Treća dob-Zdravlje tijela

Toplotni val – savjeti kako se rashladiti

Preporuke Svjetske zdravstvene organizacije (World Health Organization) kako se rashladiti i hidrirati tokom toplotnog vala:

  • Redovno pijte vodu
  • Izbjegavajte alkoholna pića i prevelik unos kofeina i šećera
  • Hranu jedite u manjim obrocima i češće
  • Oblačite laganiju i širu odjeću
  • Nosite šešir ili kapu i naočale
  • Tuširajte se ili kupajte prohladnom vodom

IZVOR: Svjetska zdravstvena organizacija (World Health Organization), 27. juni 2019, https://pitaname.com/post/6PspdJ5Pe57

Vježbanje sa opterećenjem (tegovima) može obrnuti proces starenja skeletnih mišića kod ljudi

Proces starenja kod ljudi povezan je sa atrofijom skeletnih mišića i i funkcionalnim slabljenjem (sarkopenija). Mnoštvo naučnih dokaza pokazuje da disfunkcija mitohondrija u izrazitoj mjeri doprinosi sarkopeniji.

Naučnici sa instituta Buck Institute for Age Research u Kaliforniji, Univerziteta McMaster University u Kanadi i Centra za genetiku u Oaklandu, Kalifornija procjenjivali su da li je zdravo starenje povezano sa transkripcijskim profilom koji odražava slabljenje mitohondrija i da li vježbanje sa opterećenjem može povratiti ovaj potpis na nivo koji je bliži mlađoj fiziološkoj dobi.

Biopsije skeletnih mišića zdravih starijih (N= 25) i mlađih (N = 26) odraslih muškaraca i žena poređene su putem profiliranja ekspresije gena, a dio njih korišten je za mjerenje snage mišića. Kod 14 odraslih osoba uzorci mišića uzeti su prije i nakon šestomjesečnog perioda vježbanja sa opterećenjem.

Prije perioda vježbanja, starije odrasle osobe bile su 59% slabije od mlađih, ali nakon šest mjeseci treniranja, snaga starijih se značajno povećala, te su bili samo 38% slabiji od mlađih odraslih osoba.

Prije programa vježbanja, profil transkriptoma pokazivao je drastično obogaćivanje gena povezanih sa mitohondrijskom funkcijom sa starenjem. Međutim, nakon perioda vježbanja, transkripcijski potpis starenja značajno je vraćen unatrag na “mlađe” nivoe za većinu gena na koje je uticalo i starenje i vježbanje.

Stoga možemo zaključiti da kod zdravih starijih osoba dolazi do slabljenja mitohodrija, pa i samih mišića, ali da je to moguće djelomično poništiti na fenotipskom nivou i značajno poništiti na transkriptomskom nivou nakon šest mjeseci vježbanja sa opterećenjem (tegovima).

Izvor: PlosOne, 23. maj 2007, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0000465