: Modificirano prema WHO. World Immunization Week 2021. Dostupno na: https://www.who.int/campaigns/world-immunization-week/2021 [25.4.2021.]

Pripremio:

Centar za nastavnu i naučno-istraživačku djelatnost JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo

Privremena izjava COVID-19 pododbora Svjetskog savjetodavnog odbora SZO za sigurnost cjepiva o AstraZeneca COVID-19 cjepivu

   |Objavljeno  7. aprila 2021. godine / Izjava /

COVID-19 pododbor Globalnog savjetodavnog odbora SZO za sigurnost cjepiva (GACVS) je pregledao izvještaje o rijetkim slučajevima krvnih ugrušaka s niskim nivoom trombocita nakon cijepljenja cjepivom AstraZeneca COVID-19 (uključujući Covishield) od pojave navedenih znakova prije nekoliko sedmica.

Na svom najnovijem sastanku 7. aprila 2021. godine, pododbor je pregledao najnovije informacije European Medicines Agency /Europske agencije za lijekove/, zajedno s podacima United Kingdom’s Medicines and other Health products Regulatory Agency (MHRA), /Regulatorne agencije Ujedinjenog Kraljevstva za lijekove i druge zdravstvene proizvode (MHRA)/ i drugih država članica i primijetio je sljedeće:

 • Na osnovu trenutnih podataka, uzročno-posljedična veza između cjepiva i pojave krvnih ugrušaka s niskim nivoom trombocita se smatra vjerojatnom, ali nije potvrđena. Potrebne su specijalizirane studije kako bi se u potpunosti razumio potencijalni odnos između cijepljenja i mogućih faktora rizika.
 • Pododbor GACVS nastavit će prikupljati i pregledavati daljnje podatke, kao što je to činio od početka programa COVID cjepiva.
 • Važno je napomenuti da su, iako zabrinjavajući, događaji koji se procjenjuju vrlo rijetki, a prijavljen je mali broj među gotovo 200 miliona pojedinaca koji su primili vakcinu AstraZeneca COVID-19 širom svijeta.
 • Rijetki neželjeni događaji nakon imunizacije bi trebali biti procijenjeni u odnosu na rizik od smrti od bolesti COVID-19 i potencijala cjepiva da spriječe infekcije i smanje smrtnost zbog bolesti. U tom kontekstu, treba napomenuti da je do danas najmanje 2,86 miliona ljudi umrlo od bolesti COVID-19 širom svijeta.
 • Nuspojave u roku od dva ili tri dana nakon vakcinacije, od kojih je većina blage i lokalne prirode, su očekivane i česte. Međutim, osobe koje imaju bilo kakve ozbiljne simptome – kao što su otežano disanje, bol u prsima, oticanje nogu, neprestani bolovi u trbuhu, neurološki simptomi, kao što su jake i trajne glavobolje ili zamagljen vid, sitna tačkasta krvarenja na koži izvan mjesta datog cjepiva  – otprilike od četiri do 20 dana nakon vakcinacije, trebaju potražiti hitnu medicinsku pomoć. Kliničari trebaju biti upoznati s relevantnim definicijama slučajeva i kliničkim smjernicama za pacijente koji imaju trombozu i trombocitopeniju nakon cijepljenja protiv COVID-19. U tu svrhu, pododbor GACVS je također predložio da se sazove odbor kliničkih stručnjaka, uključujući hematologe i druge specijaliste, za savjete o kliničkoj dijagnozi i vođenju slučajeva.
 • Treba razmotriti aktivni nadzor, uključujući istrage na kontrolnom sentinel  mjestu / u bolnici, kako bi se dalje karakterizirali ovi rijetki događaji. SZO je razvila predložak protokola a koji bi zemlje mogle prilagoditi za takve studije. GACVS će se ponovo sastati sljedeće sedmice kako bi pregledao dodatne podatke i po potrebi će izdati daljnje preporuke.

SZO pažljivo prati uvođenje svih vakcina protiv COVID-19 i nastavit će usko surađivati sa zemljama u upravljanju potencijalnim rizicima te će korištenjem nauke i podataka vršiti pokretanje odgovora i preporuka.

U opsežnim kampanjama vakcinacije normalno je da zemlje identificiraju potencijalne neželjene događaje nakon imunizacije. To ne znači nužno da su događaji povezani sa samom vakcinacijom, ali moraju se istražiti kako bi se osiguralo brzo rješavanje bilo kakvih sigurnosnih problema. Vakcine, kao i svi lijekovi, mogu imati neželjene efekte. Primjena vakcina temelji se na analizi rizika naspram koristi.

