Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Javna Ustanova

Dom Zdravlja Kantona Sarajevo

Certifikacija za 12 timova porodične medicine JUDZKS

24.07.19

Šesta redovna sjednica Upravnog odbora Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), održana je u prostorijama Agencije dana 22.07.2019. godine. Dnevni red sadržavao je  razmatranje pitanja poslovanja Agencije i certifikacije zdravstvenih ustanova.
Na sjednici je dodijeljena certifikacija za 12 timova porodične medicine JUDZKS.
Uz čestitke svima koji su uspješno prošli proces certifikacije, napominjemo da će Agencija kontaktirati JUDZKS u narednom periodu radi načina zatvaranja preostalih obaveza iz ugovora. 
Podsjećamo sve zainteresirane da se certifikati i akreditacije mogu preuzeti svaki radni dan u AKAZ-u uz prethodnu najavu na 033/771-875.