Certifikacija za 12 timova porodične medicine JUDZKS

Certifikacijski pregled ambulante porodične medicine JUDZKS
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

24.07.19

Šesta redovna sjednica Upravnog odbora Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), održana je u prostorijama Agencije dana 22.07.2019. godine. Dnevni red sadržavao je  razmatranje pitanja poslovanja Agencije i certifikacije zdravstvenih ustanova.
Na sjednici je dodijeljena certifikacija za 12 timova porodične medicine JUDZKS.
Uz čestitke svima koji su uspješno prošli proces certifikacije, napominjemo da će Agencija kontaktirati JUDZKS u narednom periodu radi načina zatvaranja preostalih obaveza iz ugovora. 
Podsjećamo sve zainteresirane da se certifikati i akreditacije mogu preuzeti svaki radni dan u AKAZ-u uz prethodnu najavu na 033/771-875.