Izvor:

Modificirano prema WHO. Dostupno na https://www.who.int/news/item/07-04-2021-interim-statement-of-the-covid-19-subcommittee-of-the-who-global-advisory-committee-on-vaccine-safety [8.4.2021.]

Pripremio:

Centar za nastavnu i naučno-istrživačku djelatnost JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo

Svjetski dan zdravlja 7.4.2021. godine

[Izgradnja pravednijeg , zdravijeg svijeta za sve]

7.4.2021.

Od 1950. godine, 7. aprila/travnja svake godine obilježava se Svjetski dan zdravlja pod pokroviteljstvom Svjetske zdravstvene organizacije (SZO).

Cilj obilježavanja Svjetskog dana zdravlja je fokusiranje  na prioritetno područje iz zdravstvene problematike od važnosti za SZO.

SZO navodi da je bolje zdravlje moguće osigurati promocijom zdravih stilova života, sprečavanjem ili smanjivanjem riziko-faktora (okolinski, ekonomski, socijalni i ponašajni) na ljudsko zdravlje.

U svim dijelovima svijeta pojedinci ili zajednice imaju mali ili nikakav pristup čistoj vodi, zraku, sigurnoj hrani, zdravstvenim uslugama ili imaju  lošije uslove stanovanja i manje mogućnosti za zaposlenje i obrazovanje, što rezultira narušavanjem zdravlja i pojavom raznih oboljenja.

U kontekstu navedenoga bitno je evaluirati i realizirati aktivnoti kako bi se omogućio pravedniji pristup kvalitetnim, sigurnim i efikasnim zdravstvenim uslugama.

Ovogodišnja kampanja Svjetskog dana zdravlja “Izgradnja pravednijeg , zdravijeg svijeta za sve” ukazuje na ustavno načelo SZO kako je ”uživanje najvećeg mogućeg zdravstvenog standarda jedno od naznačajnijih prava svakog čovjeka  neovisno o rasi, vjeri, političkom uvjerenju, ekonomskom ili socijalnom statusu”.

Pandemija  bolesti COVID-19  teško je pogodila  sve zemlje u svijetu, ali je najveći  utjecaj bio na one zajednice koje su već  bile ugrožene, koje su izloženije bolesti, a pri tome imaju nedovoljan pristup kvalitetnim zdravstvenim uslugama, što dovodi do negativnih posljedica kao rezultat provedenih mjera za suzbijanje pandemije.

Pandemija bolesti  COVID-19 dovela je do siromaštva, nesigurnosti hrane i intenzivirala je rodne, socijalne i nejednakosti u zdravstvenim uslugama.

U  kontekstu sprečavanja navedenoga odnosno uklanjanja razlika zdravstveni stručnjaci diljem svijeta  pozivaju političke lidere na svim nivoima vlasti da osiguraju da svi imamo primjerene životne i radne uvjete  koji će omogućiti dobro zdravlje. Osim toga, ukazuju da politički lideri  evaluiraju nejednakosti u zdravlju i omoguće da svi ljudi imaju kvalitetne  zdravstvene usluge  u slučaju potrebe.

Vakcincija je siguran i efikasan medicinski postupak sprečavanja infekcije sa novim koronavirusom, oboljevanja od bolesti COVID-19 , te će uz antiepidemijske mjere, predstavljati važan alat koji će dovesti do prestanka pandemije i normalizacije života.                                           

S ciljem globanog suzbijanja pandemije bolesti COVID-19 bitno je omogućiti jednakost raspodjele vakcina protiv boelsti COVID-19 na globalnom nivou.

Činjenice i  brojke :

 • po prvi put u 20 godina, predviđa se porast siromaštva na globalnom nivou i ometanje napretka ka ciljevima održivog razvoja
 • u nekim zemljama do 60% ljudi nema pokrivenost  temeljnim zdravstenim uslugama
 • više od milijardu ljudi žive u neformalnim naseljima ili sirotinjskim četvrtima imaju povećani izazov u spriječavanju infekcije i prijenosa novog koronavirusa
 • 5,9 miliona djece Azijsko-pacifičke regije u riziku je da se ne vrate redovnim školskim obavezama uzrokovano pandemijom bolesti COVID-19
 • 52% stanovništva Azijsko-pacifičke regije ostaje bez pristupa internetu

Izvor:

WHO. World Health Day 2021. Dostupno na: https://www.who.int/westernpacific/news/events/detail/2021/04/07/western-pacific-events/world-health-day-2021 (7.4.2021.)

Centar za NNID

Počela vakcinacija zdravstvenih profesionalaca u JU Dom zdravlja KS

U JU Dom zdravlja KS u petak, 12. marta 2021. godine počeo je proces vakcinacije protiv virusa COVID-19. U prvom krugu bit će vakcinisani zdravstveni profesionalci koji su angažirani u COVID ambulantama i COVID Centru Saraj – Polje, te u trijažnim punktovima.

Vakcinacija će se vršiti u pet Organizacionih jedinica JU Dom zdravlja KS, a radi se o 300 doza vakcine Astra Zeneca.

Press služba JUDZKS

Respiratorna higijena i higijena ruku

Respiratorna  higijena i higijena ruku je najjednostavniji, najjeftiniji i najefikasniji način sprečavanja, odnosno značajnog smanjenja širenja prehlade, gripe i mnogobrojnih zaraznih bolesti.

Ključne tačke:

 • Bolesnici koji kišu, kašlju, curi im nos ili imaju povišenu tjelesnu temperaturu trebaju ostati kući, ne pohađati školu i vrtić, izbjegavati mjesta javnog okupljanja i ne bi trebali koristiti javni prijevoz. 
 • Bolesnici  koji kašlju, kišu, curi im  nos  trebaju  nositi  zaštitnu masku koja će prekriti nos i usta
 • Prije stavljanja zaštitne maske potrebno je oprati ruke, ne dodirivati prednju stranu maske rukama tokom njenog korištenja, maska se skida sa stražnje strane, nakon što postane vlažna masku treba zamijeniti, a nakon korištenja masku treba odložiti u kantu za smeće i oprati  ruke.  
 • Zdravstveni radnici i osobe koje njeguju bolesnika trebaju nositi zaštitnu masku.
 • Zdrave osobe  trebaju izbjegavati kontakt s osobama koje imaju respiratorne tegobe, tj. poželjno bi bilo da budu  udaljeni  1-2  metra od oboljelih.
 • Ne dodirivati oči, nos i usta.
 • Osoba koja kašlje, kiše ili briše nos treba koristi papirnate maramice.  
 • Nakon upotrebe papiranatu maramicu treba baciti u kantu  za smeće.
 • U slučaju nedostatka papirnatih maramica kašljati i kihati u rukav.
 • Veoma je bitno često i temeljito prati ruke 20 sekundi, po mogućnosti  toplom  vodom i korištenjem tekućeg sapuna
 • Ruke je potrebno temeljito prati prije: jela ili pripreme hrane, dodirivanja očiju, nosa i  usta, kontakta sa bolesnom osobom, poslije: upotrebe toaleta, brisanja nosa, nakon kašlja i kihanja,  korištenja papirnatih maramica, dodirivanja predmeta koje su kontaminirane tjelesnim izlučevinama  ili tekućinama, kontakta sa bolesnom osobom i u svim slučajevima  kada ruke mogu biti  onečišćene mikroorganizmima.
 • U slučaju nedostupnosti vode i sapuna za higijenu ruku mogu se koristiti dezinfekciona sredstva na bazi alkohola.

Centar za NNID JUDZKS

Oboljenja dišnih puteva uzrokovana novim Coronavirusom (2019-nCoV)

27.01.2020.

Coronavirusi predstavljaju veliku porodicu virusa koji mogu dovesti do blaže forme oboljenja kao što je prehlada i/ili teške forme bolesti kao što je Bliskoistočni respiratorni sindrom (Middle East Respiratory Syndrome) i Teški respiratorni sindrom (Severe Acute Respiratory Syndrome).

U gradu Wuhan, provincija Hubei u Kini, krajem decembra 2019. godine, primjećeno je grupiranje oboljelih od  upale pluća nepoznate etiologije. Određeni broj oboljelih boravio je na gradskoj tržnici u Wuhanu gdje se prodaju morski plodovi i žive životinje.

Kineski znanstvenici 7.1.2020. godine identificirali su novi soj korona virusa (2019-nCoV) koji je uzrokovao oboljenje dišnih puteva kod oboljelih koji su boravili na tržnici u Wuhanu.

Novi soj korona virusa se počeo širiti izvan Kine, te su evidentirani novi slučajevi oboljelih  sa 2019-nCoV u Japanu, Južnoj Koreji, Tajlandu, Japanu, Filipinima i SAD-u, koji su vjerovatno doputovali iz Wuhana.

Prema podacima Europskog centra za sprječavanje i kontrolu bolesti (ECDC) do 26.1.2020. godine  (10:30 sati) laboratorijski je potvrđeno 2016 novih slučajeva oboljelih  od 2019-nCoV-a u Kini, 56 ljudi umrlo je u Kini, a pojavili su se prvi put u Europskoj uniji u Francuskoj tri (3) slučaja oboljelih  od 2019-nCoV-a.

Kako se prenosi novi korona virus?

Smatra se da su životnje primarni izvor zaraze za korona viruse, kao što su između ostaloga, cibetke (mačkolike životinje), jednogrbe deve, zečevi i  šišmiši, a sa inficiranih životinja korona virusi se prenose na ljude. Navodi se mogućnost širenja korona virusa s oboljelog čovjeka na zdravu osobu kašljanjem, kihanjem, direktnim kontaktom ili dodirom inficiranih površina i predmeta, a hipotetički i putem krvi ili spolnim putem. Ne isključuje se da do infekcije novim sojem korona virusa može doći konzumiranjem neadekvatno termički obrađenih namirnica životinjskog porijekla, udisanjem aerosola tokom obrade mesa i ostalih proizvoda životinjskog porijekla kao i unosom korona virusa iz inficirane životinje (izlučevina ili krv životinje) putem oštećene kože ili sluznice čovjeka.

Klinička simptomatologija povezana sa novim korona virusom

Prema Američkom centru za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) nakon inkubacije 2-14 dana, bolest uzrokovana sa 2019-nCoV manifestira se povišenom tjelesnom temperaturom i kašljem, a može biti praćena općom slabosti, grloboljom, bolovima u mišićima i proljevom. Teži slučajevi manifestiraju se otežanim disanjem i nedostatkom zraka usljed prisutne upale pluća. Može se javiti oštećenje jetre i bubrega.

Vjerovatno da trudnice, djeca, starije osobe, bolesnici sa hroničnim oboljenjima i poremećajem imuniteta mogu imati teži tok bolesti.

Liječenje oboljenja dišnih puteva uzrokovano novim korona virusom

Trenutno nije dostupna imunizacija protiv 2019-nCoV  koja će uskoro predstavljati najbolju javnozdravstvenu aktivnost u sprječavanju infekcije sa  novim sojem korona virusa, a time sprječavanja ozbiljnih oblika bolesti i smrtnog ishoda.

Oboljeli se liječe u bolnicama,  trebaju biti izolirani, a uglavnom se primjenjuje simptomatsko liječenje (regulacija povišene tjelesne temperature, osiguranje dovoljnog unosa tekućine, davanje kisika …).

Mjere koje mogu spriječiti/smanjiti rizik infekcije od korona virusa

Svjetska zdravstvena organizacija i relevantne stručne smjernice preporučuju sljedeće mjere, koje mogu spriječiti odnosno smanjiti rizik od infekcije s 2019-nCoV:

 • Izbjegavanje bliskog kontakta sa osobama koje imaju akutne respiratorne infekcije
 • Nošenje zaštitne mase u slučaju respiratorne infekcije
 • Često pranje ruku vodom i tekućim sapunom najmanje 20 sekundi ili korištenje alkoholnih dezinfekcionih sredstava za ruke
 • Stavljanje maramice prilikom kašljanja i kihanja i bacanje u kantu  za otpatke
 • U nedostatku maramica treba kašljati i kihati u rukav
 • Izbjegavanje dodira očiju, nosa i usta neopranim rukama 
 • Česta dezinfekcija površina i predmeta koji se dodiruju
 • Termička obrada mesa i jaja
 • Izbjegavanje bliskog kontakta s domaćim i divljim životinjama na područjima gdje je izoliran korona virus

JU DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO

Predstavljamo Vam aplikaciju “Moj kalendar imunizacije”

7.1.2020.

Aplikacija “Moj kalendar imunizacije” namijenjena je roditeljima i starateljima djece, kako bi im olakšala snalaženje u rasporedu imunizacije djeteta, ponudila informacije o vakcinama, bolestima protiv kojih se djeca vakcinišu, kao i najnovije naučne informacije o imunizaciji.

Aplikacija je vlasništvo Zavoda za javno zdravstvo FBiH odnosno ЈZU Institut zа јаvnо zdrаvstvо Rеpublikе Srpskе, a razvijena je uz podršku UNICEF-a.

Imajući u vidu da mnogi roditelji naprosto zaborave datum naredne vakcine koju dijete treba primiti, kao i to da ne postoji jedinstven sistem obavještavanja roditelja o sljedećem terminu za vakcinu, Moj Kalendar Imunizacije, prvenstveno služi da unaprijed najavi termin ili napomene, ukoliko se raspored zaboravi.

Pored kalendara imunizacije, u aplikaciji se mogu naći podaci o vakcinama, bolestima od kojih vakcine štite, te najnovije informacije o imunizaciji.

Aplikaciju možete preuzeti putem Google Play ili Apple Store ili prosto skenirajući QR kod: